มรภ.จันทรเกษม รับระดับบัณฑิตศึกษา ปี51

 

                มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(มรภ.จันทรเกษม) รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2551

                หลักสูตรที่เปิดรับ

                ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

                -ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  รับสมัครถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2551

                ระดับมหาบัณฑิต

                -ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  สาขาหลักสูตรและการสอนเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    -ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการวิจัยและพัฒนาเมือง  สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา    สาขาคหกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา   สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ   

   -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป  สาขาการตลาด  สาขาการจัดการการตรวจสอบภายใน  สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  (เฉพาะสาขาการจัดการการกีฬา  รับสมัครถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551)

   -รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร์

   -สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารสาธารณสุข

   รับสมัครถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2551 (ระดับมหาบัณฑิต)

               ระดับดุษฎีบัณฑิต

                -ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล  รับสมัครถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2551

                -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา  รับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551

                -ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร  รับสมัครถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2551

                -บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการกีฬา  รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551

                สอบถามข้อมูลที่ 0-2513-6968, 0-2942-6900 ต่อ 1901-4 หรือทางเว็บไซต์

http://www.chandra.ac.th/faculty/webgra

    (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104339  แล้วส่ง  SMS  มาที่ 42644)

                ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 384 http://www.elearneasy.com

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 201 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul