ห้องสมุดในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28243

 

ที่มาของภาพ..

http://www.suriyothai.ac.th/files/u231/page.jpg

วิสัยทัศน์Embarassed

     ห้องสมุดโรงเรียนเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้  ให้บริการข้อมูล  ข่าวสาร  สารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

     ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียน  รู้จักพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพรู้เท่าทันวิทยาการ  ด้วยการอ่านและการศึกษา

ค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง

 

การจัดเก็บหนังสือ/สื่อต่างๆ

หนังสือ จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมของดิวอี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๑๐ หมวดใหญ่ และติดแถบสีแสดงหมวดหมู่ 

เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหนังสือได้สะดวกรวดเร็ว ดังนี้

๐๐๐      เบ็ดเตล็ด (Generalities)                      แถบสี    เทาอ่อน

๑๐๐      ปรัชญาและจิตวิทยา 

(Philosophy & Psychology)                แถบสี   น้ำตาลอ่อน

๒๐๐      ศาสนา  (Religion)                             แถบสี    ส้ม

๓๐๐     สังคมศาสตร์  (Social Sciences)             แถบสี    น้ำตาลเข็ม
๔๐๐     ภาษาศาสตร์  (Language)                    แถบสี    เขียว

๕๐๐     วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและคณิตศาสตร์  

(Natural sciences & Mathematics)        แถบสี    ดำ 

๖๐๐      เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์   

Technology Applied Sciences)            แถบสี    ฟ้า

๗๐๐      ศิลปกรรม มัณฑนศิลป์ และวิจิตรศิลป์
(The Arts Fine and Decorative Arts)    แถบสี    แสด / แดง

๘๐๐      วรรณคดี และวาทศิลป์ 
(Literature & Thetoric)                      แถบสี    ชมพู

๙๐๐      ภูมิศาสตร์ ชีวประวัติ และประวัติศาสตร์     
(Geography & History)                      แถบสี    เหลือง

นอกจากนี้ ยังติดแถบสีเพื่อแยกประเภทของหนังสืออื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาหนังสือได้สะดวกรวดเร็ว ดังนี้

หนังสือนวนิยาย, เรื่องสั้น             แถบสี   ม่วง 

หนังสือเด็ก (เยาวชน)                แถบสี   เขียวอ่อน 

หนังสือนอกเวลา                       แถบสี    น้ำเงิน

ที่มาของภาพ..http://www.suriyothai.ac.th/node/1462
 
.. 

รูปภาพของ sss28163

จัดเนื้อหาโอเคอ่ะ เจ๋ง' :}

รูปภาพของ sss28189

เนื้อหาเยอะนะ:)

รูปภาพของ sss28064

เนื้อหาเยอะดี :)

รูปภาพของ sss28272

เนื้อหาดีนะ แต่งสีก็สวย อ่านง่ายๆ

รูปภาพของ sss28036

เนื้อหาโอเคค่ะคอบคลุมดี

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 79 คน กำลังออนไลน์