น้ำดื่มอาร์โอ : แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28219

  

                             

 

                                   

 สำหรับแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยที่ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอ เป็นเรื่องของตู้กดน้ำดื่มอาร์โอ น้ำดื่มอาร์โอ เป็นน้ำดื่มที่มีความสะอาดเหมาะกับการนำมาบริโภค ซึ่งภายในโรงเรียนมีตู้กดน้ำดื่มอาร์โอให้บริการ แต่ทราบหรือไม่ ว่าน้ำดื่มอาร์โอ Reversr osmosis(RO) คืออะไร ซึ่งข้าเจ้าก็จะแนะนำข้อมูลที่ได้ไปรวบรวมเกี่ยวกับน้ำดื่มอาร์โอ มาไว้ที่นี้

        

   

     ภาพโดย น.ส. ประภัสสร ล้ำวาสนา

ประวัติความเป็นมาของเครื่องกรองน้ำระบบอาร์โอ (Reverse Osmosis)
อาร์โอ (Reverse Osmosis) เกิดจากการวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับเยอรมนี ในปี ค.ศ.1950 ผู้วิจัยสำเร็จคือ Dr.Sidney Loen, Dr.S.Sourirajan สิ้นงบประมาณในการวิจัยกว่า 400 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

  1. เพื่อใช้งานในโครงการอวกาศนาซ่า ของสหรัฐอเมริกา
  2. เพื่อใช้งานในเรือดำน้ำของเยอรมันนี
  3. เพื่อใข้บำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดี

น้ำดื่มระบบ Reversr osmosis(RO) เป็นระบบกรองน้ำซึ่งจะทำให้น้ำที่ได้มา ค่อนข้างมีความบริสุทธิ์สูง จนแทบจะเรียกว่า ไม่มีสารอะไรตกค้างอยู่เลยนอกจากน้ำเปล่าๆเท่านั้น หรือแทบจะเรียกว่ามีคุณภาพเทียบเท่าน้ำกลั่นทีเดียว ซึ่งคุณภาพนี้ ก็ขึ้นกับว่า แผ่นกรองที่นำมาใช้มีประสิทธิภาพยังไง ถ้าแผ่นกรองที่ใช้มีสภาพดี มีรูพรุนขนาดเล็ก(เชื้อจุลินทรีย์ผ่านไม่ได้) และมีการดูแลอย่างดี ก็จะให้น้ำสะอาดที่สามารถใช้บริโภคได้

ส่วนกระบวนการผลิตน้ำวิธีอื่นๆ เช่น ต้มและกรองแบบปกติ (พวกน้ำขวดที่วางขายทั่วๆไป) จะทำให้หลงเหลือสารบางอย่างที่พบได้ในน้ำทั่วๆไป เช่น Zn Ca Cl ฯลฯ ซึ่งสารที่ตกค้างเหล่านี้ ต้องมีไม่เกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้(ถ้ามากกว่านี้ จะจัดเป็นน้ำแร่) และจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคด้วย เช่น ไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำนั้นๆ

 

ขั้นตอนการทำงานของเครื่องกรองน้ำระบบอาร์โอ

  1. ไส้กรอง SEDIMENT FILTER : เป็นไส้กรองขั้นที่ 1 ซึ่งสามารถกรองฝุ่นขนาด 5 ไมครอน ดักฝุ่นผงละเอียดที่ปนมากับน้ำได้เป็นอย่างดี
    และปรับสภาพน้ำในระดับหนึ่งเพื่อยืดอายุของเยื่อกรองหลัก ซึ่งมีอายุการใช้งานโดยประมาณ 3,000 แกลลอน หรือ ประมาณ 11,355 ลิตร
  2. ไส้กรอง PRE-CARBON เป็นไส้กรองขั้นที่ 2 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดคลอรีน และสารอินทรีย์ ด้วยคาร์บอนคุณภาพสูง สามารถขจัดคลอรีนใน ขณะที่น้ำไหลผ่าน จะช่วยเพิ่มคุณภาพของน้ำและป้องกันความเสียหายให้กับเยื่อกรองหลักซึ่งมีอายุการใช้งานโดยประมาณ 2,500 แกลลอนหรือ ประมาณ 9,500 ลิตร
  3. ไส้กรอง RO.(REVERSE OSMOSIS MEMBRANE FILTER) เป็นไส้กรองเมมเบรนที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน ซึ่งสามารถกรองพิษ ต่าง ๆ ที่ปนมากับน้ำ อาทิ สารเคมี สารตะกั่ว ปรอท ยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ แบคทีเรีย ไวรัส สารก่อมะเร็งและสารละลายได้ถึง 98% (อายุการใช้งานประมาณ 3-5 ปี) หรือ ไส้กรอง UF (Ultrafiltration) เป็นไส้กรองที่มีความละเอียด 0.01 ไมครอน ซึ่งสามารถกรองสารหนักที่อาจ ติดมากับน้ำได้อย่างดีเยี่ยม แต่ยังคงเหลือไว้ซึ่งแร่ธาตุ ต่าง ๆ
  4. ไส้กรอง POST-CARBON FILTER เป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อปรุงแต่งรสของน้ำและอีกทั้งยังขจัดก ลิ่น สี ก๊าซ ที่ยัง เหลือในน้ำและปรับรสชาด ของน้ำให้เป็นธรรมชาติ ซึ่งมีอายุการใช้งานโดยประมาณ 3,000 แกลลอน หรือ ประมาณ 11,355 ลิตร

 

  

ต่อไปเราจะมาดูคำถามที่ผู้คนทั่วไปสงสัยถึงระบบของเครื่องกรองน้ำอาร์โอ ว่ามีผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร 

น้ำ RO จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารน้อยกว่าน้ำปกติหรือไม่
อย่างที่บอกไปแล้วว่า น้ำแบบปกติ จะมีสารอื่นๆเจือปนอยู่ ซึ่งหลายๆตัวนั้น ก็เป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการ เช่น Zn Ca หรือ F ล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกาย การกินน้ำ RO ย่อมทำให้ร่างกายได้รับสารเหล่านี้น้อยลง

แต่... ปริมาณสารเหล่านี้ในน้ำนั้น มีน้อยมากครับ (ถึงจะเป็นน้ำแร่ก็ตาม) ร่างกายของเรา ได้รับสารอาหารจากอาหารที่เรากินเข้าไปเป็นหลัก ไม่ได้รับสารอาหารจากน้ำเป็นหลักครับ ดังนั้น ถึงแม้จะกินน้ำ RO ไปนานๆ ก็ไม่มีผลต่อภาวะขาดสารอาหารแต่อย่างใด

ดื่มน้ำ RO แล้วจะทำให้ฟันผุ
น้ำ RO ค่อนข้างบริสุทธิ์มาก สามารถไปกัดกร่อนบริเวณเคลือบฟันของเราได้ และอาจจะไปละลายผิวเคลือบฟัน ทำให้ฟันไม่แข็งแรงหรือฟันผุได้ง่าย

แต่เหตุการณ์นี้ จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อคุณได้สัมผัสกับน้ำนี้ เป็นเวลานานๆ เช่น อมน้ำไว้ในปากทั้งวัน หรือเอาฟันไปจุ่มไว้ในน้ำ RO ตลอดเวลา

การกินน้ำแบบปกติ น้ำจะมีเวลาสัมผัสกับฟันน้อยมาก แล้วก็จะไหลลงสู่คอและทางเดินอาหารต่อไป น้ำที่อาจเหลืออยู่ในปาก ก็จะถูกเจือจางด้วยน้ำลายของเรา และส่วนใหญ่ก็จะไหลลงไปสู่ทางเดินอาหารเช่นกัน จึงไม่มีผลที่จะทำให้เกิดฟันผุได้ครับ

สรุปแล้ว การกินน้ำ RO ไม่ทำให้สุขภาพเราย่ำแย่ไปกว่าการกินน้ำปกติแต่อย่างใด (นอกจากว่าแผ่นกรองจะไม่ดี) และการใช้น้ำ RO นี้ ก็มีมานานแล้วด้วย ที่เห็นกันมากๆ คือ การใช้เป็นน้ำกินในการเดินเรือ เขาก็จะใช้น้ำทะเล มาผ่าน RO ทำเป็นน้ำกินได้ตลอดเวลา

 

 

แนะนำแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 1.ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ของ นส.อริสรา นุ่มพิจิตร

2.ต้นแก้ว ของ นส.ชนาธิป คงเกียรติเจริญ

3.ต้นประดู่ ของ นส.กันยารัตน์ โตสุข

รูปภาพของ sss28231

เนื้อหาดี แต่น่าจะตกแต่งเพิ่มหน่อย

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 ยังไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

ผ่านมา 12 วัน ไม่แก้ไขอะไรเลยนะจ้ะ

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์