ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เกิดจากการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์กรต่าง ๆ บริษัทห้างร้าน และผู้สนใจทั่วไป มาเชื่อมต่อกัน และครอบคลุมไปทั่วโลก   เครือข่ายเหล่านี้เชื่อมเข้าหากันภายใต้กฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันได้

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือกำเนิดมาในยุคสงครามเย็น ระหว่างสหรัฐอเมริกากับ   

รัสเซีย  ซึ่งกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นว่าระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสั่งการต้องเป็นระบบเครือข่ายที่ทำงานได้เสมอ   หากมีการโจมตีด้วยระเบิดปรมาณูที่เมืองใดเมืองหนึ่ง   ระบบคอมพิวเตอร์บางส่วนอาจถูกทำลาย  แต่ส่วนที่เหลือต้องทำงานได้  เป้าหมายการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจึงกลายเป็นโครงการชื่อ ARPA (Advanced Research Projects Agency) โดยมอบหมายให้กลุ่มมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ทำการวิจัยและเชื่อมโยงเครือข่าย      พัฒนาการส่วนนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522

  การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการต่อมา ถึงแม้ว่าในช่วงหลังกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเลิกให้การสนับสนุน แต่เครือข่ายนี้ก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนามาตรฐานต่างๆ เข้ามาใช้อย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดได้กลายเป็นมาตรฐานการสื่อสารชื่อ TCP/IP และใช้ชื่อว่า   เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)

  สำหรับในประเทศไทย  เริ่มมีการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการเชื่อมโยงเพื่อส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กับประเทศ

ออสเตรเลีย ซึ่งทำให้เกิดการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรก ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์    โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ก็ได้มี

โครงการที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลัย จากนั้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงปี พ.ศ. 2534  ที่กองทหารรัสเซียได้ปิดล้อมและดำเนินการปฏิวัติ มีการวางแผนปิดการสื่อสารทุกชนิด ทั้งทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ทำให้ข่ายการสื่อสารระหว่างประเทศถูกตัดขาดจากโลกภายนอก  แต่ปรากฏว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังใช้การได้

ข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก  จึงไหลออกไปยังภายนอกทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้บุคคลภายนอกได้รับทราบข่าวสารทาง     เครือข่ายคอมพิวเตอร์แห่งนี้อย่างรวดเร็ว

เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535  ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็เช่นกัน คนไทยในต่างแดนจำนวนมากทราบข่าวสารอย่างรวดเร็วผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีผู้รายงานข่าวเข้าสู่อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ข่าวสารได้กระจายออกไปยังทั่วโลก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 103 คน กำลังออนไลน์