มหาวิทยาลัยบูรพนาเปิดรับสมัครป.ตรี

         มหาวิทยาลัยบูรพนาเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2552 ภาคปรกติรับ 2,620 คน ภาคพิเศษรับ 950 คน สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ในคราวเดียวกันทั้งภาคปรกติและภาคพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 กันยายน 2551
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกระยะที่ 2 จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราดนครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี
          2.มีความประพฤติเรียบร้อย
          3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          คุณสมบัติเฉพาะสาขา คณะพยาบาลศาสตร์
          -กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
          -ปราศจากความพิการ ปัญหาทางจิตเวชอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4.ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
          5.ความผิดปรกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
          -สายตาไม่ปรกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
          -สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
          -ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
          6.หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปรกติทางประสาทและการได้ยิน (Sensorincural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
          7.โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้อำนวยการวิทยาลัย อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้
          การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
          ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม-8 กันยายน 2551 ที่เว็บไซต์
http://eadmit.buu.ac.th โดยสามารถศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลได้จากเว็บไซต์ http://eadmit.buu.ac.th และhttp://service.buu.ac.th
          สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 0-3810-2710, 0-3810-2709, 0-3839-0520
โทรสาร 0-3874-5794
http://service.buu.ac.th
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104587  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
          ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 395
www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์