มุมอนุรักษ์พลังงาน : แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss27961
มุมอนุรักษ์พลังงาน : แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 * บริเวณชั้น 3 ทางเชื่อมอาคารญาณี บุณยินทุ และ อาคารกรองทอง สุรัสวดี หน้าห้องศูนย์สังคม 
 
ที่มารูปภาพ : พัดชา ทองน้อย  
การอนุรักษ์พลังงาน คือ การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด การอนุรักษ์พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่ายในกิจการแล้ว ยังจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานด้วย 

http://www.moe.go.th/websm/2011/jun/P1750031.jpg
ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยแห่งนี้ได้มีโครงการดังกล่าวที่เป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อจัดทำโครงการคืนโลกให้สดใส ในการลดใช้พลังงาน ถือเป็นโครงการต้นแบบที่ดี ที่ดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๙ โรงเรียน โดย  การไฟฟ้านครหลวง สนับสนุนงบประมาณในโครงการนี้ จำนวน ๓๐ ล้านบาท เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับลดใช้พลังงาน รวมถึงการมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในระดับต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนระดับดีเด่น ๕ ดาว ซึ่งมีจำนวน ๑๑ โรงเรียน และได้ขยายผลไปสู่การพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการอนุรักษ์พลังงาน    
 
อาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน “อาคารญาณี บุณยินทุ” สร้างขึ้นตามโครงการคืนโลกสดใส ลดใช้พลังงาน ซึ่งโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน และได้ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของโรงเรียนมาโดยตลอด และพบว่างบประมาณรายจ่ายของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน โดยเฉพาะค่ากระแสไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงจึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

ที่มา : พัดชา ทองน้อย
ระบบบริหารจัดการพลังงาน อาคารญาณี บุณยินทุ
เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนและวิเคราะห์ลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร
 
1.การตรวจวัดประสิทธิภาพความสว่างภายในห้องเรียน ปรับปรุงหลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ โคมไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแสง ปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศให้เป็นชนิดประสิทธิภาพสูง (เบอร์ ๕) ทำแผงเกร็ดบังแสงที่สามารถระบายความร้อนจากแสงแดดที่ตกกระทบอาคาร ติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน Building Energy Management System เพื่อตรวจสอบสถานการณ์การใช้พลังงานช่วยให้โรงเรียนสามารถวิเคราะห์ ประเมิน และกำหนดมาตรการต่างๆ 
2.การใช้พลังงานอย่างประหยัดในการเดินทาง การใช้น้ำอย่างประหยัด การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้ผลิตภัณฑ์ตามหลัก 7R และการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ

แบบจำลองอาคารอนุรักษ์พลังงาน
ที่มา : พัดชา ทองน้อย 
แบบจำลองอาคารอนุรักษ์พลังงาน   เป็นแบบจำลองอาคารที่แสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าก่อนและหลังการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น โคมไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง , บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถปรับระดับความสว่างของหลอดไฟฟ้าและตัววัดความเข้มแสง , บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 และสวิตช์กระตุก
รูปภาพของ sss28171

จัดเต็มอ่ะ

รูปภาพของ sss28116

ว๊าว!! น่าสนใจ !!!

สวยจัง ** เจ๋งจริงฮ๊า Smile

รูปภาพของ sss27984

ชอบอ่ะ สีส้มไปหมดสวยๆๆ

รูปภาพของ sss27960

รูปเยอะดี เนื้อหาเต็มที่!!

รูปภาพของ sss27967

เจ๋ง ๆๆ น่ารักคิกขุ ๆๆๆ :)) จ้าๆๆๆ

รูปภาพของ sss28008

เ็ต็ม ๆ อัดแน่นน ...^^

รูปภาพของ sss27991

พี่ไผ จัดเต็มอ่อ ^"^

รูปภาพของ sss27966

ของเอิงเว่ย  = =

รูปภาพของ sss28171

เยี่ยมอ่ะ

รูปภาพของ sss28171

เยี่ยมอ่ะ

รูปภาพของ sss27966
 
 
ชอบเพจสุดท้ายย เยี่ยม ^^ 
รูปภาพของ sss28021

เริ่ดอ่ะ จิงๆ ;))) Cool

รูปภาพของ sss28041

เฮ้ยยยย! สวยมากสวยมากจริงๆๆๆ

รูปภาพของ sss27973

เนื้อหา อัดแน่มาก มีรูปประกอบ เหนภาพดี Smile

รูปภาพของ sss27950

แจ่มจร่ะ :))

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 ใม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

ผ่านมา 20 วัน ไม่แก้ไขอะไรเลยนะจ้ะ

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ sss27971

ชอบภาพของบล็อคนี้ ภาพสวยๆๆ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 77 คน กำลังออนไลน์