การใช้ระบบสมาชิก ในแต่ละโรงเรียน และรายชื่อโรงเรียนที่ใช้งาน

รูปภาพของ ssspoonsak

 

หน้าแรก :: ชื่อโรงเรียนเรียงตามพยัญชนะไทย :: ชื่อโรงเรียนเรียงตามพยัญชนะอังกฤษ

การใช้ระบบสมาชิก ในแต่ละโรงเรียน
เพื่อให้สะดวกในการใช้งานในการเป็นสมาชิกของนักเรียนแต่ละโรงเรียน ขอให้ศึกษารายละเอียดในห้องข่าวนี้ให้เรียบร้อย หลายโรงเรียนที่ใช้งานแล้วยังไม่มีชื่อ กรุณาแจ้งด้วยครับ เพื่อจะได้ใช้ตัวย่อไม่ซ้ำกัน

 • นักเรียนในโรงเรียนใดที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก ขอให้ใช้ชื่อผู้ใช้งาน(Username) 3 ตัวหน้าเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นตัวย่อของโรงเรียน แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน ก็จะทำให้สะดวกในการปรับระดับผู้ใช้งาน
  เช่น sss25694 หมายถึง เป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขประจำตัว 25694
 • ครูในโรงเรียนใดที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก ขอให้ใช้ชื่อผู้ใช้งาน(Username) 3 ตัวหน้าเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นตัวย่อของโรงเรียน แล้วตามด้วยชื่อครู  ก็จะทำให้สะดวกในการปรับระดับผู้ใช้งาน
  เช่น ssspoonsak หมายถึง ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • ในกรณีของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของแต่ละจังหวัด ให้นำหน้า 3 ตัว ด้วย n แล้วตามด้วยชื่อย่อจังหวัด 2 ตัวเช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ nay เป็นต้น

เมื่อได้ตกลงสมัครแล้ว ให้โพสต์ชื่อ 3 ตัวหน้าเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนท่านไว้ที่นี่ เพื่อโรงเรียนอื่นจะได้ใช้ไม่ซ้ำกันครับ โพสต์โดยคลิกที่แสดงความคิดเห็นข้างล่างนี้ครับ

รายชื่อโรงเรียนที่ใช้อย่างเป็นทางการมีดังนี้ครับ

จำนวนองค์กรที่ใช้บล็อกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 818 องค์กร (ข้อมูลวันที่ 27 ธันวาคม 2558)

  • สถาบันการศึกษาเครือข่ายจัดกิจกรรม"บล็อก(Blog)" เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวม 667 องค์กร ประกอบด้วย
   • โรงเรียน 659 โรงเรียน
   • ศูนย์การศึกษา 3 ศูนย์
   • สถาบันอุดมศึกษา 9 สถาบัน
   • เขตพื้นที่การศึกษาและการศึกษานอกระบบ 5 หน่วยงาน
   • เจ้าหน้าที่ตำรวจ 1 หน่วยงาน
  • โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง รวม 142 องค์กร
   • องค์กรเยาวชน 49 องค์กร
   • โรงเรียน 93 โรงเรียน

 

 

เรียนสมาชิกทุกท่านทราบ
 • พบปัญหาการใช้งาน หรือเข้าสู่ระบบไม่ได้ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน แจ้งที่นี่ หรือโทร.0818693782
 • ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน (Username) สามารถแจ้งอย่างรวดเร็ว แจ้งที่นี่

รูปภาพของ blsteeraphan

เรียน ครูพูนศักดิ์

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วนะครับ ตัวย่อคือ bls  ขอบคุณมากครับ

www.banloawpre2.com 

ครูธีรพันธ์

 

รูปภาพของ ssspoonsak

ทางพูนวิทยาคาร tpw

ควนเกยสุทธิวิทยา ksw

สตรีทุ่งสง stt

ชะอวด cho

พรหมคีรีพิทยาคม pkp

นบพิตำวิทยา npt

ท้องเนียนคณาภิบาล tnk

ช้างกลางประชานุกูล chp

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ tss

ทุ่งสง tso

ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ckt

กัลยาณีศรีธรรมราช kst

เสาธงวิทยา stv

ตรีนิมิตรวิทยา tnm

ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ tny

ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก thr

ทุ่งสงวิทยา tsw

พระพรหมพิทยานุสรณ์ ppp

นางเอื้อยวิทยา naw

ปากพนัง ppn

ฉวางรัชดาภิเษก chr

เชียรใหญ่ chy

-ละอายพิทยานุสรณ์ lap

บ้านเกาะวิทยา bkv

นาบอน nbs

โมคลานประชาสรรค์ mkl

ขอนหาดประชาสรรค์ khs

เฉลิมราชประชาอุทิศ chu

ทุ่งสงสหประชาสรรค์ thu

เบญจมราชูทิศ bms

วัดหนองจิก noj 

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

 เรียน อาจารย์พูนศักดิ์ที่เคารพ

ดิฉัน นางวันทนา  คันธสร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ 289 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วค่ะ  tns

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ krupornphan

เรียน อาจารย์พูนศักดิ์ ที่นับถือ

ดิฉันได้สมัครเป็นสมาชิก เรียบร้อยแล้วค่ะ   เคยอบรมกับอาจารย์ที่จันทบุรีเกี่ยวกับโปรแกรม namo และอบรม UTQ ผ่านเรียนร้อยดีค่ะ  สนใจการจัดกิจกรรมรูปแบบ blog  จะได้หลากหลายค่ะ  ในที่นี้ขอรบกวนอาจารย์กรุณาให้ใช้ชื่อผู้ใช้งาน(Username) 3 ตัวหน้าเป็นภาษาอังกฤษของ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  ดังนี้   anb ค่ะ     

ขอบคุณค่ะ

พรพรรณ  (ครูคอมพิวเตอร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น)        Kiss         

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ svrsupit

รายวิชาสังคมศึกษา(เศรษฐศาสตร์) มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวารินชำราบ ภาคเรียนที่ j2/2555

svrsupit

 

http://www.thaigoodview.com/user/82988

 

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ nompao

sns ไทรน้อย snsatidtaya
tnn เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
nps นนทบุรีพิทยาคม
bbt บางบัวทอง
bdt บ้านดอนตะลุมพุก bdtkrutik
cwk ชุมชนวัดบางโค
cwl วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
mhw มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง)
rnn ราชวินิต นนทบุรี
wkj วัดคลองเจ้า
wlk วัดลากค้อน
wlp วัดลาดปลาดุก
wmp วัดใหม่ผดุงเขต

รูปภาพของ pyp_krudet

krudet

เรียนอาจารย์พูนศักดิ์

ต้องการเปลี่ยน Username จากpktong เป็น  pyp_krudet ต้องทำอย่างไรครับ

และต้องการสร้าง บล็อก เพื่อสั่งงานให้นักเรียนทำใบงาน และส่งงาน ต้องทำขั้นตอนอย่างไร ขอคำแนะนำด้วย ขอบคุณครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

เปลี่ยนให้แล้วครับ

วิธีการสร้าง บล็อก เพื่อสั่งงานให้นักเรียนทำใบงาน และส่งงาน อ่านที่นี่ครับ http://www.thaigoodview.com/node/20850
หรือดาวน์โหลดที่ http://www.thaigoodview.com/library/download/2552/blog-manual.pdf 
หากมีข้อสงสัยก็สอบถามมานะครับ โทรมาเลยครับ หรือจะให้ไปช่วยอบรมครูทั้งโรงเรียนก็ได้ครับ


 

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ pyp_krudet

เรียน อาจารย์พูนศักดิ์ 

โรงเรียน ปัญญาประชาอุทิศ 16/1 หมู่ที่ 8 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 ใช้ตัวย่อ pyp

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ benjawanbj1

เรียน อ.พูนศักดิ์
   ครูเบญจวรรณ กลิ่นหอม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
หมู่ 3 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
มีความประสงค์ขอใช้ blog ที่เป็นลิงค์หน้าแรกด้วยคนค่ะ
ใช้ชื่อย่อ bj1 ได้ไหมค่ะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

 

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เรียน อ.พูนศักดิ์

โรงเรียนบ้านแม่ข่า เลขที่ 620 หมู่ 5 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 สมัครใช้บล็อก
 เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้  ใช้ชื่อย่อว่า BMK ค่ะ..Pintira

รูปภาพของ ssspoonsak

bmk โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว เลขที่ 181 หมู่ 4 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 ใช้ไปแล้วครับ ตรวจสอบได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/68846

ผมเลยเปลี่ยนให้เป็น mka นะครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

ได้รับการติดต่อจากโรงเรียนบ้านวังยาว ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย 42100 ขอใช้ bwy ตรวจสอบแล้ว ไม่สามารถใช้ได้ครับ เพราะ
โรงเรียนบ้านเวียงยอง เลขที่ 231 หมู่ 3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 ใช้ bwy ไปแล้ว
โรงเรียนบ้านวังยาว เลขที่ 115 หมู่ 4 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190 ใช้ wys ไปแล้ว
ดังนั้น โรงเรียนบ้านวังยาว ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย 42100 ใช้ bys นะครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ yuthkruthai

blw โรงเรียนบ้านวังลาน ต.หนองหญ้า อ.เมืองฯ จ. กาญจนบุรี 71190 ขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์ มากๆครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียนบร้อยครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ptpsomtawinrat

ptpโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ที่อยู่124หมู่10ต.พานทองอ.พานทองจ.ชลบุรี20160

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ nkmkrookwuan

โรงเรียนบ้านนาขมิ้น  อำเภอโพนสวรรค์ จัวัดนครพนม  nkm  ครับ  ขอบคุณครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ nkmkrookwuan

ขอเปลี่ยนจาก krookwuanchai  เป็น  nkmkrookwuan  ครับ  ขอบคุณครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เรียน  อาจารย์พูนศักดิ์

          ขอขอบพระคุณที่ให้สมัครสมาชิกครับ และขอใช้ชื่อผู้ใช้งาน(Username) 3 ตัวหน้าเป็นภาษาอังกฤษของ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 199 หมู่ 4 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ดังนี้ครับ swk ขอความกรุณาลงทะเบียนสมาชิกให้ด้วยครับ

                           ด้วยความนับถือครับ

                           ครูบุตรดา  จันทเสน

                             โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียนครูบุตรดา  จันทเสน
      ขอใช้ชื่อผู้ใช้งาน(Username) 3 ตัวหน้าเป็นภาษาอังกฤษของ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 199 หมู่ 4 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ดังนี้ครับ swk
      คงใช้ไม่ได้ครับ เพราะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เลขที่ 159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ใช้ swk ไปแล้วครับ ลองตรวสอบที่นี่ครับhttp://www.thaigoodview.com/node/68846
      อาจใช้สามตัวหน้าชื่อโรงเรียนเลยก้ได้ เช่น sawongwittayakom ก้ใช้ saw หรือ swo ก้ได้ครับ โพสต์ไว้ที่นี่ก้ได้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/1101 ก็ได้ครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

ผมขออนุญาต โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 199 หมู่ 4 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ให้ใช้ saw เลยนะครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ขอบคุณค่ะที่รับเป็นสมาชิก ที่มีความรู้และเนื้อหาให้คันคว้าได้มาก ตนเองอยู่กลุ่มสาระการรู้ศิลปะ มีความคิดที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และหาความรู้เพิ่มเติมด้วยค่ะ ขอบคุณนะค่ะ สุทธิทิพย์  อ้นสวน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์