จุฬาฯ คัดเรียนอักษรศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ

 

          สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ปีการศึกษา 2551 จำนวน 100 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2551

          คุณสมบัติผู้สมัคร

          1.สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

          2.มีคะแนนความสามารถด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

          2.1 TOEFL Paper-based ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ Computer-based ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ Internet-based ไม่ต่ำกว่า 79

          2.2 IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0

          2.3 CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 550

          โดยผลสอบข้างต้นต้องย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร

          3.เป็นผู้มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

          หลักฐานการสมัคร

          1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

          2.หลักฐานรับรองผลการศึกษาเป็นเรียงความภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 300-400 คำ

          การขอรับใบสมัคร

          -ขอรับใบสมัครได้ที่กองบริการการศึกษา ชั้นล่าง อาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร์ (ในวันและเวลาราชการ)

          -ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.art.chula.ac.th-balac

          สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริการการศึกษา ชั้นล่าง อาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-4875  (ในวันและเวลาราชการ)

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104302  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644) 

          ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 384 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 56 คน กำลังออนไลน์