แบบทดสอบวิชาดนตรี ป.3 ม.อนิรุธ 1/2554

รูปภาพของ acsanirut

คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านและทำแบบทดสอบวิชาดนตรีด้วยตนเอง เปิดหนังสือดูได้ แล้วลงชื่อ ชั้น เลขที่ ด้วยนะจ๊ะ

นักเรียนต้องอ่านหนังสือประกอบด้วย  อ่านหลายๆ รอบนะ  มีเวลาอ่าน 1 สัปดาห์นะจ๊ะLaughing

 

1."รูปร่างคล้ายลำเรือ" เป็นลักษณะของเครื่องดนตรีใด

ก.กรับเสภา ข.ฆ้องวงใหญ่ ค.ระนาดเอก ง.ขลุ่ยหลีบ

2.เครื่องดนตรีในข้อใด มีรูปร่างคล้ายฝาขนมครก

ก.ซอด้วง ข.จะเข้ ค.กรับเสภา ง.ฉิ่ง

3.เครื่องดนตรีในข้อใด ทำด้วยโลหะ

ก.ฉาบ ข.กรับเสภา ค.ขลุ่ยเพียงออ ง.จะเข้

4.คันชักเป็นส่วนประกอบของเครื่องดนตรีใด

ก.จะเข้ ข.ฉิ่ง ค.ระนาดเอก ง.ซอด้วง

5.ขลุ่ยเพียงออ