ราชมงคลพระนคร รับเพิ่มกว่า 1,000 คน

รศ.ดวงสุดา  เตโชติรส  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ( มทร.พระนคร)  เปิดเผยว่า  มทร.พระนคร เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  2551 เพิ่มเติมกว่า 1,000 ที่นั่งใน  6 คณะ 32 สาขาวิชา  ประกอบด้วย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือสอบถามเพิ่มเติมที่กองประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร หรือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0-2282-9009-15 ต่อ 6301-6304 หรือ http://www.rmutp.ac.th หรือ http://admis.rmutp.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 70 คน กำลังออนไลน์