ปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์

ปริมาณทางฟิสิกส์

แบ่งออกเป็น 2  ลักษณะคือ

 1. ปริมาณสเกลลาร์
   2.ปริมาณเวกเตอร์ 

 

ปริมาณสเกลลาร์  คือ ปริมาณที่กำหนดแต่เพียงขนาดก็มึความหมาย ตัวอย่างของปริมาณสเกลลาร์ ได้แก่ จำนวนนับของสิ่งของโดยทั่วไป   ระยะทาง  เวลา  พื้นที่  งาน พลังงาน  กระแสไฟฟ้า  เป็นต้น   

ปริมาณเวกเตอร์ คือ ปริมาณที่ต้องกำหนดทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมาย   ตัวอย่างของปริมาณเวกเตอร์ ได้แก่ แรง  การกระจัด  ความเร็ว  ความเร่ง   เป็นต้น

       การคำนวณเวกเตอร์

      ปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง                                   การคำนวณมีวิธีการที่ต่างจากการคำนวณในระบบจำนวนธรรมดาเพื่อ                 ความสะดวกในการคำนวณ  จึงมีการกำหนดสัญลักษณ์                                  ใช้แทนปริมาณเวกเตอร์โดยกำหนดว่า                                                   ความยาวแทนขนาดของเวกเตอร์ และหัวลูกศรชี้ทิศทางของเวกเตอร์     

         การเรียกชื่อหรือเขียนชื่อของเวกเตอร์นิยมเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ 

         เวกเตอร์ศูนย์  คือ เวกเตอร์ที่ไม่มีขนาดและทิศทาง  แทนด้วยจุด 
     เวกเตอร์ที่เท่ากันต้องมีขนาดยาวเท่ากันและทิศทางไปทางเดียวกัน
     เวกเตอร์ที่ขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้าม ถือว่าเป็นเวกเตอร์ที่ไม่เท่ากัน        และเครื่องหมายตรงกันข้าม

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์