ใบงานวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน รหัส อ 30202 ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่1/2554 หน่วยที่ 1

 
ใบงานที่ 1 ครูวิภา พัตภักดิ์
Unit 1 Your Personality
Right Brain or Left Brain
Paragraph form; Punctuation;Capitalization; Writing a title ; Writing personal information
Vocabulary
1. in common = เหมือนกัน
2. population = ประชากร
3. have things in order = เป็นระเบีย4. punctual = ตรงเวลา

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 148 คน กำลังออนไลน์