บัว::แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28187


 

 


การปลูกบัวนั้น ไม่ยาก ไม่ถือว่าเป็นความสำเร็จ ใคร ๆ ก็ปลูกได้ค่ะ  แต่การดูแลรักษาให้เจริญงอกงามออกดอกให้ได้เห็นตลอดเวลานี่ซิค่ะ มันเป็นเรื่องยาก การที่จะให้บัวออกดอกอยู่ตลอดเวลา เป็นเรื่องของคนที่รักจริงชอบจริง ไม่ไช่ว่าปลูกแบบให้พระเจ้าเลี้ยง คือความสำเร็จที่แท้จริง


“ปุ๋ยที่ทำให้ต้นไม้งามที่สุดคือ การเดินไปดู และไปเยี่ยมชมต้นไม้ที่ปลูกไว้ทุกวัน” เมื่อไปเยี่ยม เห็นอะไรไม่ดีก็ต้องพยายามแก้ไข ก็คือการดูแลรักษานั่นเอง

 

1. ให้อยู่ในที่ ๆ เหมาะที่สุด หรือเหมาะสม เป็นเรื่องก่อนปลูก ผู้ปลูกต้องรู้ว่าบัวที่อยากจะปลูกเป็นบัวอะไร พันธุ์อะไร ต้องการที่อยู่แบบไหน น้ำลึกเท่าไร ต้องการการแผ่กระจายของใบเท่าไร

2. ให้ได้อยู่ในที่ ๆ ปราศจากมลภาวะ มลภาวะของบัวคือ การเน่าเสียของน้ำ ปัจจัยที่ทำให้น้ำเน่าเสียมี  3 ประการคือ


2.1 เอาใจใส่ รักบัวมากเกินไป
อยากให้งามมาก ๆ ตรงกันข้ามกับข้อแรก เจ้าของเอาใจใส่มากอยากให้บัวงามมาก ๆ ใส่ปุ๋ยอุตลุตเลย บัวกินไม่หมด ปุ๋ยละลายออกมาในน้ำ ไม้น้ำอย่างอื่นได้แก่ตะไคร่ สาหร่าย และจุลินทรีย์เขียว ฯลฯ เจริญเร็วกว่าบัว จะกินปุ๋ยหมด

2.2 ปล่อยให้พระเจ้าเลี้ยง ผู้ปลูกไม่สนใจคอยเด็ดใบที่แก่ เหลืองและดอกโรยแล้วทิ้งปล่อยให้และเน่าในภาชนะ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการปลูกบัว ผู้ปลูกต้องคอยเด็ดใบแก่ที่เริ่มเหลืองและดอกที่หยุดบานแล้วทิ้ง โดยปลิดถึงโคนก้าน ห้ามดึงอย่างเด็ดขาด เดินตรวจ เดินเด็ดทุกวัน 


2.3 ไม่เอาใจใส่เปลี่ยนดิน
รากแก่ เหง้าตายเน่าอยู่ในดิน ทำให้น้ำเสียประเภทเดียวกันกับข้อ 2.2  คือปล่อยให้พระเจ้าเลี้ยง ปล่อยให้อยู่ในภาชนะจำกัดเสียจนราก – เหง้าอัดเต็มภาชนะปลูก ดันดินไปหมดพอโตไม่ไหวราก – เหง้าก็ตาย ทำให้น้ำเน่าเสีย เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมเขียว ฯลฯ แก้ไขด้วยการรื้อ เปลี่ยนดินใหม่ปลูกใหม่ค่ะ

3. บัวอดอาหาร ก็เป็นประเภทปล่อยให้พระเจ้าเลี้ยงอีกน่ะแหละ ตรงกันข้ามกับข้อ 2.1 จับเขามาขังไว้ในที่จำกัดแล้วไม่ให้เขากินอะไรเลย ปล่อยให้กินอาหารเดิมที่มีอยู่ในดินปลูกหมดแล้วก็ปล่อยให้อด ไม่เติมอาหารให้ ใครจะไปอยู่ได้ ง่ายและสะดวกที่สุด ใช้ปุ๋ยสูตรสมดุล 10 – 10 –10 , 12 – 12 – 12 , 15 – 15 – 15 หรือ 16 – 16 – 16 N – P – K หนึ่งช้อนกาแฟ ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ 2 ชั้น อัดใต้โคนต้นบัวลึกสัก 3 – 4 นิ้ว (มีสภาพเส้นชี้แจง ในภาคผนวก 1 เรื่องวิธีการใส่ปุ๋ยให้บัว) 

4. ป้องกันและปราบศัตรูให้ ศัตรูบัวมีทั้งศัตรูที่รู้เท่าไรถึงการและศัตรูที่จงใจ ป้องกันและปราบ ปรามศัตรูต่าง ๆ เหล่านี้

ได้ ดังนี้


4.1 ศัตรูที่รู้เท่าไม่ถึงการชนิดที่ 1
ได้แก่เจ้าของ คนปลูกบัวเองอยากให้อ่าง  บ่อสวยก็เลี้ยงปลา เห็นบ่อย ๆ ก็คือ ปลาสวยงาม ได้แก่ ปลาเงินปลาทอง ปลาคาร์ฟ ปลาสอด ปลาหางนกยูง ปลาเทวดา ปลาพวกนี้เป็นปลาใช้ปากดูดกิน เมื่อคุ้ยดูดอาหารโคนบ่อ  อ่างจะทำให้น้ำขุ่น ถึงแม้ว่าจะช่วยกำจัดตะไคร่ สาหร่าย หอยและจุลินทรีย์เขียวออกไปได้บ้าง แต่ก็ยังทำให้น้ำขุ่น เจ้าของก็พยายามถ่าย   เปลี่ยนน้ำบ่อย ๆ เพื่อให้น้ำใส 


4.2 ศัตรูที่รู้เท่าไม่ถึงการชนิดที่ 2
 นี้เป็นพวกที่ปลูกบัวในบ่อ   สระใหญ่ ๆ ทั้งในภาชนะจำกัดหรือปลูกดินโดยตรงในบ่อ และต้องการเลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริม หรือมีบ่อ – สระอยู่แล้ว ปลูกบัวลงไปแล้วปล่อยปลาลงไปเลี้ยงโดยไม่สังเกตหรือศึกษาเสียก่อนว่าปลาที่ เลี้ยงหรือที่อาศัยอยู่ในบ่อนั้นเป็นปลากินพืชหรือปลากินเนื้อสัตว์ ปูและหอยก็กินบัวค่ะ ที่ร้ายที่สุดคือ หอยเชอรี่ ถ้ากันไม่ได้เพราะปลูกลงไปแล้ว ก็ต้องแก้ โดยการทำบาปบ้าง ไปแก้ตัวกันเองในชาติหน้าก็แล้วกัน คือ เอาปลากินพืชออกไป 


4.3 ศัตรูประจำ 1
ที่ประจำจริง ๆ เกือบตลอดปีและร้ายแรงมากได้แก่หนอนพับใบ (Leaf roller) ลูกของผีเสื้อกลางคืน Nymphula orisonalis Walker ฤดูฝนอาจน้อยลงบ้าง เนื่องจากผีเสื้อไข่บนใบบัวไม่ถนัดเพราะใบเปียก รองลงมาได้แก่ เพลี้ยอ่อน (Aphids) Rhopal osihun mymphaea Linn. ระบาดมากในฤดูแล้งและฤดูหนาว (เมื่อฝนน้อยลง) ที่ร้ายกาจถัดมาคือ เพลี้ยไฟ (Thrips) Scirtothripsdorsalis Hood และหนอนชอนใบ (Leaf miner) Stenochirononmus nelambus Toki & Kur. บัวใบชู เช่น บัวหลวง จะถูกเข้าทำลายมาก 


4.4 ศัตรูประจำ 2
ได้แก่โรคต่าง ๆ ที่เป็นประจำ   บ่อยที่สุดคือ โรคใบจุด ส่วน ใหญ่เกิดจากเชื้อรา Cercospera spp. ซึ่งมักจะระบาดในฤดูฝนที่อากาศชื้น โรคใบจุดอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดในฤดูร้อนและหนาวที่อากาศแห้งแล้งและแดดร้อน มาก ความร้อนของแดด ทำให้หยดน้ำบนใบบัวร้อน ใบบัว ณ จุดนั้นก็ตาย เชื้อโรคที่กินพืชตายแล้ว (Saprophyte) เข้าทำลาย ทำให้  ใบเป็นจุดหรือเป็นแถบไหม้ ทั้งบนใบและจากขอบใบ ป้องกันโดยเด็ดใบที่เป็นโรคทิ้ง ไม่ต้องกลัวนะค่ะ บัวที่ตั้งหลักได้แล้วมีใบเพียง 3 – 5 ใบ ก็ไม่ตายแล้วปได้โดยบัวไม่ตายค่ะ)


4.5 ศัตรูประจำ 3
ได้แก่ ตะไคร่ จุลินทรีย์เขียว สาหร่าย และวัชพืช พวกนี้นอกจากแย่งอาหารบัวกินแล้ว ยังก่อให้เกิดความรำคาญหรือทำให้บัวเจริญไม่เต็มที่เช่น ตะไคร่ สาหร่าย เจริญพันกอบัว ยอดบัว ใบบัว ไม่ให้โผล่ขึ้นเหนือน้ำ ตะไคร่และจุลินทรีย์เขียว ได้แนะนำการป้องกันกำจัดให้แล้วใน ข้อ 2.2 สาหร่ายและวัชพืชอื่นๆ ที่ไม่ต้องการเช่น หญ้าน้ำ ลูกบัว (คือต้นอ่อนของบัวที่งอกจากเมล็ด) ปราบโดยเก็บทิ้งค่ะ ป้องกันคือ ไม่ใช้ปุ๋ยคอกจากมูลวัวหรือเก็บดอกโรยทิ้งก่อนติดฝักและเมล็ด


4.6 ศัตรูจากคน
มักได้ ศัพท์ตลก ๆ ของฝรั่งเขาเรียกโรค Finger Blight หรือโรคนิ้วมือไหมค่ะ จากมือคนที่มักได้อยากได้บัวที่เขาไม่ให้ก็เลยแอบ “จก” (ศัพท์ชาวบ้านที่หมายถึงการดึง ฉุด รั้งสิ่งที่ต้องการจากดินด้วยมือคค่ะ) 

5. ให้เจริญเติบโตตามสภาพที่ต้องการ สภาพที่บัวไม่ต้องการแต่ต้องพบ ถ้าเจ้าของไม่ดูแลให้ดี ทำให้บัวชะงัก  หยุดการเจริญเติบโต และอาจตายไปเลย ถ้าดูแลไม่ทัน ได้แก่


5.1 แตกกอในภาชนะปลูกจนแน่น
แย่งกันกินอาหารจนไม่พอกินหยุดการเจริญเติบโตไม่ออกดอก แก้ด้วยการรื้อเอาต้นที่ไม่ต้องการออกไปให้เหลือต้น  กอเดียว


5.2 ไม่ให้บัวอยู่อย่างสันโดษ
คือปลูกบัวหลายพันธุ์ในภาชนะเดียวกันภาชนะใหญ่ กว้าง อาจอยู่ได้พักหนึ่ง แต่ถ้าเป็นภาชนะปลูกที่เล็ก การเจริญเติบโตของบัว ก็จะเข้าหลักความจริงในธรรมชาติตามปรัชญาของ Charles Darwin คือ “Surviver of fittest” “ผู้แข็งแรงเท่านั้นที่จะมีชีวิตอยู่รอด (และสืบพันธุ์) ต่อไปได้”


5.3 รากลอย
เกิดกับบัวที่เจริญเติบโตทางแนวดิ่งเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ บัวผันบัวเผื่อน บัวสาย จลกลณี และบัวกระด้ง โดยเฉพาะเมื่อปลูกในภาชนะจำกัดรากและต้น (เหง้า) เมื่อดันลงล่างไม่ได้เพราะติดก้นของภาชนะ ก็ดันขึ้นบน นานเข้า ๆ ส่วนโคนก็ลอยพ้นดิน รากที่ยึดดินและรากฝอยที่เกิดตามแนวและแยกแขนงออกมาจากรากยึดดินที่เป็นราก ดูดอาหารก็ลอยตามพ้นดินขึ้นมาด้วย เมื่อดันสูงขึ้นมามาก ๆ รากยึดดินก็หมดสภาพที่จะยึดดินไว้ได้อีกต่อไป รากฝอยที่ดูดอาหารที่เกาะอยู่กับเมล็ดดินก็ดูดไม่ได้ ได้เพียงอาหารบางส่วนที่ละลายอยู่ในน้ำ ระหว่างที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใต้น้ำ เมื่อลมพัด น้ำกระเพื่อม ความสั่นสะเทือนจะไปถึงโคนต้น เมื่อรากยึดดินได้ไม่แน่นพอ ต้นบัวก็โคลงตามไปด้วย


5.4 บัว “หัวชนฝา”
เกิดกับบัวหลวงและบัวฝรั่งที่เจริญเติบโตทางแนวนอน บัวหลวงไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไร เพราะยอดอ่อน (ชาวบ้านปลูกบัวหลวงเก็บดอก  ฝักขายเป็นธุรกิจ เรียก “หัวหน้า”) ไหลอ่อนเจริญเติบโตคดเคียวไปตามแนวผนังของภาชนะได้ แต่บัวฝรั่งเหง้าแข็ง เมื่อโตไปจนหัวชนฝาก็จะหยุด “กึ๊ก” ชะงักการเจริญเติบโต หยุดการออกดอก ใบเล็กลง แก่เร็วท่านผู้ปลูกถ้าขี้เกียจเอามือลงไปคลำให้สังเกตกระจุกของใบและก้านบัว ที่ขึ้นติดข้างผนังภาชนะ แก้โดยหักเหง้าประมาณ 4 – 5 เซนติเมตรจากยอด หันกลับปลูกใหม่ที่ริมผนังภาชนะ เพื่อให้ยอดโต เจริญเข้ากลางภาชนะ เหง้าแก่ที่เหลืออยู่ถ้าไม่มีหน่ออ่อนที่จะเก็บไว้ขยายพันธุ์ควรรื้อทิ้ง เพราะจะเน่าเสีย ทำให้น้ำเสียได้


5.5 ดินปลูกหมดสภาพ
ปลูกบัวในภาชนะจำกัดนาน ๆ เข้า รากบัวจะเจริญและขยาย อัดดันดินให้ย่อยลงและละลายสลายตัวไปกับน้ำ รากเข้าแทนที่จนดินหมดมีแต่ราก บัวก็จะเจริญลงคือใบเล็กลง น้อยลงไม่ออกดอก ใบเหลืองเร็วและง่า แก้ไขโดยรื้อปลูก เปลี่ยนดินใหม่


6. บัวกลายพันธุ์
เราเคยได้รับการบอกเรา จากผู้ปลูกบัวเป็นไม้ประดับ หลายคนว่า บัวมันกลายพันธุ์ ท่านไม่เด็ดใบแก่ ดอกโรยทิ้ง โดยเฉพาะบัวผัน บัวสาย หลายพันธุ์ ติดเมล็ดง่าย และพันธุ์ที่ปลูกเป็นไม้ดอก ไม้ประดับปัจจุบัน ส่วนใหญ่ก็เป็นพันธุ์ลูกผสมอยู่แล้ว เม็ดที่ติดจากดอกที่โรยและเน่าร่วงลงในภาชนะ งอกเป็นต้นใหม่หลาย ๆ ต้น แก่งแย่งกันเจริญเติบโต และ “ผู้แข็งแรงเท่านั้นที่จะอยู่ได้” พันธุ์ที่แข็งแรงที่เจริญเติบโตได้ก็คือพันธุ์ดั้งเดิมของธรรมชาติ บัวไทยก็ได้แก่บัวนิล (สีม่วงแก่) บัวขาบ (สีฟ้าคราม) และบัวผัน (สีชมพู) และบัวเผื่อน(สีขาว-เทา ดอกเล็ก) เป็นพันธุ์ที่แข็งแรง

 

รูปภาพของ sss28164

ถ้าจะสวยเว่อขนาดนี้นะ:)))))))))))

*Num

รูปภาพของ sss28167

ชมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เจ๋งอ่ะ โอเคๆๆๆๆๆๆๆๆๆ >< สวยๆๆ ชอบๆๆๆ

รูปภาพของ sss28277

เลิศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ! :DD

รูปภาพของ sss28169

เจ๋งค่าาา เนื้อหาดี : )

รูปภาพของ sss28199

น่าอ่านมากเลยจ้าา สวยยๆๆๆ *-*

รูปภาพของ sss28319

ตกแต่งสวยงาม น่าอ่าน

เนื้อหาแน่น ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่นะ^^

รูปภาพของ sss28270

รูปเเบบสวย น่าอ่านอ่ะ ><

รูปภาพของ sss28161

งานสวยน่าอ่าน ชุ้บชุ้บ <3

รูปภาพของ sss28291

เนื้อหาเข้ากับรูปภาพได้เป็นอย่างดี :)

รูปภาพของ sss28317

สวยงามมาก เนื้อหาหลากหลายจ้าา 

เยี่ยมๆๆ :) 

รูปภาพของ sss28191

เฮ่ย เจ๋ง !!!!!!!!!

แต่งสวยมาก ๆๆ เนื้อหาก็น่าสนใจ

 

(: 

รูปภาพของ sss28254

ว้าวๆๆ ทำบล๊อกดีจัง ชอบมากเลยย :)

รูปภาพของ sss28205

ตกแต่งสวยงาม เลิศค่ะ !!!
เนื้อหาอ่านง่ายดี ^^

รูปภาพของ sss28318

สวยมากมากเลยหมูแหนม :DDD,

รูปภาพของ sss28256

โอ้โห สวยจังเรย รูปภาพอ่ะสวยๆๆ
เรียงเนื้อหาอ่านง่ายด้วย เจ๋งๆๆ ^^

รูปภาพของ sss28192

เนื้อหาเยอะ รูปสวยงาม เยี่ยมมมมมมมมม !!! 5555

อัยยะ..!!~  รูปวิบวับดี ตกเเต่งได้น่ารัก สีสันสดใสดี เจ๋ง!!!! (^^")/

 

รูปภาพของ sss28204

ตกแต่ งามมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม:)

เนื้อหาก็ดี  

รูปภาพของ sss28274

สวยงาม แต่ของฉันสวยกว่า โอเคช้ะ ?

รูปภาพของ sss28273

สวยดี ๆๆๆๆ

 

รูปภาพของ sss28263

ภาพสวยเนื้อหาดีมากๆจ้า

รูปภาพของ sss28310

 โอ้ววววว งดงามที่สุด

เนื้อหาแน่นมาก โอเคเลยค่ะ 

รูปภาพของ sss28153

เนื้อหาเยอะมากชัดเจน ตกแต่งสวยงามความคิดสร้างสรรค์เจิดสุดๆ โอเคลลลลลล์อ้ะ 555555555

รูปภาพของ sss28344

ให้ความรู้เกี่ยวกับบัวได้เยอะมากคร ปลื้ม Kiss

รูปภาพของ sss28267

ตกแต่งเว็บสวยงามดี ได้รับความรู้เพิ่มเติม:)

รูปภาพของ sss28300

ตกแต่งน่าสนใจดีนะคะ สวยงามและได้ความรู้ด้วย

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 ยังไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

ผ่านมา 12 วัน ไม่แก้ไขอะไรเลยนะจ้ะ

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์