ทุนเยาวชนด้านเพลงกล่อมลูก 4 ภาค

 

          มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค เพื่อรับการยกย่องเทิดทูนในงาน มหิดล-วันแม่ ประจำปี 2551 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

          การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่  นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานโดยการบันทึกเสียงขับร้องเพลงกล่อมลูกของภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง หรือภาคใต้ ภาคใดภาคหนึ่ง  ด้วยบทร้องและทำนองที่เป็นของเก่าสืบทอดมาแต่โบราณ  ไม่ใช่บทร้องที่แต่งขึ้นใหม่และไม่มีดนตรีประกอบ  มีลีลาการขับร้องที่เป็นธรรมชาติ  เหมาะสมกับการกล่อมลูก  บันทึกลงเทปคาสเส็ท จำนวน 2 เพลง  เขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ติดบนตลับเทป สำหรับผู้เข้าประกวดที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ให้แนบใบรับรองจากสถานศึกษาส่งพร้อมผลงานด้วย     รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท   และรองชนะเลิศ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก (ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค ต้องมาขับร้องเพลงกล่อมลูกต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศจาก 4 ภาค เข้ารับรางวัลในงาน มหิดล-วันแม่ประจำปี 2551)

          ผู้สนใจส่งผลงานได้ที่ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา จ.นครปฐม 73170 โทร.0-2800-3201, 0-2800-3204 (วงเล็บมุมซอง ประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก) ภายในวันที่ 16 มิถุนายน  2551

           มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้มีการเปิดรับเสนอชื่อแม่ 100 ปีเพื่อเชิดชูเกียรติในงาน มหิดลวันแม่โดยคัดเลือกจากแม่ที่มีอายุเกิน 100 ปี ที่ยังมีสุขภาพดี ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น แม่ 5 แผ่นดินคือเป็นแม่ซึ่งเกิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และมีชีวิตอยู่มาถึงรัชกาลปัจจุบัน การคัดเลือก แม่ 100 ปีนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูแม่ผู้ผ่านชีวิตมาถึง 5 แผ่นดิน และเพื่อเป็นข้อมูลวิชาการทางประชากรศาสตร์เกี่ยวกับความยืนยาวชีวิตของประชากรไทย รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของแม่ 100 ปีเหล่านี้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังต่อไป ผู้สนใจเสนอชื่อพร้อมหลักฐาน หรือประจักษ์พยานที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีอายุเกิน 100 ปี  พร้อมประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพโดยย่อที่  งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง   สำนักงานอธิการดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ต.ศาลายา จ.นครปฐม 73170 ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2551 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2849-6208-10

           นอกจากนี้ยังได้ร่วมคัดเลือก แม่สู้ชีวิต เพื่อรับการยกย่องเทิดทูนในงาน มหิดล-วันแม่ ประจำปี 2551 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

          การคัดเลือก แม่สู้ชีวิต 4 ภาค ต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้เสนอชื่อ คุณสมบัติของแม่สู้ชีวิต จะต้องเป็นแม่ที่อุทิศกำลังกาย กำลังใจ อุทิศชีวิตของตนเองด้วยความมานะ อุตสาหะ บากบั่น เพื่อให้ลูกมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ลูกของแม่สู้ชีวิตไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยการมีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือมีการศึกษาสูง ลูกอาจเป็นเด็กพิการ แต่แสดงให้เห็นว่า ด้วยความรัก ด้วยจิตใจ และสองมือของแม่ได้โอบอุ้มให้ลูกสู้ชีวิตอยู่ได้ แสดงถึงพลังรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ การเสนอชื่อมี 2 ประเภท ได้แก่ แม่ของลูกที่มีความปรกติ และแม่ของลูกพิการ โดยไม่จำกัดวัย การศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น แม่สู้ชีวิต ของแต่ละภาคจะได้เข้ารับรางวัลในงาน มหิดล-วันแม่  ประจำปี 2551 ในเดือนสิงหาคม 2551 ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

          เสนอชื่อโดยเขียนหรือพิมพ์เล่าเรื่อง  แม่สู้ชีวิต ตามความเป็นจริง   ความยาวไม่เกิน   2 หน้ากระดาษขนาด A4 ส่งที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา จ.นครปฐม 73170  โทร.0-2849-6208-10  ภายในวันที่ 16 มิถุนายน  2551

          มหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดประกวด แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4 ภาคเนื่องในงาน มหิดลวันแม่ประจำปี 2551 เปิดรับเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2551

          สนใจเสนอชื่อโดยเขียนหรือพิมพ์เล่าเรื่อง  แม่สู้ชีวิต ตามความเป็นจริง   ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษขนาด A4 ส่งที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา จ.นครปฐม 73170  โทร.0-2849-6208-10  ภายในวันที่ 16  มิถุนายน  2551

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104332  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644) 

           ข้อมูล : คอลัมน์ ทุนใหม่ล่าสุดนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 384 http://www.elearneasy.com

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 266 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29807