มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับตรงปริญญาตรี 80 คน

 

          วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับตรง  วิธียื่นคะแนน O-NET 5 วิชา (รอบที่ 5) สมัครด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 นี้ โดยรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 สาขาวิชา (ระบบการเรียนเป็นระบบ 2 ภาษา) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 3 สาขา ดังนี้

          วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์  (Cyber Business Management)  จำนวนรับ 10 คน

          วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย (Interactive and Multimedia Design)       จำนวนรับ 10 คน

          วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร  (Computer for Communication) จำนวนรับ 10 คน

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1 สาขา ดังนี้

          วิชาเอกภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (Cinema and Digital Media) จำนวนรับ 50 คน

          ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

          -สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึก 9)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (สุขุมวิท 23) พร้อมยื่นคะแนน O-NET 5 วิชา

          การคัดเลือก      

          -พิจารณาจากผลคะแนน O-NET 5 วิชา

          -ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.00

          -แฟ้มประวัติผลงาน Portfolio (ผู้สมัครเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์)

          -สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการโดยคณะกรรมการของวิทยาลัยฯ

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ ปี 2551)

          สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล/Cinema and Digital Media    (ระบบการเรียนเป็นระบบ 2 ภาษา)

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการแสดง กำกับการแสดง การผลิต การออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล ในระบบธุรกิจบันเทิงร่วมสมัย ทั้งนี้มีกลุ่มวิชาให้ผู้เรียนเลือกพัฒนาความสามารถ และความเชี่ยวชาญเป็น 3 กลุ่มวิชาเอก (โดยเลือกวิชาเอกตอนชั้นปีที่ 2)  

          วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงผ่านสื่อ (Acting and Directing for Media)

          วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (Cinema and Digital Media production)     

          วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์ (Production Design)      

          สำหรับประเภทสอบตรง โดยใช้คะแนน O-NET และ A-NET คณะวิทยาศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 12 สาขาวิชา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  20 พฤษภาคม 2551

          สาขาที่รับสมัคร

          -กายภาพบำบัด

          -ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ทัศนศิลปศึกษา

          -ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย)

          -ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล)

          -การออกแบบทัศนศิลป์

          -การออกแบบสื่อสาร

          -ดุริยางคศาสตร์สากล

          -การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ

          -การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

          -การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

          -การจัดการธุรกิจไซเบอร์

          -คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

          -ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

           สมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่งานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (กรุงเทพฯ)

          สนใจติดต่อสอบถามที่ งานรับนิสิตใหม่  กองบริการการศึกษา มศว โทรศัพท์ 0-2649-5712-4 หรือเว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th และที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 5301, 5309 หรือ 0-2259-2343 หรือเว็บไซต์ http://cosci.swu.ac.th สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศรับนักศึกษา (เพิ่มเติม)สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก Admissions หรือยังไม่มีที่เรียน เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551รายละเอียดการสมัครและคณะ/สาขาที่เปิดรับจะประกาศแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์www.psu.ac.th

           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104306 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644) 

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 384 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์