การประกวดงานเขียนสร้างสรรค์เยาวชน "การศึกษาที่ฉันต้องการ"

ปฏิวัติการศึกษา จากปลายปากกาเยาวชน

โครงการธรรมวรรณศิลป์  สถาบันยุวโพธิชน  มูลนิธิสัมมาชีพ  ร่วมกับ สำนักอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)เชิญชวนเยาวชนอายุ ๑๕ ถึง ๑๙ ปีส่งผลงานเขียนประเภท เรียงความ เรื่องสั้น หรือบทกวีร่วมประกวดในหัวข้อเกี่ยวกับ   “การศึกษาที่ฉันต้องการ” เงื่อนไขกติกาเรียงความแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างมีวิจารณญาณ  เหตุผลมีน้ำหนัก  สามารถกระตุ้นปลุกเร้าผู้อ่านได้สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงได้  และมีความยาวไม่เกิน    หน้ากระดาษเอสี่เรื่องสั้นไม่จำกัดรูปแบบหรือกลวิธีการนำเสนอ  สามารถสร้างอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้อ่านได้  ใช้ภาษาและลีลาเป็นของตนเองและเหมาะสมกับเรื่อง   แสดงจินตนาการอย่างสมจริง  อ่านแล้วเห็นภาพชัดเจน  จำกัดความยาว    หน้าถึง    หน้ากระดาษเอสี่บทกวีเป็นงานเขียนที่มีความไพเราะ  สามารถใช้กลวิธีการเขียนแบบบทกวีได้ทุกรูปแบบ  เช่น  กาพย์  กลอน  โคลง  ฉันท์  กลอนเปล่า  และบทกวีไร้ฉันทลักษณ์  หรือผสมผสานหลายรูปแบบ    เขียนจากหัวใจและสร้างอารมณ์สะเทือนแก่ผู้อ่านได้    ความยาวไม่เกิน    หน้าเอสี่ รางวัลธรรมวรรณศิลป์ประเภทละ๑๒ รางวัล  รวม ๓๖ รางวัลทุนการศึกษารางวัลละ  ๓๕๐๐ บาท  พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันยุวโพธิชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   *รางวัลรับในค่ายเรียนรู้ต่อยอด ๓ วัน ๒ คืน  โดยทางโครงการจะออกค่าเดินทางให้ การส่งผลงานพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์  อักษรขนาด  ๑๖  พอยท์  หรือเขียนด้วยลายมือบรรจงชื่อผลงานสามารถตั้งใหม่ได้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาผู้เขียนสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองและไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อนต้องระบุชื่อ  ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์  อีเมล์ผู้เขียน  และชื่อสถาบันการศึกษาให้ชัดเจน กำหนดส่งผลงานเปิดรับผลงานวันที่ ๑ มิถุนายน ถึง ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ส่งผลงานได้ที่  โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน  ๕๗๓/๘ ซ.รามคำแหง ๓๙ (ศรีวรา)  .ลาดพร้าว  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐หรือส่งทางอีเมล์ได้ที่    youngawakening@gmail.com ติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประสานงาน  คุณอนุรักษ์  ๐๒ ๙๓๖๖๖๑๓ หรือ ๐๘๓ ๑๓๓๙๙๖๘youngawakening@gmail.comเฟสบุ๊ค www.facebook.com/Youngawakening

เว็บไซต์  http://youngawakening.right-livelihoods.org/

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์