ค่ายสานฝันวิชาชีพพยาบาล “NURSE SEED”

           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิกการรับสมัครเข้าค่ายสานฝันวิชาชีพพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  “NURSE SEED”  กำหนดการรับสมัครวันนี้ถึงวันที่  1  กันยายน 2554 ดูเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/nursetu


         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
         หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
         1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้) โดยติดรูปถ่ายในใบสมัคร ส่วนรูปถ่ายอีก 1 รูปให้แนบมาพร้อมกับใบสมัคร พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล โรงเรียน และจังหวัดหลังรูปถ่าย
         2. ใบรับรองสถานภาพนักเรียนจากสถานศึกษา (ประทับตราสถานศึกษาด้วย)
          3. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
         หมายเหตุ ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง ด้วยลายมือตัวบรรจงอ่านง่าย ทั้งนี้หากพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นความจริง คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม 
 

         การรับสมัคร
         -ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมคนละ 300 บาท
         -ผู้สมัครทุกคนจะต้องส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมกับหลักฐานทั้งหมดตามที่ระบุข้างต้นทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2554 โดยถือตราประทับไปรษณียากรเป็นสำคัญ  ส่งถึง “กิจกรรมค่ายแนะแนวสานฝันสู่พยาบาล ตอน “NURSE SEED”  คณะกรรมการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 ”


         การประกาศผล
         คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 10 กันยายน 2554 ทางเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์  http://www.nurse.tu.ac.th/ หรือ ติดตามข่าวสารได้ที่  www.facebook.com/nursetu
         สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.nurse.tu.ac.th/  หรือ ติดต่อ ติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/nursetu (tu-ns@hotmail.com)
หรือโทรศัพท์  พี่นุ่น#4  08-6048-9148ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 62 คน กำลังออนไลน์