ม.ขอนแก่น ต่อป.บัณฑิต-ป.เอก ทุกสาขา

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2551

หลักสูตรที่เปิดรับ

ระดับป.บัณฑิต

-วิชาชีพครู

-เภสัชกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการทางเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

ระดับปริญญาโท

-วิทยาศาสตร์ 17 สาขา

-เกษตรศาสตร์ 19 สาขา

-วิศวกรรมศาสตร์ 10 สาขา

-ศึกษาศาสตร์ 14 สาขา

-คณะพยาบาลศาสตร์ 10 สาขา

-แพทยศาสตร์ 9 สาขา

-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 สาขา

-เทคนิคการแพทย์ 2 สาขา สาขากายภาพบำบัด สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

-บัณฑิตวิทยาลัย 2 สาขา สาขาชีวเวชศาสตร์ การจัดการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)

-สาธารณสุขศาสตร์ 6 สาขา

-ทันตแพทยศาสตร์ 6 สาขา

-เภสัชศาสตร์ 7 สาขา

-เทคโนโลยี 3 สาขา

-สัตวแพทย์ 1 สาขา สาขาสัตว์เลี้ยง

-สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาคาร

-วิทยาการจัดการ 3 สาขา

ระดับปริญญาเอก

-วิทยาศาสตร์ 7 สาขา

-เกษตรศาสตร์ 10 สาขา

-วิศวกรรมศาสตร์ 6 สาขา

-ศึกษาศาสตร์ 4 สาขา

-คณะพยาบาลศาสตร์ 1 สาขา สาขาการพยาบาล

-แพทยศาสตร์ 9 สาขา

-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 สาขา สาขาสารสนเทศศึกษา สาขาสังคมวิทยา

-บัณฑิตวิทยาลัย 2 สาขา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาชีวเวชศาสตร์

--ทันตแพทยศาสตร์ 1 สาขา สาขาวิทยาศาสตร์ช่องปาก

--เภสัชศาสตร์ 1 สาขา สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์

--เทคโนโลยี 2 สาขา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีอาหาร

สมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2551

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 3 โทร. 0-4320-2420 หรือ http://gs.kku.ac.th 

(ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104335  แล้วส่ง  SMS  มาที่ 42644)

            ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 384 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 102 คน กำลังออนไลน์