คำอธิบายรายวิชา ท 21101

       

                                                            คำอธิบายรายวิชา ท 21101

                  ศึกษาหลักการอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง การอ่านสรุปความ  การอ่านจับใจความสำคัญ

                  ฝึกทักษะการเขียนเรียงความ  ย่อความ  การเขียนสร้างสรรค์

                  มีมารยาทการฟัง  การอ่าน  การเขียน  การพูด

                 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 312 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak