หญ้า

รูปภาพของ sss27962

        

 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ภาพถ่ายโดย วรรษา ปลื้มภาณุภัทร ม.6/6 บริเวณสนามหญ้าหน้าห้องการเงิน

ภาพจากgoogle

สถานที่ของแหล่งเรียนรู้ มี4แห่ง

บริเวณด้านข้างป้อมยาม

บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์และหน้าห้องการเงิน

 หญ้า เป็นพืชล้มลุกหลายชนิด หลายสกุล ในชั้น Liliopsida วงศ์ Poaceae หรือเป็นที่รู้จักกันดีว่าวงศ์ Gramineae เช่น หญ้าคา (Imperata cylindrica Beauv.) หญ้าตีนกา (Eleusine indica Gaertn.) หญ้าแพรก (Cynodon dactylon Pers.) มีพืชชนิดนี้ประมาณ 600 สกุล และมีประมาน 10,000 ชนิด มีการประเมินกันว่าหญ้าเป็นพืชที่ปกคลุมผิวโลกกว่า 20% ของพืชทั้งหมดบนโลก พืชในวงศ์นี้เป็นพืชที่มีความสำคัญที่สุดต่อเศรษฐกิจมนุษย์ รวมไปถึง ใช้เป็นสนามหญ้า, อาหารหลักที่ปลูกทั่วโลก, และไม้ไผ่ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการสร้างในเอเชีย แต่บางชนิดจัดเป็นวัชพืช ปัจจุบัน หญ้าเริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในด้านการนำมาใช้ผลิตพลังงานทดแทนพลังงานทดแทนอีกด้วย เช่นหญ้ามิสแคนทัส และ หญ้ามิสแคนทัสช้าง

พืชในวงศ์หญ้าที่เรารู้จักดี เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่าง ข้าวโอ้ต ข้าวไรย์ ลูกเดือย หญ้าไรย์ อ้อย ไผ่ ตะไคร้ เป็นต้น

หญ้ามีหลายชนิดเช่น 

 

 

หญ้าปักกิ่ง หรือ หญ้าเทวดา
ในชื่อภาษาจีนว่า เล