โครงงานประดิษฐ์เก้าอี้จากเหล็กเส้น

รูปภาพของ ckskrunoo

 โครงงานประดิษฐ์เก้าอี้จากเหล็กเส้น

วิธีการงานประดิษฐ์เก้าอี้จากเหล็กเส้น

ขั้นเตรียมวัสดุ1.             ตัดเหล็กเส้นที่มีความยาว 9 มิลลิเมตร ยาว 145  เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น  ทำเป็นส่วนวงกลม2.             ตัดเหล็กเส้นที่มีความยาว 9 มิลลิเมตร ยาว 70  เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น  ทำเป็นส่วนขาหลัง3.              ตัดเหล็กเส้นที่มีความยาว 9 มิลลิเมตร ยาว 45  เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น  ทำเป็นส่วนขาหน้า4.             ตัดเหล็กเส้นที่มีความยาว 9 มิลลิเมตร ยาว 60  เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น  ทำเป็นส่วนขาหลัง5.             ตัดเหล็กเส้นที่มีความยาว 9 มิลลิเมตร ยาว 30  เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น  เพื่อทำเป็นส่วนที่ยึดขาหลังทั้งสองข้างเข้าด้วยกันคือ ด้านหน้ากับด้านหลัง6.             ตัดเหล็กเส้นที่มีความยาว 9 มิลลิเมตร ยาว 25  เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น  เพื่