ห้องส่งงานที่ 3 ชั้น ม.2/1

รูปภาพของ nwspassathorn

จงตองคำถามต่อไปนี้ (วิธีตอบให้นักเรียนลอกโจทย์แล้วค่อยต้องคำถามไว้ด้านล่างของโจทย์) ข้อละ 1 คะแนน ส่งภายในวันที่ 22 ก.ค. 54

1. หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลเป็นอย่างไร

2.  การศึกษาพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลมีความสำคัญอย่างไร

3. ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบใดที่สำคัญที่สุด เพราะเหตุใด

4. ถ้าต้องการรับส่งข้อมูลจำนวนมากได้ในระยะไกลควรเลือกใช้ช่องทางสื่อสารใด

5. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายต้องใช้อุปกรณ์ชนิดใดบ้าง

6. เครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตมีลักษณะสำคัญอย่างไร

7. ในสำนักงานทั่วไปน่าจะใช้เครือข่ายชนิดใด เพราะเหตุใด

8. ถ้าต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างจังหวัดควรเลือกใช้เครือข่ายใด

9. เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประโยชน์อย่างไร

10. นักเรียนจะนำความรู้เรื่อง หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปใช้ประโยชน์อย่างไร

รูปภาพของ nws_kaewjai

ส่งงานตามลิงค์แล้วค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/132474

รูปภาพของ nws_kaewjai

ส่งงานตามลิงค์แล้วค่ะhttp://www.thaigoodview.com/node/132474

สวัสดีคะ หนูชื่อ เด็กหญิง วทัญญุตา ยาทองไชย ม.๒ เลขที่ ๔

ส่งงานตามลิงค์นี้คะ http://www.thaigoodview.com/node/132470

รูปภาพของ nwsnuttarika

เด็กหญิงณัฐริกา  โพธิ์พรม เลขที่3 ชั้น ม.2/1 ดิฉันส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/132281

รูปภาพของ metee-14@hotmail.co.th

สวัสดีครับผม ด.ช.เมธี  ละขุนทด  เลขที่14  ชั้นม2/1 ส่งงานตามลิ้งนี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/132248

รูปภาพของ PitsanuNWS.

สวัสดีครับผมด.ช.พิษณุ ผุยพรม ม.2/1 ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/132249

รูปภาพของ teoy_nws

ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/132059

รูปภาพของ nws_chutima_1

ส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะ 
http://www.thaigoodview.com/node/131558

รูปภาพของ nws_arnon

ส่งงานตามลิงคืนี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/105538

รูปภาพของ nwsnontagan

ส่งงานที่3ตามลิงค์นี้ครับ  http://www.thaigoodview.com/node/104892

รูปภาพของ nwsphiyawat

http://www.thaigoodview.com/node/104889 ผม เด็กชาย ปิยะวัฒน์ บุญฉลวย

รูปภาพของ nwsphiyawat

http://www.thaigoodview.com/node/104865 ผมเด็กชาย ปิยะวัฒน์ บุญฉลวย

รูปภาพของ nwsortip

http://www.thaigoodview.com/node/104856  ส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะ

รูปภาพของ nwsphiyawat

http://www.thaigoodview.com/node/104807  ผมเด็กชาย ปิยะวัฒน์ บุญฉลวยส่งงานคับ

รูปภาพของ nwsphonrut

http://www.thaigoodview.com/node/104512 ส่งงานครั้งที่3ตามลิงค์นี้ครับผม

รูปภาพของ nws_kotba28

สวัสดีครับคุณครู กระผมเด็กชายพิจิตร  บัวงาม ชั้น ม.2/1 เลขที่8  ขอส่งงานตามลิงค์นี้ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/104374

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์