กระโดดเชือก (Jump rope) : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28017

 

jump rope

 http://cdn.dailyclipart.net/wp-content/uploads/medium/clipart0219.jpg

Skipping rope (British English) or jump rope (American English) is the primary tool used in the game of skipping played by children and many young adults, where one or more participants jump over a rope swung so that it passes under their feet and over their heads. This may consist of one participant turning and jumping the rope, or a minimum of three participants taking turns, two of whom turn the rope while one or more jumps. This is called long rope. Sometimes the latter is played with two turning ropes; this form of the activity is called Double Dutch and is significantly more difficult. Jump-rope rhymes are often chanted beginning when the skipper jumps in and ending when the skipper is tripped up.

In contrast to running, jumping rope is unlikely to lead to knee damage since the impact of each jump or step is absorbed by the balls of both feet rather than the heels.[citation needed] This decreases the ground reaction forces through the patella-femoral joint greatly. Jumping rope also helps strengthen the arms and shoulders.[citation needed] This combination of an aerobic workout and coordination-building footwork has made jumping rope a popular form of exercise for athletes, especially boxers and wrestlers. Individuals or groups can participate in the exercise, and learning proper jump rope technique is simple compared to many other athletic activities. The exercise is also appropriate for a wide range of ages and fitness levels. Jumping rope is particularly effective in an aerobic routine combined with other activities, such as walking, cycling, or running.

Jumping rope as exercise

Jumping rope is an activity not only suited for competition or recreation, but also for a cardiovascular workout, similar to jogging or bicycle riding. This aerobic exercise can achieve a "burn rate" of up to 700 calories per hour of vigorous activity, with about 0.1 calories consumed per jump. Ten minutes of jumping rope is roughly the equivalent of running an eight-minute mile. Jumping rope for 15–20 minutes is enough to burn off the calories from a candy bar.[3]

Jumping rope can avoid the knee damage which may occur during running, since the impact of each jump or step is absorbed by both legs. Jumping rope also helps strengthen the arms and shoulders. This combination of an aerobic workout and coordination-building footwork has made jumping rope a popular form of exercise for athletes, especially boxers, amateur wrestlers and professional wrestlers. Individuals or groups can participate in the exercise, and learning proper jump rope technique is relatively simple compared to many other athletic activities. The exercise is also appropriate for a wide range of ages and fitness levels. Jumping rope is particularly effective in an aerobic routine combined with other activities, such as walking, cycling, or running. Many badminton players and tennis players around the world jump rope to increase their endurance for competitions.

Jumping rope techniques

Basic jump

This is where both feet are slightly apart and jump at the same time over the rope. Beginners should master this technique first before moving onto more advanced techniques.

Alternate foot jump (speed step)

This style consists of using alternate feet to jump off the ground. This technique can be used to effectively double the number of skips per minute as compared to the above technique. This step is used for speed events.

Criss-cross

This method is similar to the basic jump with the only difference being that while jumping, the left hand goes to the right part of the body and vice versa for the right hand, with arms crossing in front of the body.

Side Swing

This is a basic technique where the rope passes the side of the skipper's body, without jumping it. Usually the skipper performs a basic jump after a side swing, or a criss-cross.

EB(front-back cross)

This is similar to the criss-cross except one arm crosses behind the back.

Double under

To perform a double under, the participant needs to jump up higher than usual while swinging the rope twice under his feet. It is possible to have the rope swing three times under the feet (triple under). In competitive jump rope, triples, quadruples ("quads"), and quintuples ("quins") are common.

Toad

The toad is a more complicated trick where the jumper performs the "Cross" manoeuvre with one arm crossing under the opposite leg from the inside.

Crougar

The crougar is a trick where the jumper jumps in a normal open jump, but with one arm hooked under the same leg.

Awesome Annie

This is where the jumper alternates between a crougar and a toad without a jump in between.

Inverse toad

Similar to the toad, except the arm crosses the same leg from the outside (rather than the opposite leg from the inside).

Elephant

A cross between the inverse toad and the toad, where both arms cross under one leg, rather than one.

Frog/Donkey kick

This is a variation of a handstand, with a beginner version and an advanced version. In the beginner version, the jumper does a handstand, comes down and then pulls the rope under. In the advanced, the jumper pulls the rope while coming down from the handstand.

Combination jumps

There are many more difficult jump roping tricks that combine two or more of these techniques to make a single trick. These combinations can also be used in Chinese Wheel, Double Dutch, Egg Beater, triangle and Long Rope.

Other

Many other variations are possible, including: "skier", a side-to-side jump keeping the feet together; "bell", a front-and-back jump keeping the feet together; "scissors", a jump putting one foot forward and the other back, then switching back-and-forth; "jumping jack", a jump putting the feet apart and then together; and "can-can" a jump with one leg up and bent, followed by a jump with both feet on ground, followed by a jump kicking the foot out. The possibilities are endless, and many Grand National champions have routines consisting of tricks they made up.

 

ที่มา: http://women.thaiza.com/detail_36512.html
http://lifestyle.hunsa.com/detail.php?id=743
http://www.healththai.com/content_detail.php?id=82
http://www.sahavicha.com/?name=blog&file=readblog&id=4350

ทำซะน่ารักเลย

เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเด็กศรีฮิตกระโดดเชือกเลยแฮะ

รูปภาพของ sss28246

กระโดดเชือกมีประโยชน์มากเลยยยยยยยยยย

รูปภาพของ sss28222

ว้าวว วว   ไปกระโดดเชือกกันเถอะ  เพื่อสุขภาพที่ดีของเรา ^^

รูปภาพของ sss28230

กระโดดเชือกดีต่อสุขภาพ เย้ๆๆๆๆๆๆ

รูปภาพของ sss28223

กระโดดเชือกร่างกายแข็งแรงจร้า

 

โดดวันละร้อยทีนี่หุ่นเฟริม

รูปภาพของ sss28225

โห๋ ทิพย์

เชือกน่ากระโดดจังเลย

แต่ๆๆๆๆ ที่ไว้เชือกสนิมเกาะเลยนะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์