ป้ายค่าไฟฟ้าของโรงเรียน : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28211

 

 

 

จากการที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนอนุรักษ์พลังงาน  รวมทั้งมีการสร้างอาคารต้นแบบอนุรักษ์พลังงานที่อาคารญาณี อีกทั้งยังมีการปลูกจิตสำนึกของเด็กในโรงเรียนด้วยการฝึกให้แยกขยะ มีการเก็บฝากระป๋องน้ำอัดลมนำไปบริจาคทำขาเทียม รับกระดาษเหลือใช้ไปทำโต๊ะ เก้าอี้ รีไซเคิล  รณรงค์ให้มีการปิดไฟ-พัดลมก่อนออกจากห้อง และมีการทำป้ายค่าไฟฟ้าโรงเรียนแต่ละเดือน  เพื่อให้เด็กได้ทราบถึงค่าใช้จ่ายของโรงเรียน และช่วยกันประหยัดไฟกันอีกด้วยซึ่งติดอยู่บริเวณห้องเกียรติยศ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสุริโยทัย นอกจากนี้ยังมีป้ายรณรงค์ค่าน้ำค่าไฟบริเวณโรงอาหารอาคารกรองทองอีกด้วย

 

                                                   

ที่มา : น.ส.พัทธ์ธีรา ดีตระกูลการ 

เนื่องจากโรงเรียนจัดเป็นหน่วยงานราชการทำให้ได้รับการคิดค่าไฟฟ้าต่างจากที่อยู่อาศัย  จึงมีเกณฑ์การแบ่งดังนี้

การใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานราชการแบ่งเป็น 2 ประเภท

1. หน่วยราชการที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือน ไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือนจะคิดอัตราประเภทที่ 6 ส่วนราชการ และ องค์กรไม่แสวงหากำไร ข้อ 6.1 อัตราปกติดังนี้

ค่าพลังงานไฟฟ้า             ค่าบริการ                                     

(บาท / หน่วย)            (บาท /เดือน)                                  

1. แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป                                                                                          1.9712                    225.17
2.  แรงดัน 22-23 กิโลโวลท์                                                                                                        2.1412                    228.17
3. แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์  
10 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 - 10)                                                                                                    1.3576 
เกิน 10 หน่วยขึ้นไป(หน่วยที่ 11 เป็นต้นไป)                                                                              2.4482

 

 

ที่มา : น.ส.พัทธ์ธีรา ดีตระกูลการ 

ข้อ 6.1 

อัตราค่าไฟฟ้าจำแนกตามกิจการไฟฟ้า ( อัตราปกติ )
ประเภทที่ 6.1 ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

สำหรับการใช้ไฟฟ้าของหน่วยราชการ สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือนไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน รวมถึงองค์กรที่ไม่ใช่ส่วนราชการ แต่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ โดยไม่คิดค่าตอบแทน แต่ไม่รวมถึงหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ สถานฑูต สถานที่ทำการของหน่วยราชการต่างประเทศ และสถานที่ทำการขององค์กรระหว่างประเทศ โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว

ที่มา : น.ส.พัทธ์ธีรา ดีตระกูลการ 

รูปภาพของ sss28246

ประหยัดไฟกันเยอะๆๆๆๆๆๆน้า :)

http://thaigoodview.com/node/105885

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ sss28223

ค่าน้ำโรงเรียนสตรีศรี ใช้ประหยัดจริงๆๆ ช่วยกันใช้น้าอย่างประหยัด

รูปภาพของ ssspoonsak

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์