เด็กไทยพิชิตชัย 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง คอมพิวเตอร์โอลิมปิกโลก

รูปภาพของ ssspoonsak

เด็กไทยพิชิตชัย 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง คอมพิวเตอร์โอลิมปิกโลก 
สรุปเหรียญรางวัลรวม  ทีมไทยผงาดขึ้นที่ 6 ของโลก

ภาพจาก http://www.thairath.co.th/media/content/2011/07/28/189859/hr1667/630.jpg

           เด็กไทยคว้าอันดับที่ 14 ของโลกจากผู้เข้าแข่งขัน 78 ชาติ  รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประธานในพิธีปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 เปิดเผยว่าการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปีนี้ ณ โรงแรมรอยัล คลีฟบีช รีสอร์ท เมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 22 - 29 กรกฎาคม 2554 เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ และส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการจัดหลักสูตรของประเทศให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  อันเป็นไปตามเป้าหมายการจัดแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกในครั้งนี้

           ประธานกรรมการสสวท.ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนผู้เข้าแข่งขันทุกคนรวมทั้งขอให้มีความมุ่งมั่นฝึกฝนต่อไป  ตลอดระยะการจัดงาน 1 สัปดาห์เชื่อว่าเยาวชนทุกคนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมและวิธีการในการจัดการเรียนรู้ ก่อเกิดความประทับใจในประเทศไทยด้านรศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 กล่าวว่า การจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยภาพรวมตลอดการจัดงานประกอบด้วยการสอบแข่งขันแก้ปัญหาโจทย์  การประชุม นิทรรศการ ที่พัก อาหาร ทัศนศึกษาซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมงานด้วยดี

           การแข่งขันครั้งนี้มีประเทศเข้าร่วมแข่งทั้งหมด 78 ประเทศ ประเทศสังเกตการณ์ 2 ประเทศ  หัวหน้าทีมและรองหัวหน้าทีมรวม 151 คน  นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 306 คน visitors 68 คน ผู้ส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุม 14 เรื่อง นิทรรศการผลงานชนะเลิศการประกวดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 ผลงานผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกปีนี้ Mr.GENNADY KOROTKEVICH ผู้แทนเยาวชนจากประเทศเบลารุสทำคะแนนการสอบรวมกัน 2 วันสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกคือทำได้เต็ม 600 คะแนน อันดับสองคือผู้แทนเยาวชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนทำได้ 599 คะแนน อันดับสามคือผู้แทนเยาวชนจากประเทศรัสเซียและประเทศบราซิลทำได้ 598 คะแนน

           สำหรับทีมผู้แทนประเทศไทยสามารถคว้าชัยชนะ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง โดยนายพศิน มนูรังษี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับเหรียญทอง ทำคะแนนได้ 524 คะแนน สูงเป็นอันดับที่ 14 โลก  นายสรวิทย์ สุริยกาญจน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม เหรียญทองทำได้ 483 คะแนน คิดเป็นอันดับที่ 24 ของโลก สำหรับนายวิชชากร กมลพรวิจิตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.ได้รับเหรียญเงิน และนายลภนชัย จิรชูพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.ได้รับเหรียญทองแดง  ทั้งนี้ผู้แทนประเทศที่ทำคะแนนสอบได้เป็นอันดับที่ 14 ของโลกมีจำนวนสามประเทศคือ ประเทศไทย ญี่ปุ่น และโครเอเชีย  สรุปเหรียญรางวัลรวมปรากฎว่าทีมไทยทำได้สูงเป็นอันดับที่ 6 ของโลกคือ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

           ส่วนทีมที่ทำเหรียญรางวัลรวมได้เป็นอันดับที่ 1 ของโลกคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกาทำได้  3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน  อันดับที่ 4 ของโลกคือทีมโครเอเชีย  3 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง   อันดับที่ 5 ของโลกคือทีมรัสเซีย 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน  และอันดับที่ 6 ของโลกคือทีมประเทศไทยและโปแลนด์ ทำเหรียญรางวัลได้เท่ากัน นายพศิน มนูรังษี ผู้แทนประเทศไทยซึ่งปีที่แล้วได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (IOI 2010) จากแคนาดา และปีนี้พิชิตเหรียญทองอีกครั้งยอมรับว่า ก่อนแข่งตื่นเต้นพอสมควรแต่หลังแข่งขันรู้สึกดีใจที่ทำผลงานได้เต็มที่จนได้เหรียญทองด้วยคะแนน 524 คะแนนซึ่งถือว่าสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  คิดว่าการที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้  ส่วนการสอนคอมพิวเตอร์ให้น่าสนใจนั้นถ้าลองทำในรูปแบบโปรแกรมการทำงานของหุ่นยนต์เด็กๆก็จะสนใจมากขึ้น อนาคตตั้งใจศึกษาต่อด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทำงานพัฒนาการศึกษาหรืองานวิจัยด้านนี้ต่อไป

           นายสรวิทย์ สุริยกาญจน์ เผยว่าดีใจที่ได้รับเหรียญทองเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ข้อสอบปีนี้มีความยากระดับสูง  คะแนนในช่วงหนึ่งชั่วโมงก่อนจบการแข่งขันของตนอยู่ในระดับเหรียญเงิน แต่ช่วง 8 นาทีสุดท้ายคิดข้อสอบออก ทำให้คะแนนพุ่งสูงขึ้นอีก 9 คะแนนจึงได้รับเหรียญทองในที่สุด  พร้อมกันนี้ก็เห็นว่าวิทยาการคอมพิวเตอร์สำคัญต่อชีวิตมีบทบาทสูงในสังคมปัจจุบัน การมีความรู้ด้านนี้ช่วยให้ทันเหตุการณ์ รู้เท่าทันและป้องกันตนเองจากผู้ไม่ประสงค์ดีได้  อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือคนอื่นๆได้ อนาคตตั้งใจทำงานที่ได้ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศไทยขณะที่นายวิชชากร กมลพรวิจิตร กล่าวว่าดีใจที่ได้เหรียญเงินจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกปีนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมเข้าแข่งขัน ที่ผ่านมามีการเตรียมตัวและฝึกฝนการแก้โจทย์คอมพิวเตอร์มาเป็นอย่างดี   โดยปีหน้าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด  เมื่อตอนเป็นเด็กสนใจการเขียนโปรแกรม จึงชอบสะสมหนังสือด้านนี้และทดลองเขียนโปรแกรมเล่นๆ พัฒนาและใส่ใจศึกษามาโดยตลอด  คิดว่าการแข่งขันโอลิมปิกช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ ที่สนใจและมีความสามารถได้รับโอกาสแสดงศักยภาพในเวทีนานาชาติ

           ด้านนายลภนชัย จิรชูพันธ์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและทำข้อสอบอย่างเต็มความสามารถ อนาคตตั้งใจจะรับทุนโอลิมปิกวิชาการไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาเอก  โครงการโอลิมปิกเป็นโครงการที่ดีเพราะส่งเสริมเด็กไทยให้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง  เป็นโครงการที่ให้โอกาสแก่เด็กที่มีความสามารถพิเศษในวิชาต่างๆ ได้แสดงความสามารถของตนออกมาอย่างเต็มที่  สำหรับอนาคตอยากเป็นนักวิจัยหรือเป็นโปรแกรมเมอร์ควบคู่กับเป็นอาจารย์ ถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นใหม่เพราะปัจจุบันบ้านเรายังขาดนักวิจัยในด้านนี้อยู่มากครับ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์