วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มศว รับตรงปี51

          วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  เปิดรับนักศึกษาตรงประจำปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาตรี 4 ปี  3 สาขาวิชา ประกอบด้วย  สาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ (Cyber Business Management) จำนวน 10 คน, สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย (Interactive and Multimedia Design) จำนวน 10 คน และสาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (Computer for Communication) จำนวน 10 คน ปีนี้จะเปิดรับนักศึกษาเพิ่มอีกหนึ่งสาขาวิชาคือ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (Cinema and Digital Media) จำนวน 50 คน
          สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลจะมุ่งเน้นให้ผู้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในการแสดง กำกับการแสดง การผลิต การออกแบบภาพยนตร์และสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้านภาพยนตร์แบบครบวงจร ในระบบธุรกิจบันเทิงร่วมสมัย ซึ่งมีกลุ่มวิชาให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนเป็น 3 กลุ่มวิชาเอก คือ วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงผ่านสื่อ (Acting and Directing for Media), วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (Cinema and Digital Media production) และวิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์ (Production Design) โดยบัณฑิตที่จบการศึกษาจะสามารถทำงานในสาขาวิชาชีพด้านธุรกิจบันเทิง นักแสดง ผู้กำกับการแสดง ผู้ผลิตรายการทั้งในวงการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รวมถึงงานโฆษณาผ่านสื่อมวลชนแบบครบวงจร
          สำหรับหลักเกณฑ์การรับสมัครจะพิจารณาจากผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ตจำนวน 5 วิชา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จีพีเอกซ์) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.00 ส่งแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) และสัมภาษณ์เชิงวิชาการโดยคณะกรรมการของวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12–20 พฤษภาคม 2551 สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 5301, 5309  หรือ
http://cosci.swu.ac.th  หรือสมัครผ่านเว็บไซต์  http://admission.swu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์