2 สิ่งอันเป็นที่รักยิ่งของ "ชาวสตรีศรีสุริโยทัย"

รูปภาพของ sss28290

 

        ที่มาของรูป : สุชญา  เปี่ยมฤทธิไกร      

             

                  สมเด็จพระสุริโยทัย   พระอัครมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์   ได้สละพระชนม์ชีพเข้าป้องกันพระราชสวามี

ให้พ้นจากเงื้อมมือของพวกข้าศึก   เมื่อ พ.ศ. 2091  สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี   พระวีรกรรมของพระองค์ยังเป็นที่

กล่าวขานกันตลิดมา  แม้เวลาจะผ่านพ้นไปเป็น 400 กว่าปีแล้วก็ตาม  สมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัย  ศรีสุริโยทัยสมาคม

ซึ่งประกอบด้วย  ครูอาจารย์  ศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบันและผู้ปกครองนักเรียน  ได้เห็นพ้องต้องกันว่า  สมควรจัดสร้างพระสุริโยทัย

ราชานุสาวรีย์มาประดิษฐานไว้ภายในบริเวณโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  ซึ่งมีนามโรงเรียนตามพระนามของพระองค์ไว้เป็นที่สักการะสืบต่อไป

                หลังจากที่ได้มีการออกแบบพระองค์พระรูป  และฐานพระรูปแล้ว  จึงได้เริ่มก่อสร้าง และมีพิธีเททอง  หล่อพระรูปเมื่อวันที่

16  มีนาคม  พ.ศ.2532  โดยพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายา  ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมารเสด็จมาเป็นองค์ประธาน

เททองหล่อพระรูปพระสุริโยทัย  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด  พระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์

เมื่อวันที่ 9 เมษายน  2534

    ที่มาของรูป : คู่มือนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย            

 

                       ต่อมาในปี พ.ศ.2544  การก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสุริโยทัย  เสร็จสิ้นจึงได้เคลื่อนย้าย  พระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์ไปประดิษฐาน  ณ  ฐานพระรูปแห่งใหม่  บริเวณใกล้กับฐานพระรูปเดิม  ในเดือนกันยายน  2544
                   วัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง


1. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณแห่งองค์วีรกษัตรีของชาติ


2.เพื่อเป็นที่สักการะของครูอาจารย์  นักเรียน  ศิษย์เก่า  ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป


3.เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สำนึกถึงพระวีรกรรมอันกล้าหาญ  เสียสละ  ควรแก่การยกย่อง 


   เป็นแบบอย่างของความจงรักภักดีที่มีต่อพระมหากษัตริย์ และพระสวามี


4.เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีที่ทรงมีพระคุณต่อประเทศชาติ


5.เพื่อเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของครูอาจารย์และนักเรียน

                    

                    รูปแบบพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์

                พระรูปยืนเท่าพระองค์จริง  ฉลองพระองค์แบบพระมหาอุปราชออกศึกทรงผมเกล้ามวย  พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงของ้าว

พระหัตถ์ซ้ายทรงพระมาลา

                ฐานพระรูปเดิมมีความสูงจากพื้นดิน  4.99  เมตร  ด้านหน้ากว้างประมาณ 3 เมตร  ทำด้วยหินอ่อนแผ่นเรียบ  มีทองเหลือง

หล่อรูปนูนสูงเพื่อแสดงการกระทำยุทธหัตถีรองฐานเป็นระเบียง  ลูกกรงโดยใช้แก้วสีครีม  3  ด้าน  ส่วนระเบียงด้านหลังสร้างด้วยหินอ่อนทึบ

เพื่อสลักรายชื่อผู้มีจิตศรัทธา

                ฐานพระรูปปัจจุบัน  ได้ก่อสร้างด้วยหินแกรนิต  มีบันไดทางขึ้น-ลง  ทั้ง 4  ทิศ นับว่ามีความสง่างาม  เหมาะสมยิ่ง

รูปภาพของ sss28263

สวยงามเนื้อหาประทับใจจ้า

รูปภาพของ sss28205

เนื้อหาดี  ตกแต่งสวยงาม

รูปภาพของ sss28267

ตกแต่งเว็บส่วยงามดี ได้รับความรู้เพิ่มเติม:)

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 ยังไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

ผ่านมา 22 วัน ไม่แก้ไขอะไรเลยนะจ้ะ

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์