0201 ประเพณีไทยทาง ภาคเหนือ

รูปภาพของ sss516402

 

 

 

     บริเวณที่อยู่ในภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัด 9จังหวัดคือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์ ประชากรในจังหวัดเหล่านี้พูดภาษาไทยสำเนียงท้องถิ่นภาคเหนือ แต่ส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาไทยสำเนียงของภาคกลางได้

       การแต่งกายของประชากรพื้นเมืองในภาคเหนือมีเอกลักษณ์ของตนเองเช่น หญิงจะนุ่งผ้าซิ่นมีเชิงคลุมถึงข้อเท้า สวมเสื้อรัดรูป เกล้าผมแซมดอกไม้นิยมกางร่มกันแดด ส่วนชายนิยมสวมเสื้อนุ่งกางเกงผ้าม่อฮ่อม อย่างไรก็ตามการแต่งกายในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม
การแต่งกายแบบดั้งเดิมจะมีให้เห็นในบางโอกาสหรือบางท้องถิ่นที่ห่างไกลตัวเมือง และจะพบเฉพาะผู้ที่สูงวัยเป็นส่วนใหญ่

       อาชีพที่สำคัญในภาคเหนือคือการเพาะปลูก ได้แก่ ปลูกข้าวเป็นหลัก เนื่องจากภูมิภาคนี้มีภูเขาสูง จะมีความชื้นและน้ำไหลจากภูเขาลงสู่ที่ราบเกือบตลอดปีจึงมีการทำการชลประทานขนาดเล็กๆ ตามเชิงเขา โดยการทำฝายปิดกั้นน้ำสำหรับทำการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง
พืชที่ปลูกกันมากได้แก่ถั่วเหลือง หอม กระเทียม ผักต่าง ๆ เป็นการเพิ่มรายได้นอกเหนือไปจากการปลูกข้าว  อย่างไรก็ตามปัจจุบันป่าไม้บนภูเขาที่ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในฤดูแล้งถูกทำลายลงไปมากจนเกิดลักษณะภูเขาโล้นๆ ทำให้น้ำที่ไหลมาจากภูเขาเหือดแห้งไปพร้อมกับฤดูแล้ง
ถ้าไม่ช่วยกันรักษาและปลูกป่าบนภูเขาต่อไป ในภาคนี้จะไม่มีน้ำในฤดูแล้งและน้ำจะท่วมอย่างรุนแรงในฤดูฝนนอกจากการปลูกพืชประเภทปีต่อปีแล้ว  ในภาคนี้มีการทำสวนผลไม้ เช่น สวนลำไย ลิ้นจี่ ส้ม และได้เริ่มทดลองปลูกพืชและผลไม้เมืองหนาว เช่น สตรอเบอรี่ แอปเปิ้ล แพร์ ท้อ (พีช )เป็นต้น

    ภาคเหนือมีชื่อเสียงในด้านหัตถกรรม เช่น การทำเครื่องเขิน แกะสลัก ดินเผาเคลือบ เครื่องลายคราม เครื่องสังคโลก เครื่องเงิน ทำร่ม ทอผ้าไหม

    นอกจากนั้นในภาคเหนือยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นที่ดึงดูดให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ไปเที่ยวกัน

    เมื่อพิจารณาถึงความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรและการผลิตในด้านต่าง ๆ ของภาคนี้แล้ว เศรษฐกิจในภาคนี้ค่อนข้างก้าวหน้า  แต่อย่างไรก็ตามภูมิภาคนี้กำลังประสบปัญหาที่ต้องแก้ไข โดยเฉพาะการที่ป่าไม้ถูกทำลายอย่างหนักจะส่งผลต่อการขาดแคลนน้ำในภายหน้า เกษตรกรไม่สามารถขายผลผลิตในราคาที่เหมาะสมทำให้ประชากรส่วนใหญ่ยังค่อนข้างยากจน การแก้ไขราคาผลิตผลการเกษตรของภาคนี้ควรจะได้สร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการเกษตรให้มากขึ้น ทั้งนี้เพราะผลิตผลทางการเกษตรกรรมเสียหายเร็วเป็นเหตุให้ราคาไม่ค่อยคงที่ เมื่อมีอุตสาหกรรมรองรับจะทำให้ราคามั่นคงขึ้น

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 279 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29925