กิจกรรมเล่นเสรีตามมุมประสบการณ์ กับครูธาริณี พรหมมาศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ vjstarinee

แผนการจัดกิจกรรมเสรี 
หน่วย 15 หน่วยกล้วยมากคุณค่า
จุดประสงค์
1. เด็กร่าเริงแจ่มใสอารมณ์ได้
2. เล่นเลียนแบบบทบาทสมมุติตามมุมได้
3. ช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งของได้
4. เก็บของเล่นของใช้ได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
- การช่วยเหลือแบ่งปัน
- การเก็บของเล่นของใช้
ประสบการณ์สำคัญ
พัฒนาการด้านร่างกาย
- การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
- การชื่นชมและการสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
พัฒนาการด้านสังคม
- การทำงานร่วมกับผู้อื่น
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
- แก้ปัญหาในการเล่น
พัฒนาการด้านสติปัญญา
- การแสดดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ
- การแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด

กิจกรรม
1. ทบทวนมุมประสบการณ์ต่างๆ และมารยาทในการเล่นร่วมกัน
2. ให้เด็กเล่นอิสระที่มุมต่าง ๆ ภายในห้องเรียนเช่น มุมบ้าน มุมร้านค้า มุมหมอ มุมนิทาน ฯลฯ และเล่นของเล่น
3. ครูคอยดูแลและสังเกตพฤติกรรมการเล่น เกี่ยวกับการแสดงบทบาทสมมุติในมุม และการแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือแบ่งปัน
4. เตือนก่อนหมดเวลาครูคอยสังเกตพฤติกรรม ทยอยเก็บของเล่น
5. เก็บวัสดุ อุปกรณ์ ๆ เข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียนการสอน
- ของเล่นในห้อง

- ของเล่นที่ทำจากวัสดุจากต้นกล้วย

- มุมต่าง ๆ ในห้องเรียน

ประเมินผล
- การทำกิจกรรมของเด็ก
- ความมีระเบียบวินัยของเด็ก
- ความมีน้ำใจรู้จักแบ่งปัน

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 348 คน กำลังออนไลน์