Young Writer Camp 2011 หมดเขตส่งผลงาน 15 ก.ย.54


“มติชน” และเอสซีจี  จัดค่าย Young Writer Camp 2011 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม เพื่อสืบสานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน ให้แก่เยาวชนไทย

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมต้องมีอายุ 15-22 ปี เขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับชีวิตตัวเอง ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. พร้อมตั้งชื่อเรื่อง


สนใจส่งผลงาน กรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมสำเนาบัตรประชาชน โดยดาวน์โหลดใบสมัครที่www.matichon.co.th/youngwritercamp/2011/


ทั้งนี้ มติชนและเอสซีจี จะคัดเลือกเยาวชนจำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรมการเขียนเรื่องสั้น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 30 คน จะได้รับสิทธิประโยชน์และรางวัล ดังนี้
-ทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท
-สิทธิ์ในการเลือก 1 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. เพื่อมองหนังสือมูลค่า 10,000 บาท ให้กับห้องสมุดโรงเรียนนั้น ๆ
-เข้าร่วมค่าย Young Writer Camp 2011 เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้น ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2554
-ระหว่างการฝึกอบรม ผู้มีผลงานดีเด่นจะได้รับรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท
-ผลงานของผู้เข้าอบรมจะได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมติชน


ส่งผลงานมาที่ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถ.เทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บมุมซอง "จุดประกายปัญญาปี 6"


หมดเขตส่งผลงานวันที่ 15 กันยายน 2554 หรือ E-mail:youngwritercamp2011@matichon.co.th ภายในวันที่ 15 กันยายน 2554 หรือ http://www.matichon.co.th/
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์