มรภ.จันทรเกษม รับระดับบัณฑิตศึกษา ปี51

 

                มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(มรภ.จันทรเกษม) รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2551

                หลักสูตรที่เปิดรับ

                ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

                -ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  รับสมัครถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2551

                ระดับมหาบัณฑิต

                -ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  สาขาหลักสูตรและการสอนเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    -ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการวิจัยและพัฒนาเมือง  สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา    สาขาคหกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา   สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ   

   -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป  สาขาการตลาด  สาขาการจัดการการตรวจสอบภายใน  สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  (เฉพาะสาขาการจัดการการกีฬา  รับสมัครถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551)

   -รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร์

   -สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารสาธารณสุข

   รับสมัครถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2551 (ระดับมหาบัณฑิต)

               ระดับดุษฎีบัณฑิต

                -ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล  รับสมัครถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2551

                -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา  รับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551

                -ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร  รับสมัครถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2551

                -บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการกีฬา  รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551

                สอบถามข้อมูลที่ 0-2513-6968, 0-2942-6900 ต่อ 1901-4 หรือทางเว็บไซต์

http://www.chandra.ac.th/faculty/webgra

    (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104339  แล้วส่ง  SMS  มาที่ 42644)

                ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 384 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์