การประมวลผลข้อมูล

รูปภาพของ bvsaumpa

การประมวลผลข้อมูล (Data processing)
     การประมวลผลข้อมูล คือการกระทำการใดๆ กับข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลนั้นๆ อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช