ต้นปรง ; แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

รูปภาพของ sss28254

qrcode

 

ภาพโดย น.ส. กัลยรัตน์  แวววรวิทย์ 

อยู่บริเวณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 

ชื่อทางพฤกษศาตร์  Cycas  Siamensis


วงศ์ CYCADACEAE


ชื่อที่เรียก  :  ในไทยทั่วๆ  ไปเรียก  ปรง,  ปรงป่า  ทางพายัพเรียกมะพร้าวเต่า


ลักษณะ เป็นไม้พุ่มล้มลุกลงหัวใหญ่  ก้านใบกลมแข็ง  ยาวราว  2  ฟุตเศษๆ
ใบออกเป็น   2   ข้างเป็นคู่ๆ  กันไปตลอดก้าน  คล้ายกระดูกงู  ใบเล็ก
แหลมยาวและแข็ง  ยาวราว  3  นิ้วฟุต  ต้นเตี้ยแจ้  แบบเป็นพุ่มศีรษะโต
กิ่งก้านงอกงาม  เจริญจากศีรษะงามน่าดูทีเดียว  มีดอกที่ยอดขกงต้นสวยน่าดุ


การเจริญเติบโต  มีขึ้นตามป่าโปร่ง  ป่าแดง  ที่แห้งแล้งเชิงเขา  มีมากทางภาคเหนือ  ตาม
บ้านและวัดก็มีปลูกกัน  เพราะเอามาใช้ทำพวงหรีดได้ดี  ต้นปรงเป็นต้นไม้
ที่ทนทานต่อดินฟ้าอากาศ  อาศัยแต่น้ำค้างก็เจริญเติบโตได้  ขยายพันธุ์ด้วย
การแยกหน่อ


ประโยชน์ เอาใบมาทำพวงหรีด  ใช้ใบ  2  ก้านโด้งเข้าหากันจะเป็นวงโค้งงามใบก็แข็ง  ทนทาน
ดีมาก  ปลูกไว้เป็นไม้ประดับบ้านใส่กระถางก็งามน่าดูทีเดียว


สรรพคุณดอกมีรสเผ็ด  บำรุงร่างกายให้สมบูรณ์  แก้ลมดีและเสมหะพิการ  บำรุงธาตุ  หัว  นำมา
ฝนปรุงกับสุรา  แก้ฟกบวม  รักษาแผลเรื้อรัง  แก้แผลกาย  ใช้เป็นยาสมานแผลได้ดีมาก
 ปรงนี้  นำมาทำเป็นยา  ใช้ทาแผลที่อักเสบ  หรือใช้ดูดหนองฝีและดับพิษ  ชาวป่าทางภาค
เหนือนิยมใช้กันมาก   


 

ภาพโดย น.ส. กัลยรัตน์  แวววรวิทย์ 

อยู่บริเวณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ  

ภาพโดย น.ส.