โรงอาหาร=แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28180

 

แผนที่อาคารภายในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

 

งานโภชนาการ


- ด้านโภชนาการ/คณะกรรมการโภชนาการร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการ อย. น้อยดูแลควบคุม การจัดจำหน่ายอาหารของร้านค้าในโรงเรียนโดย


1.  ควบคุมคุณภาพอาหาร และเครื่องดื่มมีคุณภาพ และถูกหลักโภชนาการ
2. ควบคุมราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพ และปริมาณของอาหารอย่างยุติธรรม
3. ดูแลควบคุมเรื่องความสะอาดของอาหาร สถานที่ประกอบการ ภาชนะใส่อาหาร / อุปกรณ์เครื่องใช้ / ผู้ประกอบการและผู้บริการอาหารให้ปฏิบัติถูกหลักสุขลักษณะ และสุขาภิบาลอาหาร / กระทรวงสาธารณสุข
4. รับเรื่องราวร้องทุกข์ เกี่ยวกับอาหารและการบริการอาหารในทุกกรณี พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา
5. ให้ความรู้เรื่องโภชนาการตลอดปีการศึกษา โดยคณะกรรมการ โภชนาการ และคณะกรรมาการ อย. น้อย


- ร้านอาหาร และโรงอาหารตั้งอยู่ที่ชั้นล่างตึกกรองทอง เปิดจำหน่ายอาคาร ให้กับครู นักเรียน และบุคลาการ ตามเวลา ดังนี้ 
เช้า                            06.00 - 07.30 น.
กลางวัน (ม.1, 3, 6)       11.20 - 13.20 น.
(ม.2, 4, 5)       12.20 - 13.20 น.
ศุกร์                            13.25 น. ทำความสะอาดโรงอาหารทั้งหมดและร้านอาหารต้องทำความสะอาดด้วย
พัก 10 นาที             เช้า 10.10 - 10.20 น.
พัก 10 นาที             บ่าย 15.20 - 15.30 น.


6. ควบคุมดูแลพนักงานศูนย์ล้างให้ทำความสะอาดภาชนะจาน-ชาม , ช้อน- ส้อม รวมทั้งบริเวณศูนย์ล้างภาชนะ ให้สะอาดถูกสุขลักษณะตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้
7. ดูแลและจัดเตรียมหม้อต้มน้ำร้อนสำหรับ ลวกช้อน – ส้อม ตามจุดที่กำหนดรวมทั้งในห้องอาหารคุณครู


ระเบียบการซื้อและการรับประทานอาหาร
1. ซื้ออาหรตามเวลาที่กำหนด
2. เข้าแถวซื้ออาหารอย่างเป็นระเบียบ
3. นั่งรับประทานอาหารตามโต๊ะที่กำหนดให้แต่ละห้องรับผิดชอบ ดูแลความสะอาดโดยใช้ผ้าเช็ดโต๊ะให้สะอาด
4. เก็บภาชนะ จาน ชาม นำไปส่งศูนย์ล้างภาชนะ โดยแยกภาชนะให้ถูกต้อง พร้อมทั้งเทเศษอาหารลงถังขยะที่เตรียมไว้ให้เรียบร้อย
5. เก็บแก้วน้ำ – ขวดน้ำ ไปทิ้งยังถังขยะที่จัดไว้ให้ โดยแยกขยะให้ถูกต้อง

 

รูปภาพของ sss28226

สวยและน่ารัก Laughing

รูปภาพของ sss28192

เนื้อหาและรูปเยอะเว่อ สวยงามจ้า :)

รูปภาพของ sss28176

รูปภาพเยอะดี เนื้อเยอะด้วย (:

รูปภาพของ sss29619

เนื้อหาเยอะดี รูปเยอะดี DDDKiss

รูปภาพของ sss29621

เนื้อหาเยอะ+ละเอียด ดีค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 87 คน กำลังออนไลน์