กิจกรรมเล่นเสรีตามมุมประสบการณ์ กับครูธาริณี พรหมมาศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ vjstarinee

แผนการจัดกิจกรรมเสรี 
หน่วย 15 หน่วยกล้วยมากคุณค่า
จุดประสงค์
1. เด็กร่าเริงแจ่มใสอารมณ์ได้
2. เล่นเลียนแบบบทบาทสมมุติตามมุมได้
3. ช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งของได้
4. เก็บของเล่นของใช้ได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
- การช่วยเหลือแบ่งปัน
- การเก็บของเล่นของใช้
ประสบการณ์สำคัญ
พัฒนาการด้านร่างกาย
- การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
- การชื่นชมและการสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
พัฒนาการด้านสังคม
- การทำงานร่วมกับผู้อื่น
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
- แก้ปัญหาในการเล่น
พัฒนาการด้านสติปัญญา
- การแสดดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ
- การแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด

กิจกรรม
1. ทบทวนมุมประสบการณ์ต่างๆ และมารยาทในการเล่นร่วมกัน
2. ให้เด็กเล่นอิสระที่มุมต่าง ๆ ภายในห้องเรียนเช่น มุมบ้าน มุมร้านค้า มุมหมอ มุมนิทาน ฯลฯ และเล่นของเล่น
3. ครูคอยดูแลและสังเกตพฤติกรรมการเล่น เกี่ยวกับการแสดงบทบาทสมมุติในมุม และการแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือแบ่งปัน
4. เตือนก่อนหมดเวลาครูคอยสังเกตพฤติกรรม ทยอยเก็บของเล่น
5. เก็บวัสดุ อุปกรณ์ ๆ เข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียนการสอน
- ของเล่นในห้อง

- ของเล่นที่ทำจากวัสดุจากต้นกล้วย

- มุมต่าง ๆ ในห้องเรียน

ประเมินผล
- การทำกิจกรรมของเด็ก
- ความมีระเบียบวินัยของเด็ก
- ความมีน้ำใจรู้จักแบ่งปัน

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 310 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29925