ระวังมาตรการ"สอบตกซ้ำชั้น" 09/08/2011 - 17:51

รูปภาพของ ssspoonsak

ระวังมาตรการ"สอบตกซ้ำชั้น" 09/08/2011 - 17:51

ระวังมาตรการ"สอบตกซ้ำชั้น"

สกศ.ชี้ไม่ช่วยพัฒนาคุณภาพ-นร.เครียด/อาย/ออกกลางคันเพิ่มขึ้น ด้านโรงเรียนมีความเห็นแตกต่าง ระบุ นร.ไม่กลัวติด "0" และ "ร" มีโอกาสแก้ตัวได้ พลอยไม่สนใจเรียนฉุดคุณภาพในตัวเอง

    ที่ห้องประชุมลำพอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต(มสด.) วันที่ 9 ส.ค.54 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดโครงการเสวนาเรื่อง "คุณภาพผู้เรียนกับนโยบายห้ามเด็กตกซ้ำชั้น"  ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการการศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข้าร่วมประมาณ 30 คน

     โดยนายธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าววว่า การเสวนาครั้งนี้จะเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งนโยบายการตกซ้ำชั้นนั้น แม้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะกำหนดไว้แล้ว แต่ในทางปฎิบัติของแต่ละโรงเรียนยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่ และไม่ใช่มาตรการเดียวที่ทำให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น แต่เป็นเพียงกลไกหนึ่งของระบบการศึกษาเท่านั้น ซึ่งที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตว่า นโยบายเด็กตกซ้ำชั้น ต้องมีการดำเนินการอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพราะการใช้มาตรการดังกล่าว ไม่ได้ทำให้ระบบคุณภาพการศึกษาดีขึ้น และยังส่งผลให้เด็กมีความอับอาย และออกจากระบบการศึกษามากขึ้นด้วย แต่ควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้ด็กสนใจในห้องเรียนมากขึ้นดีกว่า 

     "การใช้มาตรการซ้ำชั้นต้องใช้อย่างระมัดระวัง และควรผ่านการคัดกรองจากทุกฝ่ายอย่างเข้มงวด เพราะเมื่อมีการให้เด็กเรียนซ้ำชั้นเกิดขึ้นอาจจะเจอปัญหาอื่นตามมา เช่น ความเครียด หมดกำลังใจ เป็นตราบาปทางสังคม หรืออาจเลิกเรียนกลางคัน แต่ขณะเดียวกันนโยบายซ้ำชั้นก็ยังมีความจำเป็นอยู่เพื่อรักษาสมดุลคุณภาพการศึกษาเอาไว้ โดยสิ่งที่เราเห็นร่วมกันจากการเสวนาครั้งนี้คือ ทำอย่างไรที่หามาตรการดูแลเอาใจใส่เด็กในเรื่องการเรียนมากขึ้น ซึ่งผู้ปกครองควรทำงานร่วมกับครูและโรงเรียนอย่างใกล้ชิดในการสร้างความเข้าใจให้กับเด็ก เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่ดีกว่าการให้เด็กซ้ำชั้น และจะนำไปสู่คุณภาพการศึกษาที่สำเร็จอย่างแท้จริงด้วย" เลขาธิการ สกศ. กล่าว

     ด้าน น.ส.อนงค์ อ่ำรอด รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสายปัญญารังสิต กล่าวว่า อยากให้มองปัญหานี้อย่างรอบคอบ และการใช้นโยบายซ้ำชั้นไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเด็กได้ทั้งหมด ซึ่งโรงเรียนสายปัญญาไม่มีปัญหาเด็กซ้ำชั้นเลย เพราะโรงเรียนมีการวางระบบช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง โดยการคัดกรองเด็กแต่ละกลุ่ม ซึ่งเด็กกลุ่มที่เรียนไม่เก่งจะมีการเรียกเด็กกลุ่มนี้มาสอนเสริมในวิชานั้นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และยังสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กในการเรียนการสอนด้วย ซึ่งเชื่อว่าหากแต่ละโรงเรียนมีการวางระบบช่วยเหลือนักเรียนที่ดีจะช่วยให้ไม่เกิดปัญหาเด็กตกซ้ำชั้นได้

     นางอุษา สุริยะพันธ์ ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี เปิดผยว่า ปัญหาเด็กตกซ้ำชั้นต้องมองถึงต้นเหตุ ตั้งแต่ระบบผลิตครูจากวิทยาลัยครูที่เน้นผลิตครูด้วยจิตวิญญาณ มาเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตตามใจชอบของผู้บริหาร เรียนแบบเล็คเชอร์ก็มาสอนเด็กแบบนั้น ไม่ให้เด็กท่องจำก็เลยเลิกท่องสูตรคูณ เน้นไม่ให้เขียนกระดานดำแต่ให้เด็กไปสืบค้นด้วยตนเองจากคอมพิวเตอร์ เด็กจึงเขียนไม่เป็น และเพราะเทคโนโลยีที่เอามาขายแก่สถานศึกษาเพื่อหวังคอมมิชชั่น ทำให้งบพัฒนาการศึกษากลายเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ไปหมด อีกทั้งผู้บริหารไม่อยากให้เด็กซ้ำชั้นเพราะกลัวเสียชื่อโรงเรียน จึงไม่ต้องโทษใครต้องโทษที่ผู้บริหาร และระบบการศึกษา ซึ่งตนเห็นด้วยที่จะให้เด็กตกซ้ำชั้น

     ขณะที่ นางทัศนีย์ รุ่งเรืองวณิชกุล หน.ฝ่ายวัดผล โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง  กล่าวว่า ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดเด็กเรียนซ่อมเสริมได้ หากไม่ผ่านก็เรียนซ้ำรายวิชา แต่หากยังไม่ผ่านอีกก็ให้เรียนซ้ำชั้น ซึ่งโรงเรียนได้ให้เด็กซ้ำชั้นตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งปีที่แล้วจำนวนม.ต้น 12 ห้อง มีตกซ้ำชั้น 80 กว่าคน ปัจจัยส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เป็นชุมชนแออัด มีร้านเกม ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นแรงงาน และมีการเข้าออกกลางคันบ่อย เด็กจึงต้องต่อสู้กับสภาพแวดล้อมต่างๆ ขณะที่ครูก็เออร์ลีรีไทร์จำนวนมาก ครูพันธุ์ุใหม่ก็สอนไม่มีคุณภาพเหมือนครูในอดีต

    นางเพลินพิศ วิเศษศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร จ.อุดรธานี กล่าวว่า เห็นด้วยกับการให้เด็กซ้ำชั้น เพราะเวลานี้เด็กคิดว่าติด "0" ติด "ร" ก็สอบซ่อมแก้ตัวได้ ไม่สนใจเรียน นอกจากนี้ฝากถึงนโยบายการศึกษาอย่าปรับเปลี่ยนย่อยตามการเปลี่ยนรัฐบาล เพราะคนลำบากคือครูผู้ปฏิบัติ 

     นายสุพัฒน์ เปรมสมบัติ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กล่าวว่า โรงเรียนมีนักเรียนประมาณ 3,000 กว่าคน ปีที่แล้วมีนักเรียนซ้ำชั้น 30 กว่าคน สาเหตุเพราะเด็กเบื่อหน่าย สมาธิสั้น ขณะที่อาจารย์บางคนก็ไม่สนใจ เครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยดูแลเด็กเหล่านี้     

     น.ส.ยุภาพร เจือจินดา รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กล่าวว่า การซ้ำชั้นไม่ใช่ทางแก้ปัญหา แต่อยู่ที่ตัวระบบการเรียนการสอน และครูคือปัจจัยสำคัญของระบบ แต่ครูดีมักจะถูกข้อจำกัดมากมาย ถูกใช้ให้ไปทำอย่างอื่น

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
แหล่งที่มา: 
http://www.siamrath.co.th/web/?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 67 คน กำลังออนไลน์