ห้องแนะแนว : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss29619

๒. บริการสารสนเทศ
๒.๑ รวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษาและอาชีพ
๒.๒ จัดป้ายนิเทศให้ควมรู้แก่นักเรียในด้านต่าง ๆ
๒.๓ ติดต่อขอเอกสารและวีดิทัศน์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
๒.๔ เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน
๒.๕ จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและงานอาชีพ
๓. บริการให้คำปรึกษา
๓.๑ ให้คำปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
๓.๑ ให้บริการแก่ผู้ปกครองและครูที่มาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหานักเรียน
๓.๑ ส่งนักเรียนไปรับการบำบัดจากผู้เชี่ยวชาญ ในกรณีที่นักเรียนมีปัญาพิเศษที่เกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ
๔. บริการจัดวางตัวบุคคล
๔.๑ จัดกิจกรรมแนะแนว
๔.๒ บริการจัดหางาน
๕. บริการติดตามและประเมินผล
๕.๑ ติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียน
๕.๒ ติดตามผลนักเรียนที่มารับคำปรึกษา
๕.๓ ติดตามผลนักเรียที่ได้รับทุนการศึกษา
๕.๔ ติดตามผลการดำเนินงานบริการแนะแนว

 
การขอใช้บริการแนะแนว
นักเรียนสามารถเข้ารับบริการแนะแนวที่ห้องแนะแนว ณ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสุริโยทัยได้ในเวลาดังนี้
- ช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน
- เวลาพักกลางวัน
- หลังเลิกเรียน

ที่มาของรูป โดย น.ส. อำภา วังรัตนาศิริกุล     ม. 6/3 เลขที่ 40

รูปภาพของ sss28180

ok เลย Cool

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 ยังไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

ผ่านมา 20 วัน ไม่แก้ไขอะไรเลยนะจ้ะ

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์