น้ำดื่ม REVERSE OSMOSIS (RO) : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28221

Reverse osmosis was developed as a water treatment method more than 40 years ago. The process first

arose as a technique of desalinating seawater. Once the method’s decontaminating capabilities were recognized, reverse

osmosis systems began to be commercially produced for home water purification purposes. Such systems were installed

in homes as early as the 1970s. Reverse osmosis systems seemed a viable option to the more costly and energy-wasteful

distillation units. 

 

 

 

The Process:

The reverse osmosis process depends upon a semi-permeable membrane through which pressurized water is

forced. Reverse osmosis, simply stated, is the opposite of the natural osmosis process of water. Osmosis is the name

for the tendency of water to migrate from a weaker saline solution to a stronger saline solution, gradually equalizing the

saline composition of each solution when a semi-permeable membrane separates the two solutions. In reverse osmosis,

water is forced to move from a stronger saline solution to a weaker solution, again through a semi-permeable membrane.

Because molecules of salt are physically larger than water molecules, the membrane blocks the passage of salt particles.

The end result is desalinated water on one side of the membrane and a highly concentrated, saline solution of water on

the other side. In addition to salt particles, this process will remove a select number of drinking water contaminants,

depending upon the physical size of the contaminants. For this reason, reverse osmosis has been touted as an effective

drinking water purification method. 

 

 

 

Pros and Cons:

Reverse osmosis is a valuable water purification process when mineral-free water is the desired end product. Most

mineral constituents of water are physically larger than water molecules. Thus, they are trapped by the semi-permeable

membrane and removed from drinking water when filtered through a reverse osmosis system. Such minerals include salt,

lead, manganese, iron, and calcium. Reverse osmosis will also remove some chemical components of drinking water,

including the dangerous municipal additive fluoride. 

 

Although reverse osmosis does extract several contaminants from drinking water, its removal capabilities are not

ideally suited to the challenges of the municipally treated water that the overwhelming majority of people receive.

Municipal water contains such contaminants as chlorine and volatile organic chemicals (VOCs). Because these contaminants

are physically smaller in size than water, the semi-permeable membrane cannot prohibit them from passing through with

the water. Thus, they remain in drinking water. 

 

Reverse osmosis, also, by removing alkaline mineral constituents of water, produces acidic water. Acidic water can

be dangerous to the body system, causing calcium and other essential minerals to be stripped from bones and teeth in

order to neutralize its acidity. Trace elements of minerals were intended to be in water; their removal leaves tasteless,

unhealthy drinking water. 

 

Reverse osmosis, although it is less wasteful than distillation, is still an incredibly inefficient process. On average,

the reverse osmosis process wastes three gallons of water for every one gallon of purified water it produces. 

 

 

 

รูปภาพของ sss28222

น้ำดีที่สะอาดน้ำดื่มอาโอ สวยมากเลยนะค่ะ :)

รูปภาพของ sss28230

ได้รับความรู้เรื่องน้ำดื่มRO เวลาดื่มแล้วรู้สึกภูมิใจจัง

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์