ส่งงานครั้งที่3

รูปภาพของ nwsortip

1.         หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลเป็นอย่างไร       ตอบ  การสื่อสารข้อมูลเริ่มแรกต้องมีผู้ส่งและผู้รับและมีการเข้ารหัสต่อด้วยช้องสัญญาณและการถอดรหัสถึงจะถึงผู้รับ  เช่นตัวอย่างข้างล่างนี้

http://www.chakkham.ac.th/technology/network/network_files/000.gif

 2.         การศึกษาพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลมีความสำคัญอย่างไร         ตอบ  มีความสำคัญคือเราจะได้มีความรู้และตามทันพัฒนาการทางการสื่อสารของโลก3.         ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบใดที่สำคัญที่สุด เพราะเหตุใด         ตอบ   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบที่สำคัญ เพื่อการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (File Server) ช่องทางการสื่อสาร (Communication Chanel) สถานีงาน (Workstation or Terminal) และ อุปกรณ์ในเครือข่าย (Network Operation System)4.         ถ้าต้องการรับส่งข้อมูลจำนวนมากได้ในระยะไกลควรเลือกใช้ช่องทางสื่อสาร             ตอบ การรับส่งข้อมูลจำนวนมากได้ในระยะไกลควรเลือกใช้ช่องทางสื่อสารดังนี้   Wimax
wifi
  WiMAX  wifi เป็นชื่อเรียกเทคโนโลยีไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดที่คาดหมายกันว่า
จะถูกนำมาใช้งานในอนาคตอันใกล้นี้ โดย  
WiMAX
Access ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
บรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูงรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาบนมาตรฐาน
IEEE 802.16 ซึ่งมาก็ได้พัฒนามาตรฐาน
IEEE 802.16a ขึ้น
โดยได้การอนุมัติออกมาเมื่อเดือนมกราคม 2004
โดยสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หรือ
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ซึ่ง
มีรัศมีทำการที่ 30
ไมล์ หรือเป็นระยะทางประมาณ 50
กิโลเมตร ซึ่งนั่นหมายความว่า
WiMAX
สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ
3
G มากถึง
10 เท่า
ยิ่งกว่านั้นก็
ยังมีอัตราความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลสูงสุดถึง
75 เมกะบิตต่อวินาที
(
Mbps) ซึ่งเร็วกว่า
3
G ถึง 30
เท่าทีเดียว
ได้
สามารถทำงานได้แม้กระทั่งมีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ หรือ อาคารได้เป็นอย่างดี
ส่งผลให้
WiMAX สามารถช่วยให้ผู้ที่ใช้งาน
สามารถขยายเครือข่ายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้กว้างขวางด้วยรัศมีทำการถึง 31
ไมล์ หรือประมาณ 48
กิโลเมตร
และมีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุดถึง มาตรฐาน
นี้ใช้งานอยู่บนคลื่นไมโครเวฟที่ความถี่ระหว่าง 2-11
กิกะเฮิรตซ์ และยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์มาตรฐานชนิดอื่นๆ
ที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้เป็นอย่างดีจากจุดเด่นของการทำงานของ
WiMAX
ข้างต้น
ทำให้เทคโนโลยีตัวนี้สามารถตอบสนองความต้องการของการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับพื้นที่ที่ห่างไกล
ที่สายเคเบิ้ลไม่สามารถลากไปไม่ถึงได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเพิ่มความสะดวกสบาย
และประหยัดสำหรับการขยายเครือข่ายในเมืองที่มีอยู่แล้วได้ เนื่องจากไม่ต้องลงทุน
ขุดถนนเพื่อวางสายเคเบิลใยแก้วใหม่ หรือบรอดแบนด์ไร้สาย มาตรฐาน
IEEE
802.16
a ยังได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณภาพในการให้
้บริการ สามารถรองรับการใช้ การใช้งานภาพ (
video)
หรือการใช้งานเสียง (
voice)
ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรของเครือข่ายมากอย่างเก่า
ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวนี้ ทำให้เราสามารถนำ
WiMAX
ไปประยุกต์เพื่อลดช่องว่างของ
เทคโนโลยีในพื้นที่ห่างไกลที่เทคโนโลยีเข้าไปไม่ถึง ตลอดจนสนองความต้องการ
การใช้งานบรอดแบนด์ในเมืองที่มีพื้นที่แออัดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าการติดตั้งเครือข่ายในแบบวางสายสัญญาณที่ใช้งานกันอยู่
 
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
 5.         การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายต้องใช้อุปกรณ์ชนิดใดบ้าง       ตอบ 1. LAN Adapters  2. อุปกรจุดเชื่มโยง(Wireless Access Point) 3. สะพานเชื่อมโยงเครือข่าย(Outdoor Wireless Bridge)  6.         เครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตมีลักษณะสำคัญอย่างไร           ตอบ     อินเตอร์เน็ตมีลักษณะสำคัญคือ กลุ่มเครือข่ายของคอมพิวเตอร์จำนวนมากที่ต่อเข้าด้วยกัน ภายใต้มาตรฐานการสื่อสาร (Protocol) เดียวกัน จนเป็นสังคมเครือข่ายขนาดใหญ่ ซึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง สามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ ภาพ และเสียงได้ รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลจากที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 7.         ในสำนักงานทั่วไปน่าจะใช้เครือข่ายชนิดใด เพราะเหตุใดตอบระบบเครือข่ายไร้สายเพราะสะดวกและรวดเร็ว 8.         ถ้าต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างจังหวัดควรเลือกใช้เครือข่ายใด  ตอบ การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ควรใช้เป็นลักษณะการนำเครือข่าย LAN  9.         เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประโยชน์อย่างไร  ตอบ   ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงและรับส่งข้อมูล    10. นักเรียนจะนำความรู้เรื่อง หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปใช้   ประโยชน์อย่างไร        ตอบ   ไปใช้ในการส่งงานและใช้ในการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak