หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

รูปภาพของ msw 7622

LaughingLaughingแบบทดสอบLaughingLaughing

Embarassed เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย Embarassed1. รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบใดที่มีเครื่อง Server อยู่ตรงกลาง
Laughingแบบดาว
แบบวงแหวน
แบบตาข่าย
แบบบัส

2. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Laughingโทรศัพท์
สายสัญญาณ
เครื่องคอมพิวเตอร์
การ์ดเครือข่าย

 3. การส่งสัญญาณแบบมีสายสัญญาณแบบใดที่มีความเร็วสูงสุด
สายโคแอกเซียล
สายคู่บิดเกลียว
Laughingสายใยแก้วนำแสง
สายแกนนำโลหะ

4. การ์ดเครือข่ายทำหน้าที่อย่างไร
ส่งสัญญาณ
รับสัญญาณ
แปลงสัญญาณ
Laughingรับและส่งสัญญาณ

 5. การเชื่อมสัญญาณเครือข่ายหลายจุดหลายกลุ่มเครือข่าย ใช้อุปกรณ์ในข้อใด
สายเครือข่าย
การ์ดเครือข่าย
Laughingสวิทชิ่งฮับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
6. การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องใช้อุปกรณ์ดังนี้ ยกเว้นข้อใด
สายสัญญาณ
หัวต่อสายสัญญาณ
การ์ดเครือข่าย
Laughingสวิทชิ่งฮับ
7. การเชื่อมต่อเครือข่ายตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปใช้อุปกรณ์ดังนี้ยกเว้นข้อใด
Laughingโมเด็ม
การ์ดเครือข่าย
สวิทชิ่งฮับ
สายสัญญาณ
8. อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบไร้สายในระบบเครือข่าย มีชื่อเรียกว่าอะไร
ฮับ
เราท์เตอร์
Laughingไวเรสแลน
ดิจิตอล
9. ช่องต่อที่สวิทชิ่งฮับ ทำหน้าที่อย่างไร
เชื่อมต่อสายเครือข่าย
เชื่อมต่อหัวสายสัญญาณเข้ากับสวิทชิ่งฮับ
เชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน
Laughingถูกทุกข้อ
10. ในระบบเครือข่ายอุปกรณ์ใดมีความสำคัญมากที่สุด
สายสัญญาณ
หัวเครือข่าย
คีมเข้าหัวเครือข่าย
Laughingเครือคอมพิวเตอร์เครือข่าย
11. อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายมีหลักการทำงานอย่างไร
ส่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้า
Laughingส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ
ส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็ก
ถูกทุกข้อ
12. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย
คีมเข้าหัว
Laughingไขควง
สายสัญญาณ
หัว RJ45
13. สายสัญญาณตีเกลียวคู่มีกี่เส้น
5
6
7
Laughing8
14. การต่อชนิดตรง สายสีคู่ใดเรียงอันดับ 1 และ 2
ขาวเขียว-เขียว
ขาวน้ำตาล-น้ำตาล
ขาวน้ำเงิน-น้ำเงิน
Laughingขาวส้ม-ส้ม
15. การส่งสัญญาณรับส่งใช้สายสัญญาณกี่คู่
2
3
Laughing4
5
16. การต่อชนิดไขว้ สายสีคู่ใดเรียงอันดับ 1 และ 2
Laughingขาวเขียว-เขียว
ขาวน้ำตาล-น้ำตาล
ขาวน้ำเงิน-น้ำเงิน
ขาวส้ม-ส้ม
17. การเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างกรุ๊ปเครือข่ายโดยใช้สวิทชิ่งฮับ ต่อสายแบบใด
แบบชนิดตรง
Laughingแบบชนิดไขว้
แบบวงแหวน
แบบตาข่าย
18. เมื่อต่อสายสัญญาณแล้วปรากฏว่าติดต่อเครือข่ายไม่ได้ ต้องตรวจสอบจุดใดเป็นอันดับแรก
Laughingสายสัญญาณ
การ์ดเครือข่าย
สวิทชิ่งฮับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
19. คีมเข้าหัวทำหน้าที่อย่างไร
ตัดสายเครือข่าย
บีบย้ำเข้าหัว RJ45
บีบย้ำเข้าหัว RJ11
Laughingถูกทุกข้อ
20. เครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายมีหมายเลขประจำเครื่อง หมายถึงอะไร
Protocal
TCP/IP
LaughingIP ADRESS
GateWay
   

 

 

คำถามจากหน่วยการเรียนรู้ที่ 71.ในตอนเริ่มต้นของยุคสื่อสาร เมื่อประมาณ พ.ศ ใดตอบ 2513-2515------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.องค์ประกอบหลักของระบบสื่อสารข้อมูล มีอยู่ 5 อย่าง ได้แก่มีอะไรบ้างตอบ ข่าวสาร (Message) ผู้ส่ง (Sender) ผู้รับ (Receiver) สื่อกลาง (Media) และโพรโทคอล (Protocol)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.สายคู่บิดเกลียวประกอบด้วยอะไรบ้างตอบ ประกอบด้วยเส้นลวดทองแดงที่หุ้มด้วยฉนวนพลาสติก 2 เส้นพันบิดเป็นเกลียว------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คืออะไรตอบ การนำเอาคอมพิวเตอร์หมาย ๆ เครื่องมาต่อเชื่อมโยงให้มีการสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน เหตุผลของการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าหากัน เนื่องจากราคาของคอมพิวเตอร์ถูกลง และความต้องการเพิ่มขีดความสามารถของระบบโดยรวม เพราะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวก็ทำงานได้ในตัวเองระดับหนึ่ง แต่เมื่อต่อร่วมกันจะทำงานได้เพิ่มขึ้น และสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งาน และมีความรวดเร็วเพิ่มขึ้น------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  5.โพรโทคอล (Protocol) คืออะไรตอบ ข้อกำหนดหรือข้อตกลงที่ใช้ควบคุมการสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้โพรโทคอลชนิดเดียวกันเท่านั้น จึงจะสามารถติดต่อและส่งข้อมูลระหว่างกันได้ โพรโทคอลจึงมีลักษณะเช่นเดียวกับภาษาที่ใช้ในดารสื่อสารของมนุษย์ที่ต้องใช้ภาษาเดียวกัน จึงจะสามารถสื่อสารกันได้เข้าใจ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.จงวาดรูปเครือข่ายแบบดาวตอบ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.อุปกรณ์เครือข่ายมีอะไรบ้างตอบ มี 3 อย่าง คือ 1)  ฮับ (Hub)    2)  อุปกรณ์สวิตซ์ (Switch)      3)  อุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์