ห้องสมุดโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย :: แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28226

 ผลงานและความภูมิใจ

พ.ศ. ๒๕๓๐ อาจารย์สุชาดา สุวรรณวาณิช หัวหน้าบรรณารักษ์ได้รับคัดเลือกเป็นบรรณารักษ์ดีเด่นจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย


ได้รับพระราชทาน บัตรเกียรติคุณบรรณารักษ์ดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ

พ.ศ. ๒๕๓๒ อาจารย์สุชาดา สุวรรณวาณิช ได้ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันแต่งบทประพันธ์ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๓๒ หัวข้อ “หนังสือคือประตูสู่โลกกว้าง” ได้รับรางวัลที่ ๑ ทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง

และได้รับพระราชทานเกียรติบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๒

หอประชุมครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับเกียรติบัตร การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จากหน่วยศึกษานิเทศน์

กรมสามัญศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา จากโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ในโครงกา ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จาก สโมสรไลออนส์สากล ภาค ๓๑๐ ซี

 

 กิจกรรมห้องสมุดทางโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กิจกรรมรักอ่านการ

 

 

ที่มาของภาพ :: http://www.suriyothai.ac.th/files/u231/DSCF7057_0.jpg http://www.thaigoodview.com/files/u53568/8_0.jpg

ที่มาของภาพ :: http://www.suriyothai.ac.th/files/u231/DSCF5329.jpg

 

 

 กิจกรรม bikebook - โครงการส่งเสริมการใช้เวลาว่างเพื่อจกรรการเรียนรู้

 

 

ที่มาของภาพ :: http://stphoto.ssyt.org/index.html/008%c3%c7%c1%c0%d2%be%bb%d5%202553%20%bc%cd.%ca%d8%bb%c3%d2%b3%d5/374Bike%20Book%20Rally/images/Raw00115.html http://www.thaigoodview.com/files/u53568/14_0.jpg

 

 

รูปภาพของ sss28245

สวยยยยยยยยยย!! ชอบที่สุดเลยยย ><

รูปภาพของ sss29389

เนื้อหาดีและก็ตกแต่งได้สวยงามมากๆค่ะชอบค่ะ (:

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 55 คน กำลังออนไลน์