พระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์ : แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน

รูปภาพของ sss28123
 

พระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์
 
 
ที่มาของภาพ : ทิฆัมพร  ธนบัตรโชติ

สัญลักษณ์ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
“องค์สมเด็จพระสุริโยทัยทรงช้าง”  เป็นสัญลักษณ์ให้นักเรียน ครู-อาจารย์  น้อมระลึกถึงพระวีรกรรม ความกล้าหาญ
และเสียสละของพระองค์ที่มีต่อประเทศชาติ”  
 

วัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง

1. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณแห่งองค์วีรกษัตรีของชาติ

2. เพื่อเป็นที่สักการะของครูอาจารย์ นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป

3. เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สำนึกถึงพระวีรกรรมอันกล้าหาญ เสียสละควรแก่การยกย่อง เป็นแบบอย่างของความจงรักภักดีที่มีต่อพระมหากษัตริย์ และพระสวามี 

4. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีที่ทรงมีพระคุณต่อประเทศชาติ

5. เพื่อเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของครูอาจารย์และนักเรียน 

รูปแบบพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์


พระรูปยืนเท่าพระองค์จริง ฉลองพระองค์แบบพระมหาอุปราชออกศึกทรงผมเกล้ามวย พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงของ้าว พระหัตถ์ซ้ายทรงพระมาลา

ฐานพระรูปเดิมมีความสูงจากพื้นดิน 4.99 เมตร ด้านหน้ากว้างประมาณ 3 เมตร ทำด้วยหินอ่อนแผ่นเรียบ มีทองเหลืองหล่อรูปนูนสูงเพื่อแสดงการกระทำยุทธหัตถี รองฐานเป็นระเบียง ลูกกรงโดยใช้แก้วสีครีม 3 ด้าน ส่วนระเบียงด้านหลังสร้างด้วยหินอ่นทึบ เพื่อสลักรายชื่อผู้มีจิตศรัทธา

ฐานพระรูปปัจจุบันได้ก่อสร้างด้วยหินแกรนิต มีบันไดทางขึ้น-ลอง ทั้ง 4 ทิศ นับว่ามีความสง่างาม เหมาะสมยิ่ง  

พระราชประวัติ 

พระราชประวัติของสมเด็จพระสุริโยไทยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์สุโขทัย ซึ่งดำรงตำแหน่งพระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ในขณะที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ขึ้นครองราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาต่อจากขุนวรวงศาธิราชได้เพียง ๗ เดือน เมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๑พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้และพระมหาอุปราชาบุเรงนองยกกองทัพพม่า-รามัญเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก โดยผ่านมาทางด้านด่านพระเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรีและตั้งค่ายล้อมพระนคร การศึกครั้งนั้นเป็นที่เลื่องลือถึงวีรกรรมของ สมเด็จพระศรีสุริโยไท ซึ่งไสช้างพระที่นั่งเข้าขวางพระเจ้าแปรด้วยเกรงว่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระราชสวามี จะเป็นอันตราย จนถูกพระแสงของ้าวฟันพระอังสาขาดสะพายแล่งสิ้นพระชนม์อยู่บนคอช้าง เพื่อปกป้องพระราชสวามีไว้ เมื่อสงครามยุติลง สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ทรงปลงพระศพของพระนางและสถาปนาสถานที่ปลงพระศพขึ้นเป็นวัด ขนาน - นามว่า "วัดสบสวรรค์" (หรือวัดสวนหลวงสบสวรรค์) 

พระราชโอรสและพระราชธิดา 

สมเด็จพระสุริโยไท มีพระราชโอรส-พระราชธิดา ๕ พระองค์ ซึ่งน่าจะเรียงลำดับดังนี้  
 
- พระราเมศวร พระราชโอรสองค์โต เป็นพระมหาอุปราช ถูกจับเป็นองค์ประกันแก่พม่า และสิ้นพระชนม์ระหว่างไปหงสาวดี
- พระบรมดิลก พระราชธิดา เสียพระชนม์ชีพพร้อมพระมารดาในสงครามคราวเสียพระสุริโยไท
- พระสวัสดิราช พระราชธิดา ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น พระวิสุทธิกษัตรีย์ อัครมเหสีในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและเป็นพระชนนีของ   พระสุพรรณกัลยา สมเด็จพระนเรศรมหาราช และสมเด็จพรเอกาทศรถ
- พระมหินทร์ พระราชโอรสองค์รอง ต่อมาได้ขึ้นครองราชย์เป็น สมเด็จพระมหินทราธิราชกษัตริย์องค์สุดท้ายก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑  ใน ปี พ.ศ. ๒๑๑๒
- พระเทพกษัตรี พระราชธิดา ภายหลังถูกส่งตัวถวายแด่พระไชยเชษฐาแห่งอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งระหว่างการเดินทางถึงชายแดนสยาม        ประเทศ
- พระนางถูกพระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์แห่งพม่าทำการชิงตัวไปยังกรุงหงสาวดี สาเหตุที่พระเจ้าบุเรงนองชิงตัวไปก็เพราะพระเทพกษัตรีเป็น      หน่อเนื้อของพระสุริโยไท 
 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการก่อสร้าง พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไท ที่บริเวณทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นพระอนุสาวรีย์ประดิษฐานโยไท  
 
รูปภาพของ sss28041

หืมมมมมมมมมม สวยมากเลยท่านหลาด :)

รูปภาพของ sss28164

ถ้าจะสวยเว่อขนาดนี้นะ:))))))))))) *Num

รูปภาพของ sss28167

เจ๋งอ่ะ โอเคๆๆๆๆๆๆๆๆๆ >< สวยๆๆ ชอบๆๆๆ

รูปภาพของ sss28277

เลิศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ! :DD

รูปภาพของ sss28169

เจ๋งค่าาา เนื้อหาดี : )

รูปภาพของ sss28319

สวยค่ะ เนื้อหาครบถ้วน

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆนะค่ะ^^

รูปภาพของ sss28270

สวยค่ะสวย 555

รูปภาพของ sss28204

เลิศอะ ^^
เยี่ยมๆๆๆๆๆ เหวินเหวินจะเอาช่ะ 555

รูปภาพของ sss28191

เฮ่ย เจ๋ง !!!!!!!!!

แต่งสวยมาก ๆๆ เนื้อหาก็น่าสนใจ

 

(: 

รูปภาพของ sss28205

ภาพสวย ตกแต่งดี เนื้อหาโอเค ~~

รูปภาพของ sss28254

ว้าวๆๆ สวยมากอ่ะ  ชอบมากๆๆ :)

รูปภาพของ sss28317

คิ้วเหวินทำสวยดีค่ะ

เนื้อหาเยอะมาก ได้ความรู้มาก :) 

รูปภาพของ sss28310

อื้อ ได้ความรู้มากค่ะ

รูปภาพของ sss28267

ตกแต่งเว็บสวยงามดี ได้รับความรู้เพิ่มเติม:)

รูปภาพของ sss28263

บิ้วตี้จ้า

รูปภาพของ sss28273

สวยมากอ้ะ !!!

รูปภาพของ sss28344

เนื้อหาเยอะดีภาพครบถ้วยคะ Yell

รูปภาพของ sss28163

จัดเนื้อหาโอเคอ่ะ เจ๋ง' :}

รูปภาพของ sss28199

ตกแต่งสวยงามมาก

เนื้อหาน่าอ่านดีค่ะ ^^

รูปภาพของ sss28291

เนื้อหา ,, จัดรูปแบบได้อย่างดี:))

รูปภาพของ sss28256

เนื้อหา ดี จัง
เยี่ยมเลยค่ะ ตบมือให้ๆ ^__^

รูปภาพของ sss28122

เนื้อหาเยอะดี ภาพสวย เป็นประโยชน์ด้วย 

รูปภาพของ sss28082

รูปสวยงามมั่กมั่ก ;D

รูปภาพของ sss28300

เนื้อหาเยอะดีคะ ^^

รูปภาพของ sss28153

สวยงาม ตกแต่งน่ารัก มีความคิดสร้างสรรค์ดีมากจ้า :)

รูปภาพของ sss28161

งานสวย เนื้อหาดี (;

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 ยังไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

ผ่านมา 22 วัน ไม่แก้ไขอะไรเลยนะจ้ะ

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 73 คน กำลังออนไลน์