ทุนเยาวชนด้านเพลงกล่อมลูก 4 ภาค

 

          มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค เพื่อรับการยกย่องเทิดทูนในงาน มหิดล-วันแม่ ประจำปี 2551 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

          การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่  นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานโดยการบันทึกเสียงขับร้องเพลงกล่อมลูกของภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง หรือภาคใต้ ภาคใดภาคหนึ่ง  ด้วยบทร้องและทำนองที่เป็นของเก่าสืบทอดมาแต่โบราณ  ไม่ใช่บทร้องที่แต่งขึ้นใหม่และไม่มีดนตรีประกอบ  มีลีลาการขับร้องที่เป็นธรรมชาติ  เหมาะสมกับการกล่อมลูก  บันทึกลงเทปคาสเส็ท จำนวน 2 เพลง  เขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ติดบนตลับเทป สำหรับผู้เข้าประกวดที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ให้แนบใบรับรองจากสถานศึกษาส่งพร้อมผลงานด้วย     รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท   และรองชนะเลิศ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก (ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค ต้องมาขับร้องเพลงกล่อมลูกต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศจาก 4 ภาค เข้ารับรางวัลในงาน มหิดล-วันแม่ประจำปี 2551)

          ผู้สนใจส่งผลงานได้ที่ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา จ.นครปฐม 73170 โทร.0-2800-3201, 0-2800-3204 (วงเล็บมุมซอง ประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก) ภายในวันที่ 16 มิถุนายน  2551

           มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้มีการเปิดรับเสนอชื่อแม่ 100 ปีเพื่อเชิดชูเกียรติในงาน มหิดลวันแม่โดยคัดเลือกจากแม่ที่มีอายุเกิน 100 ปี ที่ยังมีสุขภาพดี ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น แม่ 5 แผ่นดินคือเป็นแม่ซึ่งเกิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และมีชีวิตอยู่มาถึงรัชกาลปัจจุบัน การคัดเลือก แม่ 100 ปีนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูแม่ผู้ผ่านชีวิตมาถึง 5 แผ่นดิน และเพื่อเป็นข้อมูลวิชาการทางประชากรศาสตร์เกี่ยวกับความยืนยาวชีวิตของประชากรไทย รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของแม่ 100 ปีเหล่านี้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังต่อไป ผู้สนใจเสนอชื่อพร้อมหลักฐาน หรือประจักษ์พยานที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีอายุเกิน 100 ปี  พร้อมประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพโดยย่อที่  งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง   สำนักงานอธิการดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ต.ศาลายา จ.นครปฐม 73170 ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2551 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2849-6208-10

           นอกจากนี้ยังได้ร่วมคัดเลือก แม่สู้ชีวิต เพื่อรับการยกย่องเทิดทูนในงาน มหิดล-วันแม่ ประจำปี 2551 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

          การคัดเลือก แม่สู้ชีวิต 4 ภาค ต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้เสนอชื่อ คุณสมบัติของแม่สู้ชีวิต จะต้องเป็นแม่ที่อุทิศกำลังกาย กำลังใจ อุทิศชีวิตของตนเองด้วยความมานะ อุตสาหะ บากบั่น เพื่อให้ลูกมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ลูกของแม่สู้ชีวิตไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยการมีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือมีการศึกษาสูง ลูกอาจเป็นเด็กพิการ แต่แสดงให้เห็นว่า ด้วยความรัก ด้วยจิตใจ และสองมือของแม่ได้โอบอุ้มให้ลูกสู้ชีวิตอยู่ได้ แสดงถึงพลังรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ การเสนอชื่อมี 2 ประเภท ได้แก่ แม่ของลูกที่มีความปรกติ และแม่ของลูกพิการ โดยไม่จำกัดวัย การศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น แม่สู้ชีวิต ของแต่ละภาคจะได้เข้ารับรางวัลในงาน มหิดล-วันแม่  ประจำปี 2551 ในเดือนสิงหาคม 2551 ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

          เสนอชื่อโดยเขียนหรือพิมพ์เล่าเรื่อง  แม่สู้ชีวิต ตามความเป็นจริง   ความยาวไม่เกิน   2 หน้ากระดาษขนาด A4 ส่งที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา จ.นครปฐม 73170  โทร.0-2849-6208-10  ภายในวันที่ 16 มิถุนายน  2551

          มหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดประกวด แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4 ภาคเนื่องในงาน มหิดลวันแม่ประจำปี 2551 เปิดรับเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2551

          สนใจเสนอชื่อโดยเขียนหรือพิมพ์เล่าเรื่อง  แม่สู้ชีวิต ตามความเป็นจริง   ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษขนาด A4 ส่งที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา จ.นครปฐม 73170  โทร.0-2849-6208-10  ภายในวันที่ 16  มิถุนายน  2551

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104332  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644) 

           ข้อมูล : คอลัมน์ ทุนใหม่ล่าสุดนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 384 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์