นาฬิกา : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28306

 

  THE CLOCK 

A clock is an instrument used to indicate, keep, and co-ordinate time. The word clock is derived ultimately (via Dutch,

 Northern French, and Medieval Latin) from the Celtic words clagan and clocca meaning "bell". A silent instrument missing

 such a mechanism has traditionally been known as a timepiece. In general usage today a "clock" refers to any device for

 measuring and displaying the time. Watches and other timepieces that can be carried on one's person are often

distinguished from clocks.

The clock is one of the oldest human inventions, meeting the need to consistently measure intervals of time shorter than

 the natural units: the day; the lunar month; and the year. Devices operating on several different physical processes have

 been used over the millennia, culminating in the clocks of today.

 

 

HOW CLOCK WORK ?

The invention of the mechanical clock in the 13th century initiated a change in timekeeping methods from continuous

processes, such as the motion of the gnomon's shadow on a sundial or the flow of liquid in a water clock, to repetitive

 oscillatory processes, like the swing of a pendulum or the vibration of a quartz crystal, which were more accurate. All

modern clocks use oscillation.

Although the methods they use vary, all oscillating clocks, mechanical and digital and atomic, work similarly and can be

 divided into analogous parts. They consist of an object that repeats the same motion over and over again, an oscillator,

 with a precisely constant time interval between each repetition, or 'beat'. Attached to the oscillator is a controller device,

 which sustains the oscillator's motion by replacing the energy it loses to friction, and converts its oscillations into a series of

 pulses. The pulses are then added up in a chain of some type of counters to express the time in convenient units, usually

 seconds, minutes, hours, etc. Then finally some kind of indicator displays the result in a human-readable form.

                                 

ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Clock

รูปภาพของ sss28208

เนื้อหาดี เลิศมากกกกก :D

รูปภาพของ sss28285

น่าจาแต่งรูปหน่อยน้ะน้องสาวว

รูปภาพของ sss28307

.. ดีค่ะ ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์