การใช้ระบบสมาชิก ในแต่ละโรงเรียน และรายชื่อโรงเรียนที่ใช้งาน

รูปภาพของ ssspoonsak

 

หน้าแรก :: ชื่อโรงเรียนเรียงตามพยัญชนะไทย :: ชื่อโรงเรียนเรียงตามพยัญชนะอังกฤษ

การใช้ระบบสมาชิก ในแต่ละโรงเรียน
เพื่อให้สะดวกในการใช้งานในการเป็นสมาชิกของนักเรียนแต่ละโรงเรียน ขอให้ศึกษารายละเอียดในห้องข่าวนี้ให้เรียบร้อย หลายโรงเรียนที่ใช้งานแล้วยังไม่มีชื่อ กรุณาแจ้งด้วยครับ เพื่อจะได้ใช้ตัวย่อไม่ซ้ำกัน

 • นักเรียนในโรงเรียนใดที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก ขอให้ใช้ชื่อผู้ใช้งาน(Username) 3 ตัวหน้าเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นตัวย่อของโรงเรียน แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน ก็จะทำให้สะดวกในการปรับระดับผู้ใช้งาน
  เช่น sss25694 หมายถึง เป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขประจำตัว 25694
 • ครูในโรงเรียนใดที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก ขอให้ใช้ชื่อผู้ใช้งาน(Username) 3 ตัวหน้าเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นตัวย่อของโรงเรียน แล้วตามด้วยชื่อครู  ก็จะทำให้สะดวกในการปรับระดับผู้ใช้งาน
  เช่น ssspoonsak หมายถึง ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • ในกรณีของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของแต่ละจังหวัด ให้นำหน้า 3 ตัว ด้วย n แล้วตามด้วยชื่อย่อจังหวัด 2 ตัวเช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ nay เป็นต้น

เมื่อได้ตกลงสมัครแล้ว ให้โพสต์ชื่อ 3 ตัวหน้าเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนท่านไว้ที่นี่ เพื่อโรงเรียนอื่นจะได้ใช้ไม่ซ้ำกันครับ โพสต์โดยคลิกที่แสดงความคิดเห็นข้างล่างนี้ครับ

รายชื่อโรงเรียนที่ใช้อย่างเป็นทางการมีดังนี้ครับ

จำนวนองค์กรที่ใช้บล็อกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 818 องค์กร (ข้อมูลวันที่ 27 ธันวาคม 2558)

  • สถาบันการศึกษาเครือข่ายจัดกิจกรรม"บล็อก(Blog)" เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวม 667 องค์กร ประกอบด้วย
   • โรงเรียน 659 โรงเรียน
   • ศูนย์การศึกษา 3 ศูนย์
   • สถาบันอุดมศึกษา 9 สถาบัน
   • เขตพื้นที่การศึกษาและการศึกษานอกระบบ 5 หน่วยงาน
   • เจ้าหน้าที่ตำรวจ 1 หน่วยงาน
  • โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง รวม 142 องค์กร
   • องค์กรเยาวชน 49 องค์กร
   • โรงเรียน 93 โรงเรียน

 

 

เรียนสมาชิกทุกท่านทราบ
 • พบปัญหาการใช้งาน หรือเข้าสู่ระบบไม่ได้ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน แจ้งที่นี่ หรือโทร.0818693782
 • ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน (Username) สามารถแจ้งอย่างรวดเร็ว แจ้งที่นี่

เรียน  อาจารย์พูนศักดิ์

       กระผม นายวัลลภ หลาบหนองแสง   โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา  บ้านนิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู  (สพป.หนองบัวลำภู เขต 1)   ขอสมัครสมาชิก   รหัสโรงเรียน  nkv ครั้งนี้สมัครเป็นครั้งที่ 2 แล้วครับ อบรมกับท่านที่ ม.เกษตร บางเขนครับ

                                                                                       วัลลภ  หลาบหนองแสง

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียน อาจารย์วัลลภ หลาบหนองแสง

ผมใส่ชื่อโรงเรียนท่านไว้นานแล้วครับ ใช้ตัวย่อนำหน้า  nkv ได้เลยครับ ไม่ทราบว่าจะให้เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน จาก wanlo เป็น nkvwanlop หรือป่าวครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

ข้อเสนอสำหรับโรงเรียนเข้าอบรมวันที่ 16-17 มิ.ย.55 ที่จะใช้ตัวย่อ ยังไม่ตกลงกันครับ

1 โรงเรียนบ้านมะกอก Makok ใช้ mks
2 โรงเรียนบ้านกิ่วมื่น Kiewmuen ใช้ kms
3 โรงเรียนวัดช้างค้ำ Changchum ใช้ wcs
4 โรงเรียนวัดบ้านหวาย Banwai ใช้ wbw
5 โรงเรียนบ้านหนองบัว Nongbua ใช้ bnb
6 โรงเรียนบ้านหนองเกิด Nonggerd มีชือสมัครแล้ว : ngs
7 โรงเรียนบ้านร่องช้าง Rongchang ใช้ brc
8 โรงเรียนวัดท่าตุ้ม Thatum ใช้ wtt
9 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย Numyoi ใช้ bny
10 โรงเรียนบ้านแม่อาว Maeou ใช้ bmo
11 โรงเรียนบ้านโปร่งรู Pongroo ใช้ bpr
12 โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด Toaknamkud ใช้ tnk 
13 โรงเรียนวัดนครเจดีย์ Nakornchedee ใช้ njd
14 โรงเรียนบ้านหนองสมณะ Nongsamana ใช้ nsn
15 โรงเรียนบ้านห้วยไฟ Huafai ใช้ bhf
16 โรงเรียนวัดป่าบุก pabuk ใช้ pab
17 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ใช้ tls

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

 เรียน  อาจารย์พูนศักดิ์

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทร. 042 002 029  สมัครเข้าเป็นสมาชิก blog    ขอใช้รหัสย่อของโรงเรียน    คือ    nkv กรุณาลงทะเบียนสมาชิกให้ด้วยครับ

                                                                     ขอแสดงความนับถือ

                                                                     นายวัลลภ  หลาบหนองแสง

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

   bnj    โรงเรียนบ้านหนองโจด ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

skc บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
btt บ้านเทอดไทย
crp องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
mml ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
mkt บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
mkp บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)--ซ้ำ
tmr สันทราย(พรหมณีวิทยา)
ttl ชุมชนบ้านต้าตลาด
bmk บ้านเมืองกาญจน์ --ซ้ำ
hpw ห้วยพลูพิทยา
mml ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
วัดฝั่งหมิ่นวิทยา
rkm บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 


wtp วัดถ้ำปลาวิทยาคม
sms ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
bmc บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
sly สันสลีหลวง-สันนายาว
dss ดำรงราษฎร์สงเคราะห์

 

 ขอบคุณมากนะครับ สำหรับข้อมูล

เรียน ครูพูนศักดิ์

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ใช้ตัวย่อ kkp ครับผม

ครูชวลิต เสาร์แบน 

รูปภาพของ ssspoonsak

ต้องขออภัยท่านอาจารย์อย่างสูงนะครับ ขอใช้ kks แทนนะครับสำหรับ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ wstkruyao

เรียน  อาจารย์พูนศักดิ์ค่ะ

       รบกวนเปลี่ยนชื่อ username  จาก  wstyaowalak  เป็น wstkruyao ค่ะ  

ขอบคุณค่ะ 

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อโรงเรียนอบรมที่วัดบางนานอก ส่วนตัวย่อเป็นข้อมูลที่แต่ละโรงเรียนนำเสนอ กำลังพิจารณาว่าซ้ำหรือไม่ (ตัวสีดำแสดงว่าตรวจสอบแล้วใช้ได้)

 1. klt โรงเรียนคลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ์) เลขที่ 646 ซ.ประจิตต์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
 2. tkt โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ) แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
 3. pk โรงเรียนเพชรเกษม(จตุรงค์สงครามอนุสรณ์) เลขที่ 53 ซ. 65 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.10160 ขอเปลี่ยนเป็น pjs
 4. prs โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ เลขที่ 711 ถนนพรหมราษฎร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
 5. spp โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ เลขที่ 595 ซ.จ่าโสด ถ.สุขุมวิท  แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 ขอเปลี่ยนเป็น ppa
 6. ssn โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เลขที่ 2000/22 ถ. ประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กทม. 10400 ขอเปลี่ยนเป็น spa
 7. sbk โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว เลขที่ 63/1 ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม 10240
 8. sks โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ เลขที่ 555 ถ.ไมตรีจิต แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. 10510 ขอเปลี่ยนเป็น sls
 9. srm โรงเรียนสุเหร่าใหม่ เลขที่ 14/8 หมู่ 6 เขตหนองจอก กทม. 10530
 10. run โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ เลขที่ 224 ซ.ประชาอุทิศ 72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
 11. rru โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ เลขที่ 122 ซ.103/1-2 ถ.สุขุมวิท เขตบางนา แขวงบางนา กทม. 10260
 12. wld โรงเรียนวัดลำกะดาน เลขที่ 39 ซ นิมิตใหม่ 66 ถ.นิมิตใหม่ สามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม.
 13. bua โรงเรียนวัดสระบัว เลขที่ 6 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330
 14. wtl โรงเรียนวัดตะล่อม เลขที่ 4 หมู่ 1 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม.
 15. wpn โรงเรียนวัดโพธินิมิตร เลขที่ 309 ซ.เทอดไท 19 ถ.เทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.
 16. yrm โรงเรียนวัดยายร่ม เลขที่ 24ก ซอยวัดยายร่ม ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.10150
 17. wss โรงเรียนวัดสีสุก เลขที่ 23 ม.6 ซ.28 ถ.พระราม2 บางมด จอมทอง กทม. ขอเปลี่ยนเป็น wsb
 18. wyr โรงเรียนวัดยางสุทธาราม เลขที่ 767/92-94 ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
 19. wtn โรงเรียนวัดทองใน เลขที่ 412 ซอยอ่อนนุช 25 เขตสวนหลวง กทม. 10250
 20. wst โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด เลขที่ 140 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม.
 21. wpt โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ซ.สุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.10500
 22. wnd โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เลขที่ 137 ถนนเพชรเกษม ซอย 19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
 23. vps โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
 24. wrk โรงเรียนวัดราชคฤห์ เลขที่ 518-520 เทอดไทย 14 ถ.เทอดไทย แขวงบาลยี่เรือ เขตธนบุรี กทม. ขอเปลี่ยนเป็น rks
 25. wml โรงเรียนวัดมะลิ เลขที่ 487/13 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.
 26. wwj โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร เลขที่ 36 ซ.บางแวก1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.จรัญสนิทวงศ์13 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
 27. wpd โรงเรียนวัดประดู่บางจาก(พ่วงอุทิศ) เลขที่ 163 ซ.เพชรเกษม 34 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
 28. bnn โรงเรียนวัดบางนานอก เลขที่ 16/1 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
 29. wmc โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม เลขที่ 2042 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
 30. lbk โรงเรียนวัดลาดบัวขาว เลฃที่ 504 ซ.เจริญกรุง80 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120
 31. cpd โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 ถ.เพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
 32. wss โรงเรียนวัดไทร เลขที่ 633 ซ.ประดู่ 1 ถ.เจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120 ขอเปลี่ยนเป็น sai
 33. sdr โรงเรียนศรีสุดาราม 54/8 ซ.วัดศรีสุดาราม  ถ.บางขุนนนท์  แขวงบางขุนนนท์  เขตบางกอกน้อย กทม.
 34. bpn โรงเรียนวัดบางประทุนนอก เลขที่ 22 หมู่ 10 ซ.เอกชัย 9 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. 10150 ขอเปลี่ยนเป็น ptn
 35. wss โรงเรียนวัดศรีสุก(แย้มเยื้อนอุปถัมภ์) หมู่ 8 สามวาตะวันออก คลองสามวา กทม. ขอเปลี่ยนเป็น wsy
 36. sws โรงเรียนวัดสน เลขที่ 102 หมู่ 5 ซอยสุขสวัสดิ์ 35 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ กทม. ขอเปลี่ยนเป็น son
 37. wks โรงเรียนวิชากร เลขที่ 3981 ถ.มิตรไมตรี 2 เขตดินแดง แขวงดินแดง กทม. 10400 (ใช้ไปแล้ว) ขอเปลี่ยนเป็น wkb

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ kltsirisorn

เรียน อ.พูนศักดิ์

โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณ์)
สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษ  KLT ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ครูศิริษร แหวนนิล

รูปภาพของ thidajan

เรียน อ.พูนศักดิ์

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา  ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130  073-289449 สมัครใช้บล็อกสร้างความรู้ ด้วยนะครับ ใช้ชื่อย่อว่า BNV ครับ 

รูปภาพของ thidajan

เรียน อ.พูนศักดิ์

โรงเรียนบ้านสิงห์(ราษฎร์อนุสรณ์) หมู่ที่ 11 บ้านหนองโคลน ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 สมัครใช้บล็อกสร้างความรู้กับโครงการประกวดครั้งที่ 4 ด้วยนะคะ ใช้ชื่อย่อว่า BSSค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

bss โรงเรียนบางซ้ายวิทยา ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา ใช้ไปแล้วครับ

ขอเปลี่ยนเป็น bsr นะครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ของเปลี่ยนจาก  naminaka   เป็น   acs20837

โรงเรียนแม่แตง  115  ม.8  ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ 50150  สมัครใช้บล็อก  โดยใช้ตัวอักษรย่อว่า mts 

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์  สมัครใช้บล็อกค่ะ โดยใช้ตัวย่อ sbn

รูปภาพของ twskraithong

ใหม่

โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง สมัครใช้ Blog ครับ ใช้ตัวย่อ tws ครับ

ตั้งแต่ที่ ลำปางกัลยาณี ครับ

ขอบคุณครับ

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัด สพม.1 กรุงเทพมหานคร ขอสมัครใช้บล็อกด้วยค่ะ โดยใช้อักษรย่อ 3 ตัว ต่อไปนี้ค่ะ  pts

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ rcnkruvd

เรียนครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล  เนื่องจาก
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"  ต.บ้านเลน  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สมัครขอใช้ Blog เพื่อการเรียนการสอนด้วย จีงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณมา ณโอกาสนี้

รูปภาพของ ssspoonsak

โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" จะใช้ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษ 3 ตัวหน้าว่าอะไรดีครับ เช่น bpi หรือ rcn จะได้ใช้ทั้งโรงเรียน คือ

 • นักเรียนในโรงเรียนใดที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก ขอให้ใช้ชื่อผู้ใช้งาน(Username) 3 ตัวหน้าเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นตัวย่อของโรงเรียน แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน ก็จะทำให้สะดวกในการปรับระดับผู้ใช้งาน
  เช่น sss25694 หมายถึง เป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขประจำตัว 25694
 • ครูในโรงเรียนใดที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก ขอให้ใช้ชื่อผู้ใช้งาน(Username) 3 ตัวหน้าเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นตัวย่อของโรงเรียน แล้วตามด้วยชื่อครู  ก็จะทำให้สะดวกในการปรับระดับผู้ใช้งาน
  เช่น ssspoonsak หมายถึง ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
  ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

  รูปภาพของ rcnkruvd

  เรียนครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล 

  โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"  ต.บ้านเลน  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ขอเลือกใช้ rcn เป็นตัวย่อของโรงเรียนนำหน้าชื่อผู้ใช้งาน(Username)  ในการใช้ Blog เพื่อการเรียนการสอนตามที่คุณครูแนะนำ จีงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณคุณครูมากที่ให้โอกาส

  รูปภาพของ wcktengpong

   โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ( เชียงราย-พะเยา )

  รูปภาพของ dsssopin

  ขอคุณที่มีแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะ

  รูปภาพของ nkmkrookwuan

  โรงเรียนบ้านนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  แจ้งครั้งแรก  nak  ยกเลิกนะครับ  เปลี่ยนเป็น    nkm  ขอบคุณครับ

  รูปภาพของ nkmkrookwuan

  โรงเรียนบ้านนาขมิ้น ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  nak  ครับ ช่วยลงทะเบียนสมาชิกให้ด้วยนะครับอาจารย์

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์