ปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์

ปริมาณทางฟิสิกส์

แบ่งออกเป็น 2  ลักษณะคือ

 1. ปริมาณสเกลลาร์
   2.ปริมาณเวกเตอร์ 

 

ปริมาณสเกลลาร์  คือ ปริมาณที่กำหนดแต่เพียงขนาดก็มึความหมาย ตัวอย่างของปริมาณสเกลลาร์ ได้แก่ จำนวนนับของสิ่งของโดยทั่วไป   ระยะทาง  เวลา  พื้นที่  งาน พลังงาน  กระแสไฟฟ้า  เป็นต้น   

ปริมาณเวกเตอร์ คือ ปริมาณที่ต้องกำหนดทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมาย   ตัวอย่างของปริมาณเวกเตอร์ ได้แก่ แรง  การกระจัด  ความเร็ว  ความเร่ง   เป็นต้น

       การคำนวณเวกเตอร์

      ปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง                                   การคำนวณมีวิธีการที่ต่างจากการคำนวณในระบบจำนวนธรรมดาเพื่อ                 ความสะดวกในการคำนวณ  จึงมีการกำหนดสัญลักษณ์                                  ใช้แทนปริมาณเวกเตอร์โดยกำหนดว่า                                                   ความยาวแทนขนาดของเวกเตอร์ และหัวลูกศรชี้ทิศทางของเวกเตอร์     

         การเรียกชื่อหรือเขียนชื่อของเวกเตอร์นิยมเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ 

         เวกเตอร์ศูนย์  คือ เวกเตอร์ที่ไม่มีขนาดและทิศทาง  แทนด้วยจุด 
     เวกเตอร์ที่เท่ากันต้องมีขนาดยาวเท่ากันและทิศทางไปทางเดียวกัน
     เวกเตอร์ที่ขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้าม ถือว่าเป็นเวกเตอร์ที่ไม่เท่ากัน        และเครื่องหมายตรงกันข้าม

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 283 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr13993kub