ความรู้เรื่องสหกรณ์ : แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28197

 

 

 

 

 

    

 

 

 หลักการสหกรณ์

หลักการสหกรณ์เป็นแนวทางสำหรับสหกรณ์ทั้งหลายในการนำค่านิยมของสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ

หลักการที่1 การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ
สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสนใจ ที่เปิดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใช้บริการของสหกรณ์ และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมือง และศาสนา

หลักการที่2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวลสมาชิกผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการ กำหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรีที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อมวล สมาชิกในสหกรณ์ ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) สำหรับ สหกรณ์ในระดับอื่นให้ดำเนินไปตามแนวทางประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน
หลักการที่3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
สมาชิกสหกรณ์พึงมีความเที่ยงธรรมในการให้ และควบคุมการใช้เงินทุนในสหกรณ์ตามแนว ทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณ์อย่างน้อยส่วนหนึ่งต้องเป็นทรัพย์สินส่วนของสหกรณ์สมาชิกจะได้ รับผลตอบแทนสำหรับเงินทุนตามเงื่อนไขแห่งสมาชิกภาพในอัตราที่จำกัด (ถ้ามี) มวลสมาชิกเป็นผู้จัด สรรผลประโยชน์

หลักการที่4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
สหกรณ์เป็นองค์การที่พึ่งพาและปกครองตนเองโดยการควบคุมของสมาชิก ในกรณีที่สหกรณ์ จำต้องมีข้อตกลงหรือผูกพันกับองค์การอื่นๆ รวมถึงองค์การรัฐหรือต้องแสวงหาทุนจากแห่งภายนอก สหกรณ์ต้องกระทำภายใต้เงื่อนไขอันเป็น ที่มั่นใจได้ว่ามวลสมาชิกจะยังคงไว้ซึ่งอำนาจในการควบคุม ตามแนวทางประชาธิปไตยและยังคงดำรงความเป็นอิสระของสหกรณ์

หลักการที่5 การศึกษา การฝึกอบรม และข่าวสาร
สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการอบรมแก่มวลสมาชิกผู้แทนการจากการเลือกตั้ง ผู้จัดการและ พนักงานเพื่อให้บุคคลเหล่านั้น สามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ สามารถให้ข่าวสารแก่สาธารณะชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เยาวชน และบรรดาผู้นำทางความคิดในเรื่อง คุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์ได้

หลักการที่6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
สหกรณ์สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ขบวนการสหกรณ์ได้โดยการประสานความร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ

หลักการที่7 ความเอื้ออาทรต่อชุมชน
สหกรณ์พึงดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนตามนโยบายที่มวลชนสมาชิกให้ ความเห็นชอบ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาเห็นว่าควรถือใช้หลักการสหกรณ์ทั้ง 7 ประการ ตาม เจตนารมณ์ขององค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ จึงได้ร่วมมือกับนักสหกรณ์ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แปลคำแถลงการณ์ว่าด้วยเอกลักษณ์ ของสหกรณ์เผยแพร่โดย มีรายละเอียดข้างต้น

 

รูปภาพของ sss28164

ถ้าจะสวยเว่อขนาดนี้นะ:))))))))))) *Num

รูปภาพของ sss28167

เจ๋งอ่ะ โอเคๆๆๆๆๆๆๆๆๆ >< สวยๆๆ ชอบๆๆๆ

รูปภาพของ sss28277

เลิศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ! :DD

รูปภาพของ sss28169

เจ๋งค่าาา เนื้อหาดี : )

รูปภาพของ sss28319

ตกแต่งสวยงาม เนื้อหาน่าอ่านมาก

อยู่มาตั้งนาน เราพึ่งสนใจมันก็วันนี้และ^^

รูปภาพของ sss28270

กินอยู่ทุกวัน เพิ่งรุความเป็นมานะเนี่ย -..-

รูปภาพของ sss28204

อั๊ยย๊ะ สวยอ๊ะ
^^

รูปภาพของ sss28291

อู้ววววหู้วววววว สีสัดสุดยอดดด เนื้อหาละเอียดครบถ้วนน:))

รูปภาพของ sss28191

เฮ่ย เจ๋ง !!!!!!!!!

แต่งสวยมาก ๆๆ เนื้อหาก็น่าสนใจ

 

(: 

สีสันสดใส เว่อร์อะ เจ๋ง!!~ 5555

รูปภาพของ sss28205

ภาษาอังกฤษ เมพไปแหละ ๆๆๆ
สวยมาก ๆๆๆ

รูปภาพของ sss28256

โอ้โหๆ สวยดั้ยใจเรย เปนระเบียบเปนสัดด่วน ดีมากจร้า ^^

รูปภาพของ sss28317

เอิ่ม งามมากค่ะ ><

อังกฤษสุดยอดดดดด  

รูปภาพของ sss28263

สวยมาก สุดยอดจ้า

รูปภาพของ sss28310

เมพมากกกกกกกก ทำสวยยยยยยย

ดูแล้วอิจฉา -*-55

เนื้อหาดีมาก ยิ่งอังกฤษดีมากกกอ่ะค่ะ 

รูปภาพของ sss28267

ตกแต่งเว็บสวยงามดี ได้รับความรู้เพิ่มเติม:)

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 ยังไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

ผ่านมา 20 วัน ไม่แก้ไขอะไรเลยนะจ้ะ

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์