ประกวดผลงานเซรามิกส์ ชิงเงินกว่า 4 แสนบาท

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และสมาคมเซรามิกส์ไทย จัดประกวดและแสดงผลงาน “Thai Ceramic Awards ๒๐๑๑ (TCA ๒๐๑๑)” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ช่วยกันสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์รูปแบบใหม่ ๆ  


ผลงานที่จัดประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อตกแต่งภายในอาคาร และประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่งสวนและภายนอกอาคาร


ผลงานที่เข้าประกวดทั้ง 3 ประเภท จะแบ่งผลงานออกเป็น กลุ่มที่ 1 นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป และกลุ่มที่ 2 บริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม


รวมมูลค่ารางวัลกว่า 400,000 บาท แบ่งเป็น รางวัลที่ 1 แต่ละประเภท จะได้รับโล่และเงินรางวัน 40,000 บาท ส่วนรางวันที่ 2 และ 3 ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ 

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ 1-14 กันยายน 2554 ที่อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร บางเขน ประกาศผลวันที่ 20 กันยายน 2554


สอบถามเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทร.0-2564-6500 ต่อ 4673
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 65 คน กำลังออนไลน์