สี กับงานศิลปะ วิชา ศิลปศึกษา รหัส ศ 441ช่วงชั้นที่ 3 (ม.ต้น)

รูปภาพของ ssspoonsak

สี กับงานศิลปะ วิชา ศิลปศึกษา รหัส ศ 441ช่วงชั้นที่ 3 (ม.ต้น)

          บทเรียนผ่านเครือข่ายเรื่อง สี กับงานศิลปะ ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนในสาระศิลปศึกษา    ซึ่งผู้สอนหรือผู้เรียนอาจใช้เวลาว่าง   จากการทำภาระกิจต่างๆใช้ประกอบการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และอาจใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคคลากร  หรือข้อจำกัดด้านเวลาเรียนของผู้เรียนด้านพุทธิพิสัยในชั้นเรียนโดยผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้านทฤษฎีจากบทเรียนผ่านเครือข่าย รวมทั้ง ทำกิจกรรม ภารกิจ หรืองานซึ่งได้รับมอบหมายผ่านระบบเครือข่าย แล้วนำเอาหลักการที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานศิลปะ ตามที่  กำหนด แล้วนำเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน      เพื่อตรวจผลงาน และแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องในชิ้นงานเพื่อเป็นความรู้  และ   เป็นแนวทางในการสร้างผลงานชิ้นต่อๆไป 

        ข้อเสนอแนะ

  • ผู้เรียนควรเรียน ตามลำดับเนื้อหาเพื่อความเข้าใจในบทเรียนที่ถูกต้องอย่างมีขั้นตอนเพราะเนื้อหาแต่ละบทเรียนเป็นพื้นฐาน     ในการเรียนรู้ในบทต่อๆไป
  • ผู้เรียนควรมีความซื่อสัตย์ ในการศึกษาบทเรียน การทดสอบ ทำแบบฝึกหัด รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่กำหนดไว้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอน
  • การถามตอบปัญหาสามารถกระทำได้ทั้งผ่านเครือข่ายและแบบเผชิญหน้าในห้องเรียนปกติ
  • การนำเสนอผลงานสามาถส่งหรือนำเสนอได้ทั้งเผชิญหน้าและผ่านเครือข่าย


           บทเรียนผ่านเครือข่ายเรื่อง  ทฤษฎีสี  นี้เป็นเป็นเพียงแนวทาง หรือช่องทางอีกวิธีการหนึ่ง  ซึ่งให้ความรู้กับผู้ที่ศึกษาในเพียงเบื้องต้น เท่านั้น ผู้เรียนอาจใช้เป็นแนวทางในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนศิลปะในเรื่องอื่นๆ

              ขอขอบพระคูรมายัง อาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยที่ให้ความรู้ คำแนะนำ ประสบการณ์ รวมทั้งมิตรภาพที่ดีสำหรับการจัดทำบทเรียนในครั้งนี้

หากมีข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย หรือข้อคิดเห็นประการใด สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ kesinilphan@hotmail.com 

 

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

สร้างโดย: 
ครูสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต จังหวัดเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์