ความรู้เรื่องสหกรณ์ : แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28197

 
 

 

    

 

 

 ภาพโดย : นางสาว ณัฐชา  พลสงฆ์ 

           แต่ก่อนเริ่มแรกเดิมทีเมื่อ 10 กว่าปีก่อน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยของเราเคยมีการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้า แต่ปัจจุบันนี้มีเพียงร้านค้าในโรงเรียนเท่านั้น แต่ตัวดิฉันเห็นว่า "ความรู้เรื่องสหกรณ์" น่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจ จึงนำมาเล่าสู่กันฟังให้เป็นเกร็ดความรู้ค่ะ.... 

วิชาภาษาไทย : ความหมายของสหกรณ์...

           สหกรณ์ คือ "องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดำเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความต้องการ (อันจำเป็น) และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม"

วิชา ภาษาอังกฤษ : Cooperative

The roots of the cooperative movement can be traced to multiple influences and extend worldwide. In the Anglosphere, post-feudal forms of cooperation between workers and owners, that are expressed today as "profit-sharing" and "surplus sharing" arrangements, existed as far back as 1795.[8] The key ideological influence on the Anglosphere branch of the cooperative movement, however, was a rejection of the charity principles that underpinned welfare reforms when the British government radically revised its Poor Laws in 1834. As both state and church institutions began to routinely distinguish between the 'deserving' and 'undeserving' poor, a movement of friendly societies grew throughout the British Empire based on the principle of mutuality, committed to self-help in the welfare of working people.[citation needed]

Friendly Societies established forums through which one member, one vote was practiced in organisation decision-making. The principles challenged the idea that a person should be an owner of property before being granted a political voice. Throughout the second half of the nineteenth century (and then repeatedly every 20 years or so) there has been a surge in the number of cooperative organisations, both in commercial practice and civil society, operating to advance democracy and universal suffrage as a political principle. Friendly Societies and consumer cooperatives became the dominant form of organization amongst working people in Anglosphere industrial societies prior to the rise of trade unions and industrial factories. Weinbren reports that by the end of the 19th century, over 80% of British working age men and 90% of Australian working age men were members of one or more Friendly Society. 

วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : วันสหกรณ์แห่งชาติ
              วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น "วันสหกรณ์แห่งชาติ" เหตุเพราะเป็นวันที่สหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย คือสหกรณ์ "วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้" ที่อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลกได้รับการจดทะเบียนจากกรมหมื่นพิทยาลงกรณ (นายทะเบียนสหกรณ์ในขณะ นั้น) เป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกของไทย ซึ่งเป็นนิติบุคคลสหกรณ์แห่งแรกในสยามประเทศ
วิชา คณิตศาสตร์ : สถานะของสหกรณ์ร้านค้าในปัจจุบัน
การดำเนินงานของสหกรณ์ร้านค้าในช่วงปีที่ผ่านมาคงเหลือสหกรณ์เปิดทำการปกติอยู่เพียง 171 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 60.21 ของสหกรณ์ที่ยังคงจดทะเบียนดำเนินการอยู่ แนวโน้มในปีปัจจุบันจะไม่มีการจดทะเบียนเพิ่มเติม แต่มีถึง 87 สหกรณ์ เป็นร้อยละ 30.63 ของสหกรณ์ร้านค้าที่มีอยู่ทั้งสิ้น อยู่ในขั้นตอนการเลิกกิจการ สหกรณ์มีสมาชิกคงเหลืออยู่ในระบบเพียง 717,611 คน ในจำนวนสมาชิกทั้งหมดนี้ เข้ารับบริการจากสหกรณ์เพียงสามหมื่นกว่าราย ส่วนที่เหลือเป็นสมาชิกที่ขาดการติดต่อกับสหกรณ์มากที่สุด
การดำเนินงานของสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจรวมกันแล้วเพียง 5,472.18 ล้านบาท อยู่ในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายถึงร้อยละ 97.29 ส่วนที่เหลือเป็นธุรกิจอื่น ๆ สหกรณ์มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจรวม 5,406.36 ล้านบาทมีต้นทุนรวม 4,999.87 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้อื่นและหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว คงเหลือกำไรสุทธิเพียง 160.95 หรือร้อยละ 2.98 ของรายได้ กำไรที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากสหกรณ์ทั้งหมด แต่มาจากสหกรณ์ที่มีผลกำไร 144 แห่ง ส่วนที่เหลือ 35 แห่งขาดทุนถึง 21.20 ล้านบาท ส่วนที่ทำให้กำไรของสหกรณ์ลดลงมากคือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานซึ่งมีสูงถึงร้อยละ 6.32 ของรายได้ ค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระของสหกรณ์มากที่สุดคือ ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างรวมทั้งสิ้น 130.93 ล้านบาท เป็นร้อยละ 38.34 ของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี : เทคโนโลยีช่วยตรวจนับสินค้า
ศูนย์วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินสหกรณ์แห่งชาติ……ซึ่ง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เปิดตัวเป็นแห่งแรกในเมืองไทย โดยหน่วยงาน นี้ มีบทบาทสำคัญต่อรัฐบาลและส่วนราชการ เนื่องจากตัวเลขทางเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ เป็นฐานข้อมูลสำคัญ ไม่น้อยสำหรับ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันนี้……กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยังมีนวัตกรรมเอกอีกชิ้น ซึ่งโดดเด่นและกำลังจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญต่อสหกรณ์ร้านค้าและธุรกิจสินค้า ภาคสหกรณ์ ให้เป็นฐานนำร่องในการเข้าไปแข่งขันกับร้านค้าประเภทสะดวก ซื้อได้เป็นอย่างดี นั่นคือ…..ระบบเทคโนโลยีช่วยตรวจนับสินค้าโดย….ระบบจะเชื่อมโยงโปรแกรมบัญชีสหกรณ์ครบวงจรกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจนับสินค้า สร้างความสะดวกกับร้านสหกรณ์ที่มีสินค้าเป็นจำนวนมาก และมีความจำเป็นต้องลดเวลาการตรวจ นับสินค้า เพิ่มความถี่ในการเช็กสต๊อก ตลอดจนการควบคุมความถูกต้องแม่นยำของการตรวจนับ และบันทึกสินค้าคงเหลือ 

รูปภาพของ sss28164

ถ้าจะสวยเว่อขนาดนี้นะ:))))))))))) *Num

รูปภาพของ sss28167

เจ๋งอ่ะ โอเคๆๆๆๆๆๆๆๆๆ >< สวยๆๆ ชอบๆๆๆ

รูปภาพของ sss28277

เลิศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ! :DD

รูปภาพของ sss28169

เจ๋งค่าาา เนื้อหาดี : )

รูปภาพของ sss28319

ตกแต่งสวยงาม เนื้อหาน่าอ่านมาก

อยู่มาตั้งนาน เราพึ่งสนใจมันก็วันนี้และ^^

รูปภาพของ sss28270

กินอยู่ทุกวัน เพิ่งรุความเป็นมานะเนี่ย -..-

รูปภาพของ sss28204

อั๊ยย๊ะ สวยอ๊ะ
^^

รูปภาพของ sss28291

อู้ววววหู้วววววว สีสัดสุดยอดดด เนื้อหาละเอียดครบถ้วนน:))

รูปภาพของ sss28191

เฮ่ย เจ๋ง !!!!!!!!!

แต่งสวยมาก ๆๆ เนื้อหาก็น่าสนใจ

 

(: 

สีสันสดใส เว่อร์อะ เจ๋ง!!~ 5555

รูปภาพของ sss28205

ภาษาอังกฤษ เมพไปแหละ ๆๆๆ
สวยมาก ๆๆๆ

รูปภาพของ sss28256

โอ้โหๆ สวยดั้ยใจเรย เปนระเบียบเปนสัดด่วน ดีมากจร้า ^^

รูปภาพของ sss28317

เอิ่ม งามมากค่ะ ><

อังกฤษสุดยอดดดดด  

รูปภาพของ sss28263

สวยมาก สุดยอดจ้า

รูปภาพของ sss28310

เมพมากกกกกกกก ทำสวยยยยยยย

ดูแล้วอิจฉา -*-55

เนื้อหาดีมาก ยิ่งอังกฤษดีมากกกอ่ะค่ะ 

รูปภาพของ sss28267

ตกแต่งเว็บสวยงามดี ได้รับความรู้เพิ่มเติม:)

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 ยังไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

ผ่านมา 20 วัน ไม่แก้ไขอะไรเลยนะจ้ะ

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์