หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

รูปภาพของ msw 7622

LaughingLaughingแบบทดสอบLaughingLaughing

Embarassed เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย Embarassed1. รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบใดที่มีเครื่อง Server อยู่ตรงกลาง
Laughingแบบดาว
แบบวงแหวน
แบบตาข่าย
แบบบัส

2. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Laughingโทรศัพท์
สายสัญญาณ
เครื่องคอมพิวเตอร์
การ์ดเครือข่าย

 3. การส่งสัญญาณแบบมีสายสัญญาณแบบใดที่มีความเร็วสูงสุด
สายโคแอกเซียล
สายคู่บิดเกลียว
Laughingสายใยแก้วนำแสง
สายแกนนำโลหะ

4. การ์ดเครือข่ายทำหน้าที่อย่างไร
ส่งสัญญาณ
รับสัญญาณ
แปลงสัญญาณ
Laughingรับและส่งสัญญาณ

 5. การเชื่อมสัญญาณเครือข่ายหลายจุดหลายกลุ่มเครือข่าย ใช้อุปกรณ์ในข้อใด
สายเครือข่าย
การ์ดเครือข่าย
Laughingสวิทชิ่งฮับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
6. การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องใช้อุปกรณ์ดังนี้ ยกเว้นข้อใด
สายสัญญาณ
หัวต่อสายสัญญาณ
การ์ดเครือข่าย
Laughingสวิทชิ่งฮับ
7. การเชื่อมต่อเครือข่ายตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปใช้อุปกรณ์ดังนี้ยกเว้นข้อใด
Laughingโมเด็ม
การ์ดเครือข่าย
สวิทชิ่งฮับ
สายสัญญาณ
8. อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบไร้สายในระบบเครือข่าย มีชื่อเรียกว่าอะไร
ฮับ
เราท์เตอร์
Laughingไวเรสแลน
ดิจิตอล
9. ช่องต่อที่สวิทชิ่งฮับ ทำหน้าที่อย่างไร
เชื่อมต่อสายเครือข่าย
เชื่อมต่อหัวสายสัญญาณเข้ากับสวิทชิ่งฮับ
เชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน
Laughingถูกทุกข้อ
10. ในระบบเครือข่ายอุปกรณ์ใดมีความสำคัญมากที่สุด
สายสัญญาณ