งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 1/2554 ครูสุรจิตร สุขสีดา

รูปภาพของ ckskrunoo

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 1/2554

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6/3 ทุุกคน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com

ให้นักเรียนสร้างblog ของตนเอง 1 ชั้น 10 บรรทัด  เรื่อง โครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนสนใจ

1 ต้องมีจุดประสงค์ 

2 มีขั้นตอนการทำประกอบ

3 ต้องมีภาพประกอบทีสมบูรณ์ 

ให้บอกแหล่งที่มาของข้อมูล และแหล่งที่มาของรูปภาพให้ถูกต้อง

แสดงที่ความเห็นในผลงาน

ส่งงานในวันที่ 15 ก.ย 2554  ที่ http://www.thaigoodview.com/node/110683

รูปภาพของ cks mos kwamsuk leklek

http://www.thaigoodview.com/node/113849

นายจีรวัฒน์  ชูพันธ์  6/3   เลขที่20

 

ได้ส่งเรียบร้อยแร้ว

รูปภาพของ cks03706

  

 นางสาว กัลทลี ศรีสะอาด ม.6/3 เลขที่ 27 

วิธีทำเก้าอี้คุณหนู

ใบความรู้เรื่อง เปเปอร์มาเช่ (งานประดิษฐ์จากกระดาษที่ใช้แล้ว)จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถประดิษฐ์เก้าอี้คุณหนูได้
เนื้อหาความรู้เปเปอร์มาเช่ คือ การนำเอากระดาษเหลือใช้มาผสมกับกาวหรือทากาวเพื่อทำให้เป็นรูปแบบต่างๆส่วนมากจะมีการลงสีและทาแลคเกอร์ทับลงไปด้วย เปเปอร์มาเช่ มีต้นกำเนิดในทวีปเอเชียและต่อมาได้แพร่หลายในทวีปยุโรปส่วนใหญ่จะทำเป็นของเล่น หน้ากาก ถาด และส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ เปเปอร์มาเช่ทำได้โดยการทากาวบนเศษกระดาษ ของใช้หมายถึงของสำหรับใช้ วัสดุ หมายถึง สิ่งของที่ได้จากธรรมชาติ หรือมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งอาจนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษพิมพ์เสีย กระดาษปกสมุด ขวดพลาสติก เปลือกหอย ก้อนหิน กล่องนม เศษไม้ กล่องกระดาษ เป็นต้นเศษวัสดุ หมายถึง สิ่งของที่เหลือใช้ หรือไม่ใช้แล้ว แต่สามารถนำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ในการประดิษฐ์ด้วยฝีมือเราได้ เช่น กระดาษ เศษผ้า ถุงหิ้วพลาสติก แกนหลอดด้ายถุงกระดาษ การประดิษฐ์กระปุกออมสินจากกระดาษที่ใช้แล้วนอกจากทำให้เกิดความเพลิดเพลินและฝึกนิสัยการทำงานที่ดี ยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อของมาภายในบ้านอีกด้วย ซึ่งตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เศษวัสดุทุกชนิดมีคุณค่าถ้าหากเรารู้จักนำมาดัดแปลงและประดิษฐ์จะทำให้เกิดประโยชน์ และเกิดผลดีต่อตนเอง และยังเป็นการกำจัดขยะที่ดีอีกทางหนึ่งซึ่งจะทำให้ลดปัญหามลพิษในอากาศที่มีมากมายในปัจจุบัน

อุปกรณ์
เก้าอี้พลาสติก

กระดาษหนังสือพิมพ์
กระดาษโทรศัพท์
กระดาษพิมพ์เสีย A 4
กระดาษแข็งใช้แล้ว (ขาวเทา)
แป้งข้าวจ้าว
สารส้ม
สีพลาสติก
พู่กัน
แลกเกอร์
กรรไกร ดินสอ มีดคัทเตอร์
อุปกรณ์อื่นๆ ตามความจำเป็น ดินสอ ปากกา ยางลบ กรรไกร

ส่วนผสมการทำกาว(แป้งเปียก)

1.แป้งข้าวจ้าว

2.น้ำเปล่า

3.สารส้ม 1 ก้อน เท่าหัวแม่มือ ( กันบูด)

วิธีทำ

1.น้ำเปล่า 1 ½ ลิตร ตั้งไฟจนเดือดใส่สารส้มให้ละลาย

2.น้ำเปล่า 1 ½ ลิตร +แป้งข้าวจ้าว ½ กิโล ละลายผสมกันเทลงในน้ำที่เดือดอยู่แล้วค่อย ๆ คนให้ทั่วจนแป้งเหนียวได้ที่ตามต้องการ นำขึ้นจากเตาทิ้งไว้ให้เย็น ก็เริ่มอัดได้
แป้งข้าวจ้าว

สารส้ม

ขั้นตอนการทำกาว ( แป้งเปียก)