สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประกวดตราสัญลักษณ์ เงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท


สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. มีบทบาทในการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ รับรองสมรรถนะบุคคล ให้กับผู้สำเร็จอาชีวศึกษา รวมทั้งกำลังคนในตลาดแรงงาน ให้มีความรู้ความสามารถ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ และสถานประกอบการ 

ขณะนี้ได้จัดตั้ง สคช. แล้ว แต่ยังไม่มีตราสัญลักษณ์ประจำองค์การ จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าประกวด เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 1 ล้านบาท
ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบนั้นต้องมีความเหมาะสมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีการสื่อความหมายเพื่อง่ายต่อการจดจำมีแนวคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน และมีความสวยงาม


การใช้สีในการออกแบบสามารถใช้สีไม่เกิน3 สี ยกเว้นสีขาวและสีดำที่ถือว่าเป็นสีพื้นฐาน ผู้ออกแบบต้องนิยามความหมายของภาพ สี รูปทรง ลวดลายที่ใช้ในตราสัญลักษณ์ โดยอธิบายในส่วนแนวคิดของการออกแบบผลงานด้วยตนเอง


ส่งผลงานในรูแบบ print copy A3 ติดบนกระดาษแข็ง แนบแผ่น CD ประกอบด้วยไฟล์ต้นฉบับทั้งรูปแบบสีและขาวดำ ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 300dpi ไฟล์สกุล ai, jpg, pdf อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไฟล์กราฟิคอื่น ๆ ที่เปิดได้ด้วยระบบ windows ไปที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เลขที่ 89 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร.0-2376-0062 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2554


รางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 300,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 17 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรตบัตร


ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ www.vec.go.th/ tvqilogo, www.facebook.com/tvqilogo และสอบถามรายละเอียด โทร.0-2281-5555 ต่อ 1108 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์