สถาบันการศึกษาร่วมซับน้ำตาแอดมิสชั่นส์

 

         ภายหลังการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางหรือแอดมิสชั่นส์ เมื่อค่ำวันที่ 4 พฤษภาคม ต่อมาช่วงเช้าวันที่ 5 พฤษภาคม 2551 มีผู้ปกครองและเด็กนักเรียนจำนวนหนึ่งทยอยเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อขอตรวจสอบผลการคัดเลือกด้วยตัวเอง เนื่องจากหลายคนไม่ปรากฏข้อมูลในการประกาศผลคัดเลือกผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งกรณีนี้เจ้าหน้าที่สกอ.ชี้แจงว่า เป็นเด็กซิ่วที่ยื่นสมัครเข้ามาทั้งที่ทราบว่าตัวเองขาดคุณสมบัติ อย่างไรก็ตาม สำหรับเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ไม่ปรากฏข้อมูลในการประกาศผลนั้น ทางสกอ.ได้ให้ยื่นคำร้องไว้และขอเบอร์โทร.กลับเพื่อติดต่อแจ้งผลให้ทราบ
          มีปัญหาเด็กซิว-ขั้นตอนชำระเงิน
          นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า เด็กที่มาร้องเรียนส่วนใหญ่พบปัญหา 2 ส่วนคือ ขาดคุณสมบัติในกลุ่มเด็กซิ่ว ซึ่งเคยชี้แจงแล้วว่าผู้ที่จะสมัครได้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (GPA) และคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในปีเดียวกัน ส่วนเด็กที่ไม่มีข้อมูลใดปรากฏขึ้นเลยนั้นต้องไปตรวจสอบขั้นตอนการยื่นใบสมัคร และการชำระเงินว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ รวมทั้งมีบางกลุ่มได้โควตาตรงและได้สละสิทธิ์ไปเพื่อมาสมัครแอดมิสชั่นส์ ก็เกรงว่าข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจะไม่ได้แจ้งตัดรายชื่อสละสิทธิ์ อาจทำให้พลาดจากผลที่ได้แอดมิสชั่นส์
          มหาวิทยาลัยเปิดรับได้อีกเพียบ
          นายสุเมธกล่าวว่า ได้รับการประสานว่ามีมหาวิทยาลัยรับนิสิตนักศึกษาเพิ่มได้อีก ดังนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ วิศวกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เทคโนโลยีทางทะเล คณะศิลปกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ส่วนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแจ้งมาว่ายังเปิดรับทุกคณะ ขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และมหาวิทยาลัยศิลปากรก็มีรับเช่นกัน ดังนั้น นักเรียนที่สนใจจะเข้าเรียนคณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยใด ให้เข้าไปดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรงที่แจ้งเปิดรับเพิ่ม ซึ่งการคัดเลือกอยู่ที่การพิจารณาของมหาวิทยาลัย
          ราชภัฏ-ราชมงคล-เอกชนรับเป็นหมื่น
          สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลยังเหลือที่นั่งอีกมาก เนื่องจากตามระเบียบรับได้ 25,717 คน แต่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพียง 12,797 คน เหลืออีกครึ่งหนึ่ง และยังมีมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาของรัฐและหน่วยงานอื่นที่แจ้งความประสงค์ให้สกอ.รับจากแอดมิสชั่นส์ จำนวน 4,821 คน แต่มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพียง 308 คน ไม่ถึงร้อยละ 10 กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นสถาบันพลศึกษา เชื่อว่าเพิ่งเปิดเป็นปีแรกนักเรียนยังไม่ทราบข่าว นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเอกชนมีอัตรารับเพิ่มได้อีก เพราะตามระเบียบการแจ้งรับ 36,895 คน แต่มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพียง 3,427 คน

          ทางด้านสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปวส.ทวิภาคี สาขาช่างยนต์ ในปีการศึกษา 2551 จำนวน 30 คน ซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นชายหรือหญิง จบการศึกษาระดับปวช. ทุกสาขา หรือม.6 สำหรับชายจะต้องผ่านการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปี โดยผู้เรียนจะได้สิทธิประโยชน์ คือ เบี้ยเลี้ยงในวันที่เรียนภาคปฏิบัติกับศูนย์ฝึกอบรมเมอร์เซเดส-เบนซ์ วันละ 200 บาท เครื่องแบบ 3 ชุด ประกันอุบัติเหตุขณะฝึกภาคปฏิบัติตลอดระยะเวลาการเรียน และหลังจบการศึกษาแล้วจะได้เข้าทำงานกับศูนย์บริการเมอร์เซเดส-เบนซ์ ทั่วประเทศ               

         ผู้สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โทร.0-2323-9009 บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ โทร.0-2762-7120 หรือร้านตัวแทนจำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โทร.0-2280-2938

         (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104334  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644) 

          ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 384 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์