0201 ประเพณีไทยทาง ภาคเหนือ

รูปภาพของ sss516402

 

 

 

     บริเวณที่อยู่ในภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัด 9จังหวัดคือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์ ประชากรในจังหวัดเหล่านี้พูดภาษาไทยสำเนียงท้องถิ่นภาคเหนือ แต่ส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาไทยสำเนียงของภาคกลางได้

       การแต่งกายของประชากรพื้นเมืองในภาคเหนือมีเอกลักษณ์ของตนเองเช่น หญิงจะนุ่งผ้าซิ่นมีเชิงคลุมถึงข้อเท้า สวมเสื้อรัดรูป เกล้าผมแซมดอกไม้นิยมกางร่มกันแดด ส่วนชายนิยมสวมเสื้อนุ่งกางเกงผ้าม่อฮ่อม อย่างไรก็ตามการแต่งกายในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม
การแต่งกายแบบดั้งเดิมจะมีให้เห็นในบางโอกาสหรือบางท้องถิ่นที่ห่างไกลตัวเมือง และจะพบเฉพาะผู้ที่สูงวัยเป็นส่วนใหญ่

       อาชีพที่สำคัญในภาคเหนือคือการเพาะปลูก ได้แก่ ปลูกข้าวเป็นหลัก เนื่องจากภูมิภาคนี้มีภูเขาสูง จะมีความชื้นและน้ำไหลจากภูเขาลงสู่ที่ราบเกือบตลอดปีจึงมีการทำการชลประทานขนาดเล็กๆ ตามเชิงเขา โดยการทำฝายปิดกั้นน้ำสำหรับทำการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง
พืชที่ปลูกกันมากได้แก่ถั่วเหลือง หอม กระเทียม ผักต่าง ๆ เป็นการเพิ่มรายได้นอกเหนือไปจากการปลูกข้าว  อย่างไรก็ตามปัจจุบันป่าไม้บนภูเขาที่ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในฤดูแล้งถูกทำลายลงไปมากจนเกิดลักษณะภูเขาโล้นๆ ทำให้น้ำที่ไหลมาจากภูเขาเหือดแห้งไปพร้อมกับฤดูแล้ง
ถ้าไม่ช่วยกันรักษาและปลูกป่าบนภูเขาต่อไป ในภาคนี้จะไม่มีน้ำในฤดูแล้งและน้ำจะท่วมอย่างรุนแรงในฤดูฝนนอกจากการปลูกพืชประเภทปีต่อปีแล้ว  ในภาคนี้มีการทำสวนผลไม้ เช่น สวนลำไย ลิ้นจี่ ส้ม และได้เริ่มทดลองปลูกพืชและผลไม้เมืองหนาว เช่น สตรอเบอรี่ แอปเปิ้ล แพร์ ท้อ (พีช )เป็นต้น

    ภาคเหนือมีชื่อเสียงในด้านหัตถกรรม เช่น การทำเครื่องเขิน แกะสลัก ดินเผาเคลือบ เครื่องลายคราม เครื่องสังคโลก เครื่องเงิน ทำร่ม ทอผ้าไหม

    นอกจากนั้นในภาคเหนือยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นที่ดึงดูดให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ไปเที่ยวกัน

    เมื่อพิจารณาถึงความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรและการผลิตในด้านต่าง ๆ ของภาคนี้แล้ว เศรษฐกิจในภาคนี้ค่อนข้างก้าวหน้า  แต่อย่างไรก็ตามภูมิภาคนี้กำลังประสบปัญหาที่ต้องแก้ไข โดยเฉพาะการที่ป่าไม้ถูกทำลายอย่างหนักจะส่งผลต่อการขาดแคลนน้ำในภายหน้า เกษตรกรไม่สามารถขายผลผลิตในราคาที่เหมาะสมทำให้ประชากรส่วนใหญ่ยังค่อนข้างยากจน การแก้ไขราคาผลิตผลการเกษตรของภาคนี้ควรจะได้สร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการเกษตรให้มากขึ้น ทั้งนี้เพราะผลิตผลทางการเกษตรกรรมเสียหายเร็วเป็นเหตุให้ราคาไม่ค่อยคงที่ เมื่อมีอุตสาหกรรมรองรับจะทำให้ราคามั่นคงขึ้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์