ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา

รูปภาพของ RSMAMAWASI

ให้นักเรียนศึกษา ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ในใบความรู้ที่ 1 เสร็จแล้วทำใบงานที่ 1

 

 

รูปภาพของ RSMAMAWASI

เมื่อนักเรียนศึกษาแล้วให้ทำใบงานที่ 1 แล้วส่งงานมาที่ /node/105166